Örnsköldsviks FN-förening

Finansiering

För att vi ska kunna driva våra projekt på bästa sätt krävs att vi varje år får in de pengar som behövs. Så här jobbar vi i huvudsak med detta:

1. Större åtagenden kan klaras med hjälp av sökta bidrag från t.ex Forum Syd eller Svenska Institutet. Då måste dock föreningen själv stå för 10% av projektkostnaden.

2. Varje år genomförs ”Operation Syskonskola” bland kommunens högstadieskolor och detta har inbringat mellan 130000 – 180000 kr under en lång följd av år.

3. Halva medlemsavgiften tillfaller föreningarna och ger föreningen ett viktigt tillskott i kassan, under 2009 närmare 6000 kronor.

4. Pengar från egna lotterier, div. försäljning och gåvobidrag i samband med våra möten inbringar en hel del varje år.

5. Privatpersoner ger penninggåvor till våra projekt i Zimbabwe i samband med begravningar och högtidsdagar (till vårt pg 54 51 59 – 6), och får då i gengäld våra specialdesignade minnesblad och gratulationskort. Mer information finns under rubrikerna ”Minnesblad” och ”Gratulationskort”!