Om Projekt Flicka

Kvinnor och flickor i Etiopien utsätts för allvarlig diskriminering. Två stora problem är kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I många fall ses könsstympning som en förutsättning för äktenskap. FN:s befolkningsfond, UNFPA arbetar i ett integrerat program för att stoppa dessa övergrepp på flickor. Med hjälp av stöd från Svenska FN-förbundet drivs projektet i Afarregionen. Där gifts så många som hälften av alla flickor bort, och över 90 procent av alla kvinnor är könsstympade.

Målet är att samhällena i regionen ska överge barnäktenskap och kvinnlig könsstympning så att flickor ska kunna få en bättre chans att kontrollera sina kroppar, sina liv och sin framtid. För att uppnå målet behövs det stora satsningar, men erfarenheten visar att det går att förändra om hela samhället involveras. Ge en gåva idag.

Svenska FN-förbundets projekt i Afar

Projektet Flicka arbetar i Afar tillsammans med lokala samhällen för att uppmuntra positiva attitydförändringar och på så sätt stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Målen och aktiviteterna i projektet i Afar är att:

  • sprida information om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning till samhällen för att förändra sociala normer och på så sätt stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning
  • samarbeta med nyckelpersoner, nätverk och religiösa ledare
  • genom att stödja flickor med skolpaket ge dem möjlighet att fortsätta i skolan för att undvika barnäktenskap
  • underlätta för media och kommunikationskampanjer som tar avstånd från barnäktenskap och kvinnlig könsstympning
  • uppföra och upprätthålla lagstiftning mot kvinnlig könsstympning
  • integrera arbetet mot könsstympning och barnäktenskap i hälsoarbete och vård

För att förändra attityder behöver förändringen komma inifrån kulturen. Därför fokuserar projektet på att uppmuntra engagemang och deltagande av religiösa ledare, klanledare, rättsväsendet, kvinnor och män samt flickor och pojkar. Genom dialog med olika grupper i samhället kan socialarbetare berätta om fördelarna med flickors utbildning och att gifta sig senare i livet.

Hälsoarbetare och barnmorskor får också kunskap om reproduktiv hälsa och familjeplanering. De är viktiga för att ge flickor och kvinnor kunskap om sina rättigheter och i att hjälpa kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning med en säker förlossning.

En viktig metod för att hindra att flickor gifts bort är att säkerställa att flickor har möjlighet att gå i skolan, vilket innebär kostnader för material, som många fattiga familjer har svårt att betala. Projektet ger gratis skol- och hygienmaterial till flickor vilket ökar deras möjligheter att gå kvar i skolan. Tillsammans med information om flickors rättigheter och farorna med barnäktenskap är det ett effektivt sätt att hindra barnäktenskap.

Både barnäktenskap och könsstympning är vanligt i Afar

Barnäktenskap förekommer ofta i Afar trots att den legala åldern för äktenskap i Etiopien är 18 år. Föräldrar gifter ofta bort sina flickor eftersom att de tror att det är för döttrarnas bästa. En vanlig uppfattning är att det är nödvändigt att giftas bort så tidigt som möjligt för att undvika att flickorna har sex eller blir våldtagna innan äktenskapet. Sambandet mellan barnäktenskap och utbildning är mycket tydligt; ju mindre utbildning en flicka har, desto större sannolikhet att hon tvingas att gifta sig. Likaså är risken större för flickor med outbildade föräldrar än flickor vars föräldrar har gått i skolan.

I Afar har flickor, oftast mellan sju och nio års ålder, traditionsenligt blivit utsatta för infibulation, den mest extrema formen av könsstympning. Kvinnlig könsstympning resulterar i svår smärta, trauma, chock, infektioner och problem vid framtida förlossning eller samlag. Utövandet av kvinnlig könsstympning grundar sig på traditionella uppfattningar som innebär att familjer och samhället anser att det är nödvändigt för att flickan ska bli vuxen och få gifta sig.

Ge världens flickor en bättre chans!
Att stärka flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa utveckling – ge en gåva idag!

Stöd flickaprojektet

Ge en gåva >

Ge en gåva

Hjälp oss i arbetet för en bättre värld - stöd Svenska FN-förbundets Flickaprojekt!

Ge en gåva

Berättelser från verkligheten

Tack vare modiga människor som varje dag kämpar för flickors rättigheter blir världen bättre.

Läs mer

Flicka och Agenda 2030

Genom att stärka flickors rättigheter bidrar projektet Flicka till flera av de globala målen.

Läs mer

Engagera dig

Du kan vara med och förändra situationen för världens flickor

Bli medlem