fbpx

Projektet Flicka – vi stoppar barnäktenskap och kvinnlig könsstympning!

Varje dag riskerar 33 000 flickor världen över att giftas bort som barn. Många gifts bort mot sin vilja och tvingas sluta skolan för att istället ta hand om hemmet. Samtidigt utsätts runt 4 miljoner unga flickor för kvinnlig könsstympning varje år, där deras yttre könsorgan blir brutalt bortskurna eller skadade. Genom vårt samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA står vi upp för flickors rättigheter i Afar i Etiopien.

Tusentals flickor utsätts för diskriminering i Etiopien

Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen ser annorlunda ut. Världen över utsätts kvinnor och flickor för allvarlig diskriminering på grund av deras kön. I Etiopien utsätts tusentals flickor för barnäktenskap och kvinnlig könsstympning varje år, trots att det är emot lagen. Genom ett integrerat program arbetar UNFPA för att stoppa dessa övergrepp på flickor och istället stärka flickor genom utbildning och skolgång, samt stärka flickors egenmakt. Målet är att samhällena i Afar-regionen ska överge båda de skadliga traditionerna så att flickor ska få en bättre chans att kontrollera sina kroppar, sina liv och sin framtid. Det tar tid att ändra attityder och skapa en social förändring, och olika aktörer i samhället behöver involveras på flera sätt och genom olika metoder. Vårt projekt har visat att det går att skapa förändring om hela samhällen involveras. Hittills har vi räddat tiotusentals flickor från kvinnlig könsstympning. Var med oss i arbetet – ge en gåva idag!

Flickor får utbildning, stöd och ett socialt nätverk

Många flickor tvingas sluta skolan när de anses vara redo att gifta sig. För många flickor är det en dröm att fortsätta gå i skolan, få utbildning och träffa vänner utanför familjen. I projektet får fler flickor chans att vara kvar i skolan och genom särskilda tjejgrupper får de diskutera tabubelagda och viktiga ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa och mänskliga rättigheter. Tjejerna stöttar varandra och kan slå larm till lärare om de eller en vän känner sig hotade att sluta skolan och giftas bort. Då kan lärare eller andra som arbetar med projektet prata med föräldrarna och lyfta vikten av att låta flickan få gå ut skolan och gifta sig senare. I vissa tjejgrupper får flickorna även en bankbok genom projektet, och vissa har till och med kunnat börja köpa in och sälja boskap för att stärka sin egen ekonomi och position i familjen och samhället.

Utbildning och samtal för att arbeta för jämställdhet

Utbildning är en viktig komponent i projektet, och det är viktigt att involvera både män, kvinnor, flickor och pojkar i arbetet för att förstå vilka konsekvenser barnäktenskap och kvinnlig könsstympning kan få. Genom att engagera och utbilda många samhällsmedborgare i dialogmöten och utbildningar kan allt fler inte bara förstå hur barnäktenskap och kvinnlig könsstympning påverkar flickornas hälsa, utan även lägga en grund för att samhället beslutar om att stoppa traditionerna.

Se vår film om projekt Flicka

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva >

Ge en gåva

Hjälp oss i arbetet för en bättre värld - stöd Svenska FN-förbundets Flickaprojekt!

Ge en gåva

Vår samarbetspartner UNFPA

Vi samarbetar med FN:s befolkningsfond UNFPA för flickors rättigheter.

Läs mer

Flicka och Agenda 2030

Genom att stärka flickors rättigheter bidrar projektet Flicka till flera av de globala målen.

Läs mer

Material om Flicka

Material om projektet Flicka och flickors rättigheter.

Läs mer

Berättelser från verkligheten

Tack vare modiga människor som varje dag kämpar för flickors rättigheter blir världen bättre.

Läs mer

Covid-19 och flickors rättigheter

Våld mot kvinnor i olika former har ökat som en effekt av pandemin. UNFPA hittar nya metoder för att bemöta utmaningarna.

Läs mer

Vanliga frågor om kvinnlig könsstympning

Frågor och svar om kvinnlig könsstympning och dess konsekvenser.

Läs mer

Vanliga frågor om barnäktenskap

Frågor och svar om barnäktenskap och dess konsekvenser.

Läs mer

Om vår insamling

Så kvalitetssäkrar vi gåvor.

Läs mer