Örnsköldsviks FN-förening

Vid FN-föreningens tredje och sista temamöte för våren tog ordföranden Stellan Bäcklund upp den rådande situationen i Zimbabwe och gav även en kort rapport från föreningens olika skolrelaterade projekt som man stött i landet, projekt som inleddes efter fredsinformatörsresan 1989 i samarbete med Vnrl:s FN-distrikt. Idag har drygt tre miljoner kronor kanaliserats till projekten varav en del ännu pågår, inte minst då stödet som initierades 2012 till Skol – och Folkbiblioteket vid skolan i Nyatsambo utanför huvudstaden Harare.

    

Stöd utgår ännu till Bangira-projektet och de där byggda förskolorna vilket drogs igång redan 1996 med stöd från olika skolor inom kommunen. Verksamheten rullar vidare i stort helt enligt gjorda planer, vissa problem har dock uppstått när det gäller gatubarnsprojektet Just Children Foundation, man avvaktar tills vidare för att se hur det hela kommer att avlöpa.  Skolbygget vid Gasanyama är avklarat och invigt och barnhemmet Danai utvecklas på ett fint sätt, rapporterade Stellan till de talrika åhörarna som slutit upp trots det rådande snöovädret.

Hjälpredan Mrs Margaret Dongo har betytt oerhört mycket, hon har bistått föreningen i hela 25 år på ett förträffligt sätt. Projekten har fortlöpande utvärderats och är genomförda framför allt tack vare insamlade pengar genom Operation Syskonskola i kommunens högstadieskolor.

Samma dag som Stellan och frun Margareta anlände så ägde kuppen mot Mugabe och hans regering rum, en kupp som genomfördes oblodigt genom armén och generalen Chiwenga.  En del misstänkta och korrupta ministrar hann fly ur landet men en del lyckades man ”fånga in” och arrestera. Fraktionsstrider hade pågått inom regeringen en längre tid och vicepresidenten hade avsatts och flytt till Sydafrika. Mugabes fru Grace sågs som en kandidat till att på sikt ta över makten i landet, en sak som sågs med oblida ögon officiellt av landets ledande militärer.

Mugabe trädde tillbaka efter några dagar när hotet om riksrätt proklamerades via parlamentet och så hemkallades vicepresidenten, E.D. Mnangagwa, som under stor pompa och ståt utsågs till ny president på National Stadium i Harare med 60.000 åhörare på läktarna. Mugabes 37 år vid makten var över och den nya regeringen har nu en gigantiskt uppgift framför sig att skapa jobb och stoppa den mycket utbredda korruptionen i det hårt drabbade landet. Detta samtidigt som också militären stärkt sin makt och folket hoppas på förbättringar över hela linjen, avslutade Stellan sitt föredrag.

Stellan avtackades av Anita Harning som även tillsammans med Birgitta Nordin stod för kvällens fika.

/Toli