Örnsköldsviks FN-förening

UTOPIA – ETT KUL BARNDEMOKRATIPROJEKTutopia_vit_rgb

Projektet skapar ett demokrativerktyg i form av ett interaktivt spel – Utopia World. Projektmålet i korthet: Skapa ett demokrativertyg där “spelifiering av undervisning” och barns delaktighet i skapandeprocessen ligger till grund för slutprodukten – Utopia World.

Projektets strategi utgår från FN:s barnkonvention och kan ses som ett led i Sveriges Kommuner och Landsting (SKLs) överenskommelse med regeringen från 2010 att stärka arbetet med barnens rättigheter i kommuner, landsting och regioner.

Några länkar:

Utopiaprojektets hemsida
Utopia folder
Artikel om projektet i Örnsköldsviks Allehanda
Utopia på Facebook
Om Utopia på Arvsfondenbloggen
Inspirationsträff i Luleå med Svenska FN-förbundet