Utbildning – Glokala Sverige och Agenda 2030

Här hittar du vår grundutbildning för årets nya deltagare i Glokala Sverige och vår webbutbildning om Globala målen/Agenda 2030.

Glokala Sveriges grundutbildning:

Glokala Sveriges grundutbildning riktar sig till alla nya deltagare och ger grundläggande kunskap om Glokala.

Vi sände vår grundutbildning via webb från SKR i april 2020, som en direkt konsekvens av att vi inte kunde resa till våra projektdeltagare på grund av pandemin. Den följdes då av minst 35 kommuner och regioner. Men oavsett om vi kan resa eller inte, så har vi förstått att en inspelad utbildning är användbar för många. Vi spelade in den så att ni alla kan se den i efterhand.

Glokalas webbutbildning om de globala målen:

Vår webbutbildning om de Globala målen ger grundläggande kunskaper kring Agenda 2030.

Utbildningen är uppdelad i olika delar i etapper så att du kan arbeta på den när det passar dig. På jobbet, hemma eller någon annanstans. Varje etapp avslutas med ett litet quiz. Kursen fokuserar på Agenda 2030s koppling till ert arbete: kommuner och regioner i Sverige.

skärmbild webbutbildning