Örnsköldsviks FN-förening

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening! Senast uppdaterad: 2019-11-12

                                                                                        SBintervjuad

Temakvällar:Temamöten Hösten 2019

OBS! Tidigare Mötesreferat (från 2017/18) och ARKIV längst ned på sidan!!!

____________________________________________________________________________

2019-16 Okt 24 Kampen för klimatet måste trappas upp (Ordet Fritt, ÖA)

2019-15 Okt 21 Grönland m.fl öar i Nordatlanten

2019-14 Okt 17 Stellan om internationell solidaritet 

2019-13 Okt 16  Insändare om Ja till FN:s kärnvapenförbud

2019-12 Sep 23 Från fältstudieresan till Bosnien, inställd

2019-11 Sep 06 Ulla Westman fyllde 90 år

2019-10 Aug 26 Praktikantuppdrag för en bättre värld

2019-09 Juli 24 ÖA-intervju med Margaret Dongo (Klipp från ÖA den 19/7 2019)

2019-08 Juli 24 Zimbabwe i dag

2019-07 Juli 23 FN-föreningens skolsatsning i Zimbabwe

2019-06 Maj 31 Upprop: Hjälp oss med fler böcker till Nyatsambo-skolan i Zimbabwe!

2019-05 Mar 27 ÖA-webben, intervju med vår ordförande om situationen efter cyklonen Idai

2019-04 Mar 08 Insändare för ökad jämställdhet

2019-03 Feb 25 Rapport från Genève

2019-02 Jan 28 Armenien

2019-01 Jan 27 Förintelsens Minnesdag…FörintMdagAniH  

______________________________________________________________________________

Bjästa i augusti 2019

Till/ medlemmarna i FN-föreningen

Hej alla!

God fortsättning på sommaren, hoppas Ni alla haft tillgång till vila och uppfriskande besök runt om i bygderna. Laddade för en ny vintersäsong framöver!

Länken Övik -Zimbabwe rullar vidare, nu i sommar har vi besökts av vår ”hjälpreda” i Zimbabwe, Mrs Margaret Dongo som kunnat förmedla färska intryck från sitt hårt krisdrabbade land. När ska utvecklingen kunna vända? En fråga som vi ställer oss! Grunden till vårt engagemang kom genom Svenska FN-förbundets fredsinformatörsprojekt som utmynnade i en brett upplagd studieresa (tre veckor) sommaren 1989 med fem Öviks- medlemmar inblandade bland de totalt 13 deltagarna. Samarbete inom Västernorrlands FN-distrikt.

Besöket ledde till ett omfattande elektrifieringsprojekt vid skolan Marikopo ute på landsbygden utanför huvudstaden Harare. Under åren har olika skolor inom vår kommun på ett fantastiskt sätt bidragit till våra skolinsatser som ännu pågår, nu har vi den fortsatta uppbyggnaden av Folk- och Skolbiblioteket ute i Mhondoro-Ngezi-distriktet på programmet.

I början hade vi också Sida-stöd till våra projekt, under senare år har vi ”kört” projekten helt själva. Egna beräkningar leder till att dryga 3 miljoner kanaliserats under årens lopp. Många frågor har ställts; Har pengarna kommit fram? Vad gör de för nytta? Är de rätt personer som får del av stödet? Vi har mött problemen vill jag säga, vi har också lärt oss bemästra dem. Kunskaper om Zimbabwe som kontinuerligt byggts upp genom studieresor och olika partnerbesök här hemmavid, effekterna här hemma är också oerhört värdefulla, det gäller att skapa engagemang och kunna få  inlevelser i andra människors villkor. Även i ett krisdrabbat land som Zimbabwe. Hur undviker mottagaren på sikt att bli oberoende av givaren? Att hamna i tacksamhetsskuld? Dör projekten?

Problemen är många, men likt förbaskat behövs – dessa människor-till-människor-projekt-. Lokala initiativ måste få en chans både för utvecklandet av demokratin på sikt och för den tekniska utvecklingen. Det är också den bästa garantin för ett mindre projekt att det sköts av människor som känner till förhållandena – både i sändar- och mottagarlandet. Därför har våra besök i Zimbabwe under alla år varit värdefulla liksom att alla zimbabwier även haft otaliga tillfällen till besök här hemma och träffa våra medlemmar och inte minst göra besök ute på våra ”systerskolor”.

Tillkommer Mrs Dongos alla goda insatser allt sedan hon engagerades redan 1993. Våra tankegångar stöds även av gamle chefen på SVS/Forum Syd/ Björn Andreasson i en gammal tidningsintervju (Volontären 1/85) när han analyser insamlingar under rubriken – bra eller dåligt? Mindre skolinriktade biståndsprojekt som varit kopplade till den egna skolvardagen har även stimulerat berörda skolor med skolledare. lärare och elever i spetsen till andra praktiska insatser inom vår kommun. I linje även med vår FN-förenings långsiktiga ambitioner. Att hålla länken Övik-Zimbabwe levande. En hållfast länk i dryga 30 år.

Hoppas Ni har möjlighet att delta i vårt programutbud för hösten 2019 (FNforTemaHt2019), varmt välkomna till NBV:s lokaler på Bergsgatan 8 i stan. (Ingång inifrån gårdsplanen)

Se även  tankegångarna runt AGENDA 2030 och DE GLOBALA MÅLEN! (Agenda2030GlobMålNerskrivet under dagarna efter ”statskuppen” i Zimbabwe i november 2017, då president Mugabe ”spolades” efter 37 år vid makten. Relativt fredligt! Men folket hoppas ännu på en ljusare framtid!

                                                                                     VÄL MÖTT !

(Styrelsen) gm/S. Bäcklund, ordf.

_________________________________________________________________________

2018-14 Dec 01 Inspirationsdagen

2018-13 Nov _   Emil om C-kursen i Genève

2018-12 Nov 12 Svalbard

2018-11 Okt 08 Moçambique

2018-10 Sept _ Ur Botebladet: Botea1

2018-09 Sep 17  Krimhalvön i fokus

2018-08 Sep 08 APPELL  om kärnvapen

2018-07 Aug 20 Aktiv höst inom FN-föreningen

2018-06 Aug 15 Uppskattat besök (Nytt)

2018-05  Maj _ Geneskolans insats för Zimbabwe: OpSys18f  – TackGene!

2018-02 Febr 26 Att växa med resan
2017-12 Sep 18, Fokus Nya Zeeland
2017-10 Maj 31, Utopia slutfört
2017-08 Mars 21, Afrikanska möten
2017-07 Februari 13, Turkmenistan och Uzbekistan
2017-06 Februari 21, Utopia World och Årsmötet Presentation Utopia World
2017-05 Februari 14, Asylrätt och mänskliga rättigheter Fackeltåg  Anitas appell
2017-04 Febr 15, De större projekten i Zimbabwe =uppdatering! 2016GasanyamaNytt
2017-03 Fadderfonden Gerald Sithole, 2017GeraldSithole
2017-02 Januari 27, Förintelsens Minnesdag Förintelsens Minnesdag 2017

_____________________________________________________________________________

Arkiv (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)

Den här sidan uppdateras löpande av vår redaktör, Torbjörn Lindgren.