Örnsköldsviks FN-förening

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Vi behöver Ert stöd nu! Våra vänner i Zimbabwe behöver ekonomisk hjälp för att kunna överleva efter naturkatastrofer och den ekonomiska tillbakagången. Ge ett bidrag till vår Nya insamling som kommer att pågå fram till juli nästa år: 2020InsamlZim

Föreningens ordförande

Temakvällar våren 2020: Temamöten2020VT

Ulla Westman har gått bort, här UllaWminnesord från ÖA

Slutredovisning Lärarfonden Gerald Sithole 

OBS! Tidigare Mötesreferat (från 2017/19) och ARKIV längst ned på sidan!!!

2020-02 Feb 24 Bangladesh + Årsmötet (ÖA-reportage)

2020-01 Jan 20 Kashmirkonflikten

_____

Bjästa i januari 2020         GOD FORTSÄTTNING på 2020!

Till/våra medlemmar!

Vi hoppas att försvaret av Mänskliga Rättigheter och kampen mot förtryck, fördomar och orättvisor kan fortsätta med oförminskad kraft. Men vi måste öppet erkänna, att så här vi årets början kännes mörkret, det finns otaliga väl utbredda nationalistiska krafter som egoistiskt vill sätta det egna landets intressen framför jordens bästa. Visst ljus finns dock, faktiskt finns människor som riskerar sina egna liv mot förtrycket och orättvisorna, allt för att göra det bättre för sina medmänniskor.

Verksamheten i vår FN-förening sedan bildandet i november 1976 har varit att nå Er medlemmar med viktiga budskap och samtidigt engagera Er i våra strävanden. Mycket spelar in som ”tajming”, tid, ekonomi och olika viljor, det finns mycket att tänka på i det ideella arbetet inom en förening som vår.

Under 1980-talet såg vi att världen höll på att förändras, efterkrigstidens globala ordning höll så sakta på att förändras. Vi såg att apartheid höll på att gå under i Sydafrika, Pinochets diktatur rasade samman och Sovjetunionen föll sönder och järnridån började också ”rosta”. En ny global marknad började växa. Muren föll 1989 och Tyskland återförenades 1990, militärbudgetarna skars också ner betydligt. Så kom krigen i det forna Jugoslavien på 1990-talet (Västra Balkan) och så det oväntade med -Twin Towers- i New York den 11 september 2001. Följden blev USA:s invasioner i Afghanistan och Irak. ”Kriget mot terrorismen” med verkningar även i Europa.

För oss såg framtiden ljus ut inför 1990-talet och vi vidgade våra insatser med olika skolrelaterade mindre biståndsprojekt i Zimbabwe. Detta efter den lyckade -fredsinformatörsresan- dit med FN-distriktet 1989. Insatser som pågår nu med Bibliotekssatsningen som vi började med redan 2012. Genom biståndsinsatserna ville vi få konkreta kunskaper för vårt fortsatta opinionsarbete för en -Bättre Värld- och mera ”råg i ryggen”. Men efter några år såg vi att landet var på väg i fel riktning, förtrycket hårdnade med grövre repression också.

Genom olika insatser kunde vi här hemma lättare följa det hela och vi fick fantastiskt stöd från olika skolor runt om i kommunen. Vi kunde föra en ”dialog i ögonhöjd” med våra partners i Zimbabwe. Vi gjorde täta projekt- och studieresor till landet, uppföljning på plats blev viktigt för oss. Stödet från Forum Syd betydde också väldigt mycket, vi ordnade våra egeninsatser på ett fint sätt och dessutom har vi under årens lopp kunnat bjuda in och ordna hela 35 olika besök från Zimbabwe. (Tack även till Sv. Institutet för stödet!)

Genom dessa besök har vi även fått fina impulser direkt från fältet, detta parat med att vi från 1993 haft en -facilitator- (hjälpreda) som hjälpt oss praktiskt runt insatserna. Vi har även allt sedan 2005 drivit några fonder med riktat stöd till olika elever/studenter som fram tills idag inbringat närmare 500.000 kr. Tack till alla enträgna givare! Insatser som lär vara unika i FN-föreningssammanhang i vårt avlånga land. Sägs det!

Vi har visat hur viktigt det är att orka hålla ut. Det har hela tiden funnits både ”små” och ”lite större” framsteg att glädjas åt. Även utifrån den trista utvecklingen i Zimbabwe. Trots allt gäller det slutligen att kunna höja blicken och kunna se vikten av den internationella solidariteten.

Under åren har vi även bedrivit en seminarieverksamhet syftande till att försöka levandegöra verksamheten, vidare att informera och även debattera situationen i världen. Välbesökta seminarier av hög kvalitet och dessutom avgiftsfria för våra medlemmar och andra intresserade. Väldigt inspirerande!

Slutligen hoppas att Ni alla har möjlighet att besöka våra -temamöten- som kommer nu i början på 2020. Se programbladet (Temamöten2020VT)!

Mvh: Styrelsen/gm Stellan Bäcklund (ordf.)

______________________________________________________________________

2019-17 Dec 18 Presentation av Agenda 2030 

2019-16 Okt 24 Kampen för klimatet måste trappas upp (Ordet Fritt, ÖA)

2019-15 Okt 21 Grönland m.fl öar i Nordatlanten

2019-14 Okt 17 Stellan om internationell solidaritet 

2019-13 Okt 16  Insändare om Ja till FN:s kärnvapenförbud 

2019-12 Sep 23 Från fältstudieresan till Bosnien, inställd

2019-11 Sep 06 Ulla Westman fyllde 90 år

2019-10 Aug 26 Praktikantuppdrag för en bättre värld

2019-09 Juli 24 ÖA-intervju med Margaret Dongo (Klipp från ÖA den 19/7 2019)

2019-08 Juli 24 Zimbabwe i dag

2019-07 Juli 23 FN-föreningens skolsatsning i Zimbabwe

2019-06 Maj 31 Upprop: Hjälp oss med fler böcker till Nyatsambo-skolan i Zimbabwe!

2019-05 Mar 27 ÖA-webben, intervju med vår ordförande om situationen efter cyklonen Idai

2019-04 Mar 08 Insändare för ökad jämställdhet

2019-03 Feb 25 Rapport från Genève

2019-02 Jan 28 Armenien

2019-01 Jan 27 Förintelsens Minnesdag…FörintMdagAniH  

_________________________________________________________________________

2018-15 Collage Nätra intervjuar Stellan: SBintervjuad

2018-14 Dec 01 Inspirationsdagen

2018-13 Nov _   Emil om C-kursen i Genève

2018-12 Nov 12 Svalbard

2018-11 Okt 08 Moçambique

2018-10 Sept _ Ur Botebladet: Botea1

2018-09 Sep 17  Krimhalvön i fokus

2018-08 Sep 08 APPELL  om kärnvapen

2018-07 Aug 20 Aktiv höst inom FN-föreningen

2018-06 Aug 15 Uppskattat besök (Nytt)

2018-05  Maj _ Geneskolans insats för Zimbabwe: OpSys18f  – TackGene!

2018-02 Febr 26 Att växa med resan
2017-12 Sep 18, Fokus Nya Zeeland
2017-10 Maj 31, Utopia slutfört
2017-08 Mars 21, Afrikanska möten
2017-07 Februari 13, Turkmenistan och Uzbekistan
2017-06 Februari 21, Utopia World och Årsmötet Presentation Utopia World
2017-05 Februari 14, Asylrätt och mänskliga rättigheter Fackeltåg  Anitas appell
2017-04 Febr 15, De större projekten i Zimbabwe =uppdatering! 2016GasanyamaNytt
2017-03 Fadderfonden Gerald Sithole, 2017GeraldSithole
2017-02 Januari 27, Förintelsens Minnesdag Förintelsens Minnesdag 2017

_____________________________________________________________________________

Arkiv (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)

Den här sidan uppdateras löpande av vår redaktör, Torbjörn Lindgren.