Örnsköldsviks FN-förening

Fadderfonder

LÄRARFONDEN-Gerald Sithole Slutrapport2019

Under 2005 inrättade vår FN-förening en SKOLFADDERFOND till stöd för –föräldralösa elever – i samarbete med Mrs Margaret DONGO i Zimbabwe. Den fonden, som avvecklades i juli 2015, kom 16 elever till gagn i landet. Studierna här låg på primär- och sekundärnivå, både flickor och pojkar fick stöd ur denna fond. Den inbringade totalt närmare 268 000 kronor.

Vi fortsatte 2010 med att inrätta ytterligare en fond som vi kallade -STUDENTFADDERFOND- och var till förmån för eleven Reason Sitholes universitetsstudier i ekonomi vid provinshuvudstaden Gweru, studierna genomfördes med bravur och avslutades formellt i mars månad 2015. Då var också Reason klar med studierna. Reason hade också tidigare varit del i skolfadderfonden. Denna fond uppnådde ett reultat på lite drygt 128 000 kronor.

Båda fonderna reviderades fortlöpande av vår förre kassör Torbjörn Lindgren och sköttes av vår ordf. Stellan Bäcklund på ett betryggande sätt, samarbetet med Mrs Margaret Dongo fortlöpte också föredömligt. Under -Arkiv- finns (snart) information runt dessa fonder.

Under föregående år (2015) öppnade vi en ny fond som vi kallat -LÄRARFONDEN- och gäller för Reason Sitholes lillebror Gerald Sithole och hans 4-åriga lärarstudier vid samma universitet i Gweru = Midland State University. Ämnesstudier i -geografi- och företagsekonomi- och det första året är redan avklarat, praktik ingår även i dessa studier. Det andra studieåret för honom avslutas nästa år i juni månad, alltså 2017. Ska då även utvärderas!

Efter nästa stycke kommer mer fakta kring -LÄRARFONDEN för Gerhard Sithole- Här behövs nya bidragsgivare! Välkommen att stödja denna fond!

Som ni säkert alla vet har Reason nu tagit sin examen varför studiestödet från vår sida upphör. Se också slutredovisningar av Fadderfonden och Studentfadderfonden.

LÄRARFONDEN FÖR GERHARD SITHOLE  

Nu är det Reason Sitholes lillebror det gäller, som heter Gerald och som kommit in påden 4-åriga ämneslärarutbildningen vid samma Universitet MSU=Midland State University i provinshuvudstaden Gweru som ligger i Midlands-provinsen. Gerald kom inte in på den 2-åriga lärarutbildningen i Mutare (hemmaprovinsen Manicaland), betygen hans i A-level från Chikore High School utanför Chipinge räckte in till. Nu läser Gerald –Geografi- och –Företagsekonomi- och utsikterna att få jobb en ”vacker” dag i dessa ämnen bedöms som mycket goda. Praktik ingår också i utbildningen. Vi har beslutat att stödja Gerald i två läsår allra först (”semestrar” i Zimbabwe) ochsedan utvärdera hur det hela har gått för honom. När det skrivs har Gerald avklarat det allra första läsåret, resultaten i praktiken kommer honom till del inom kort när detta skrivs. Vi tar ställning till de två resterande åren efter de två inledande alltså, vi avvaktar då med stödet med andra ord. Rent privat har Gerald fått stöd med inköp av en nödvändig lap-top (dator) och pengarna kan nu överföras via Western Union (WU)direkt till honom, årskostnaderna som jag ser det idag ligger runt 20.000 kr allt inkluderat. Flera grabbar delar studentrum också för att hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt. Praktiken som det ser ut idag görs utan någon ersättning.

Fonden behöver ännu flera –bidragsgivare- för att helt gå runt, nu har Stellan Bäcklundfått ett nytt bankkonto å NORDEA. Redovisningar sker kontinuerligt!

Personkonto 450401-8534 vid girering, betalning via Internet så ska clearingnumret 3300 till, alltså 3300450401-8534, Stellan Bäcklund, Bygatan 21 B, 893 30  BJÄSTA. –Autogiro- vore det allra bästa, men –engångsbelopp- går också bra.

Alltså än en gång: Personkonto 450401-8534 vid girering, för övrigt vid betalning läggs clearing numret 3300 till; alltså 3300450401-8534

Märk talongen med: GERALD!

VÄL MÖTT I DENNA LÄRARFOND!