Projektredovisning av årligt projektbidrag 2020

Redovisningen av det årliga projektbidraget görs senast den 20 december 2020. Kvitton ska kunna visas vid förfrågan och måste sparas i fem år.

Projektmedel som inte förbrukats måste återsändas till FN-förbundet på konto 50 990-1. Betalningen märker ni med FN-föreningens/FN-distriktets namn och projektnamn samt år. Exempelvis: ”Västerbotten, Stoppa rasismen, 2017”.

Tänk på att rapportera så utförligt som möjligt för att undvika att ni måste komplettera i efterhand. Blir ni klara med ert projekt innan projektperiodens slut uppmuntrar vi er att återrapportera så snart som möjligt.

För frågor, kontakta Veronica Sällemark, organisationskoordinator på Svenska FN-förbundet.
E-post: Veronica.sallemark@fn.se
Telefon: 08-50231526

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-Förbundets hantering av personuppgifter. 

Redovisning av årligt projektbidrag 2020

  • Projektdata

  • Projektbeskrivning

  • Ekonomisk redovisning

  •