Välkomna att söka bidrag från FN-förbundet

Idag finns sex bidrag att söka från FN-förbundet för FN-föreningar, FN-distrikt, FN-skolor och ambassadörer. Under respektive bidrag hittar du kontaktuppgifter till den person på kansliet som kan svara på frågor om just det bidrag du är intresserad av.

Från årsskiftet blir det enklare. Då erbjuder förbundet bara två bidrag, Årligt projektbidrag och Projektbidrag Mini. Båda administreras av förbundets organisationssekreterare (projektbidrag@fn.se).

Årligt projektbidrag delas ut en gång per år – i slutet av året. För mindre projekt som inte kunnat förutses i samband med ansökningsomgången för de årliga projektbidragen kommer ett mindre bidrag kunna sökas under terminerna, Projektbidrag Mini eller Minibidrag. Mer information kommer under hösten. En annan nyhet är att ansökningsförfarandet för de årliga projektbidragen flyttas till höstterminen. Den sista möjligheten att söka stöd för 2019 är därmed den 15 oktober 2018 för projekt som ska pågå under 2019. Beslut fattas senast 15 december.

Under återstoden av 2018 kommer de gamla bidragen att finnas kvar. För Agenda 2030 och Säkerhetsrådet finns möjlighet att söka större bidrag än tidigare under resten av året.