Flicka och Agenda 2030

Genom att stoppa barnäktenskap och könsstympning stärker vi flickors rättigheter. Arbetet med de globala målen bidrar till ökad jämställdhet och ger fler flickor chansen att bestämma över sina egna liv.

 

Mål 3 handlar om människors rätt till god hälsa och välbefinnande. Flera delmål syftar till att minska mödradödligheten och att säkerställa alla människors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Genom projekt Flickas arbete med att stoppa barnäktenskap och könsstympning förbättras flickors och kvinnors hälsa på flera sätt.
Att förhindra barnäktenskap minskar risken att flickor utsätts för tidig graviditet vilket också minskar komplikationer och dödsfall kopplat till graviditet och förlossningar. Även arbetet mot könsstympning innebär en förbättrad chans till god hälsa och ett liv i välbefinnande för flickor. Den skadliga traditionen leder ofta till smärtsamma och besvärliga problem som flickorna får dras med under hela sina liv. Genom att förhindra att unga flickor utsätts för barnäktenskap och könsstympning arbetar man aktivt med att försöka nå fler av delmålen i mål 3.

 

Mål 4 handlar om att alla människor ska få tillgång till god utbildning. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för ett hälsosamt och jämställt samhälle. Särskilt viktigt är investeringar när det gäller just flickors utbildning. Målet är att alla flickor och pojkar ska ha samma möjlighet till gratis grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet till 2030. Genom projekt Flicka arbetar vi med att stärka flickors rättigheter och få fler flickor till skolan. Att förhindra att flickor gifts bort är viktigt för att undvika att flickor tvingas avbryta sin utbildning i tidig ålder. Flickor som gifts bort får ofta sluta skolan för att exempelvis ägna sina dagar åt att ta hand om hem och barn. Projekt Flicka ger fler flickor möjligheten att bestämma över sina egna liv och sin framtid.

 

 

Mål 5 handlar om att skapa ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma förutsättningar och möjligheter. Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar i förlängningen både den enskilde individen men också samhället i stort genom att det hindrar utveckling. Ett av delmålen handlar om att avskaffa alla skadliga traditioner, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Projektet Flicka fokuserar på att stoppa både barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Genom att stoppa dessa skadliga traditioner kan flickor och kvinnor få bättre chanser att leva ett friskt liv i frihet från våld, där de själva bestämmer över sin egen kropp.

 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling här.

Ge en gåva!

Gör skillnad genom att ge en gåva till Svenska FN-förbundets projekt Flicka.

Ge en gåva >

Om projektet Flicka

Kvinnor och flickor i Etiopien utsätts för allvarlig diskriminering. Två stora problem är kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Läs mer

Ge en gåva

Hjälp oss i arbetet för en bättre värld - stöd Svenska FN-förbundets Flickaprojekt!

Ge en gåva

Engagera dig

Du kan vara med och förändra situationen för världens flickor

Bli medlem