fbpx

Hur bidrar projektet Flicka till de globala målen?

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är 17 till antalet och beslutades av FN:s generalförsamling 2015. Målen ska bidra till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Genom att arbeta för flickors rättigheter bidrar Flicka till flera av de globala målen för hållbar utveckling, både direkt och långsiktigt.

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. De senaste decennierna har vi sett stora framsteg på det här området. Samtidigt kvarstår stora utmaningar. Fler flickor och kvinnor behöver få tillgång till sjukvård i samband med graviditet för att deras chanser att överleva förlossningen ska öka. Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är viktigt för att förebygga dödsfall. Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet och familjeplanering är centralt för att öka kvinnors och flickors makt över sina liv.

Genom projektet Flicka stoppar vi barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Risken att dö i samband med förlossning ökar för både mamman och barnet om mamman har genomgått kvinnlig könsstympning, och ofta blir flickor som utsätts för barnäktenskap gravida innan deras kropp är redo. Utbildningar om dessa farliga konsekvenser genomförs med olika representanter och ledare i de lokala samhällen där projektet implementeras, och många väljer därefter att sluta könsstympa och låta flickan gifta sig senare.

Mål 4 – god utbildning för alla

 Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet. I dag går fler barn i skolan än någonsin tidigare, men många tvingas sluta innan de är klara med sin utbildning. Anledningarna till detta är många, men fattigdom är en vanlig orsak. Barnäktenskap är en annan vanlig orsak där flickor kan tvingas hoppa av skolan när de i tidig ålder blir bortgifta, ofta till en äldre man. Det har även visat sig att många av de flickor som inte har någon utbildning löper större risk att giftas bort innan hon fyllt 18 år. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom.

Genom projektet Flicka får fler flickor chansen att gå till skolan. Olika metoder används för att se till att flickorna inte gifter sig innan sin 18 årsdag och istället kan gå till skolan, men det finns även andra metoder som ser till att flickan kommer till skolan. Skolmaterial, som exempelvis pennor och anteckningsblock, delas ut till flickorna så att de är utrustade för sin skolgång, och i vissa områden delas även sanitetsbindor ut. Många flickor stannar hemma i samband med att de har sin mens, men genom att dela ut skydd så kan flickorna gå till skolan även under denna tiden.

Mål 5 – jämställdhet

Mål 5 handlar om jämställdhet. Kvinnor och flickor, män och pojkar, ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. Flickor tvingas in i barnäktenskap och utsätts för andra skadliga traditioner som kvinnlig könsstympning, medan kvinnor inte har samma möjlighet till betalt arbete eller politiskt engagemang som män. Att stärka flickors och kvinnors rättigheter är ett effektivt sätt att skapa förutsättningar för fredliga samhällen. Ett av delmålen handlar om att avskaffa just skadliga sedvänjor som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning till år 2030. 

Huvudsyftet med projektet Flicka är att stoppa just barnäktenskap och kvinnlig könsstympning, genom att använda en rad olika metoder. Genom projektet får flickor och kvinnor på lång sikt en starkare ekonomisk och social ställning i samhället, bland annat genom att ta del av utbildningar, får bankböcker, och bestämma mer över sina liv än tidigare. Genom att diskutera viktiga frågor som mänskliga rättigheter, preventivmedel och andra viktiga frågor så stärks flickorna och på lång sikt även deras egenmakt.

Ge en gåva!

Gör skillnad genom att ge en gåva till Svenska FN-förbundets projekt Flicka.

Ge en gåva >

Om projekt Flicka

Läs mer om vårt arbete för att stärka flickors och kvinnors rättigheter.

Läs mer

Ge en gåva

Stöd vårt arbete för jämställdhet och flickors rättigheter.

Ge en gåva

Agenda 2030

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer