Välkomna att söka bidrag från FN-förbundet

Det finns möjlighet att söka bidrag från FN-förbundet via FN-föreningar, FN-distrikt, FN-skolor och som ambassadörer.

Vill ni bolla idéer angående ett specifikt bidrag är ni varmt välkomna att ringa kontaktpersonen för det bidrag ni vill söka. Tänk på att er ansökans tema måste ligga inom ramen för det aktuella projektbidragets syfte för att kunna beviljas.