Det är tillsammans vi gör skillnad

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är det största projektet världen någonsin har antagit. Det är 17 globala mål som ska bidra till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringen och skapa en värld där alla lever i fredliga och rättvisa samhällen. Det är en agenda för alla världens länder, men också för dig och mig. För att vi ska uppnå agendan så måste fler känna till den. Vi behöver informera, inspirera och engagera ännu fler så att vi tillsammans kan nå målen. Vår röst och kraft är viktig i det arbetet. Genom att arrangera aktiviteter kan vi tillsammans göra skillnad!

Varför ska du engagera dig?

  • Tillsammans kan vi göra mer – genom utåtriktade aktiviteter får fler upp ögonen för viktiga globala frågor och vill vara med och bidra till att göra skillnad.
  • Genom att engagera er och vara en tydlig röst för en bättre värld kan vi växa och få fler medlemmar i FN-förbundet.
  • Sist men inte minst – det är både roligt, lärorikt och ger både viktig erfarenhet och nya vänner!

Projekthandboken

Den här digitala projekthandboken har tagits fram för att inspirera er till att göra era röster hörda. Genom att bedriva projekt kopplade till de globala målen bidrar ni till att fler får ökad kännedom och kunskap om dem och att de kan uppnås innan år 2030. Ett projekt är en tidsbegränsad aktivitet med ett tydligt syfte och mål. Det handlar om att en idé föds som sedan förbereds, genomförs, utvärderas och avslutas.

Det finns saker som är bra att tänka på innan du genomför ett projekt och det är här projekthandboken kommer in i bilden. Här hittar du sex vanliga steg för att arbeta i projektform, fördjupningstips så som marknadsföring eller budgetplanering, och intervjuer med några av våra engagerade medlemmar. Dessutom finns det en projektbank med olika typer av aktiviteter att antingen kopiera rakt av eller hämta inspiration ifrån.

För att få tillgång till projekthandboken måste du vara medlem i Svenska FN-förbundet, en av våra ambassadörer för de globala målen och/eller vara aktiv i din FN-skolas FN-elevförening. Se kontaktpersoner nedan för att få lösenord.

Elias Aspudd, kontaktperson för FN-föreningar och ungdomsmedlemmar
Clara Melander, kontaktperson för ambassadörer globala målen
Terese Johansson, kontaktperson för elever FN-skola

Projektplanering

Sex steg för att gå från idé till verklighet.

Läs mer

Inspirerande röster från rörelsen

Vi har frågat medlemmar varför de har valt att engagera sig.

Läs mer

17 idéer för en bättre värld

Projektbank - kommer snart!