fbpx

Utbildning – Glokala Sverige och Agenda 2030

Glokala Sveriges grundutbildning:

Glokala Sveriges grundutbildning ger grundläggande kunskap om Agenda 2030.

Vi sände vår grundutbildning digitalt från SKR:s studio i april 2020, som en direkt konsekvens av att vi inte kunde resa till våra projektdeltagare på grund av pandemin. Utbildningen följdes av minst 35 kommuner och regioner. Men oavsett om vi kan resa eller inte, så har vi förstått att en inspelad utbildning är användbar för många. Har du inte tagit del av den tidigare så kan du här se den i efterhand.

Crash course om Agenda 2030:

Helena Jönsson, Glokala Sverige ger en kort utbildning om Agenda 2030 och Globala målen.

Glokalas webbutbildning om Globala målen:

Vår webbutbildning om Globala målen ger grundläggande kunskaper kring målen i Agenda 2030.

Utbildningen är uppdelad i olika delar i etapper så att du kan arbeta på den när det passar dig. På jobbet, hemma eller någon annanstans. Varje etapp avslutas med ett quiz. Kursen fokuserar på Agenda 2030:s koppling till ert arbete: kommuner och regioner i Sverige.

skärmbild webbutbildning