Örnsköldsviks FN-förening

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening! Senast uppdaterad: 2018-11-26

                                                                                        SBintervjuad

Temakvällar hösten 2018TemaHt2018 

OBS! Tidigare Mötesreferat (från 2017/18) längst ned på sidan!!!

_________________________________________________________________________________________

2018-12 Nov 12 Svalbard

2018-11 Okt 08 Moçambique

2018-10 Sept _ Ur Botebladet: Botea1

2018-09 Sep 17  Krimhalvön i fokus

2018-08 Sep 08 APPELL  om kärnvapen

2018-07 Aug 20 Aktiv höst inom FN-föreningen

2018-06 Aug 15 Uppskattat besök (Nytt)

2018-05  Maj _ Geneskolans insats för Zimbabwe: OpSys18f  – TackGene!

2018-04 Apr 30 Soppluncher i Köpmanholmen

_____________________________________________________________________________________

Bjästa i september 2018

Till/ FN-föreningens medlemmar

 

Hej alla, hoppas Ni alla haft en fin och skön sommar, trots värmen. Som Ni ser har vi lyckats ordna fina temamöten  (TemaHt2018) under hösten med intressanta reportage, vi hoppas på bred uppslutning förstås.

Det lär vara en känd svensk som myntade uttrycket om att ”framrutan alltid ska vara större än backspegeln”, vi kanske har varit allt för nostalgiska att minnas de tider som flytt.

För oss inom FN-föreningen har rättvisa, fred, och mänskliga rättigheter och demokrati stått i fokus, vi ser ju nu hur de internationella frågorna i stort lyst med sin frånvaro under valdebatten som pågår inför den 9 september.

Vi vet att kärnvapenhotet är det klart största hotet mot mänskligheten, Ryssland moderniserar sina strategiska vapen och Kina satsar på att utveckla mindre och effektivare vapen och enligt uppgift satsar USA upp till 1200 nya miljarder dollar under de tre närmaste decennierna på sitt kärnvapenprogram. Hotet mot mänskligheten har aldrig större än nu. Så illa är läget faktiskt !

Hösten 2016 antog FN:s generalförsamling en resolution som krävde  ett avtal som förbjuder  kärnvapen  med stor majoritet. Sverige röstade för detta avtal, men tyvärr efter påtryckningar från bland annat USA valde man att inte ratificera avtalet, en utredning ska titta närmare på avtalet, klar efter valet nu i höst. Vårt mål är ju en kärnvapenfri värld! Varför tvekar vårt land nu?

För oss inom FN-föreningen har freden varit den allra viktigaste frågan, vi har alltid tyckt att det är farligt om världens ledare börjar tro igen på att krig och dödande är en naturlig lösning på olika konflikter. Se Burma/Myanmar idag!

Den som arbetar med allt runt demokratiutveckling ser ibland att fönstret öppnar sig och kan också lika plötsligt få se fönstret slå igen. Det har vi under alla år sett i Zimbabwe För det långsiktiga och solidariska stödet krävs ett levande engagemang här hemma, det gäller att kunna stå stadigt med andra ord. Medlemmarna ska kunna känna sig delaktiga, det gäller att vara uthållig i arbetet med olika partners i vårt fall i Zimbabwe.

Under årens lopp har vi bjudit ett stort antal gäster också knutna till vår verksamhet, hela 38 besök har genomförts varav 34 från just vårt samarbetsland Zimbabwe med 79 personer inblandade. Vi har även haft besök från Ghana, Botswana, Sydafrika och Afghanistan. Besök som genomförts i brett samarbete med en rad av olika organisationer, skolor och föreningar och många även genom privata initiativ inte minst lokalt här i kommunen. Stödet från Sida och Svenska Institutet (SI) har betytt mycket och utan detta stöd hade inte allt varit möjligt.

Vår LÄRARFOND, – Gerald -fonden– fortsätter i ett år till, Gerald har lyckats bra i sina studier och vi hoppas de kommande året ska gå bra också för honom, lärarjobb i Zimbabwe idag finns i massor. Bidrag under (Plusgiro) 450401-8534, Nordea och Stellan Bäcklund som mottagare kan ännu lämnas.  (Clearingnummer 3300 om så skulle behövas!) Vi tar tacksamt emot nya givare!

Möt upp på våra kommande TEMA-möten runt  Krim-halvön, Moçambique och Svalbard, vi fortsätter  på Bergsgatan 8 (NBVs lokaler, ingång inifrån gården), sedvanligt kl. 19:00 och med fika som inledning. Kulturarrangemang!

Stellan Bäcklund, ordf. (För styrelsen)

MÖT UPP !

____________________________________________________________________________________________________________

Mötesreferat (egna eller i form av länkar från tidningar) och aktuella dokument:
2018-02 Febr 26 Att växa med resan
2017-12 Sep 18, Fokus Nya Zeeland
2017-10 Maj 31, Utopia slutfört
2017-08 Mars 21, Afrikanska möten
2017-07 Februari 13, Turkmenistan och Uzbekistan
2017-06 Februari 21, Utopia World och Årsmötet Presentation Utopia World
2017-05 Februari 14, Asylrätt och mänskliga rättigheter Fackeltåg  Anitas appell
2017-04 Febr 15, De större projekten i Zimbabwe =uppdatering! 2016GasanyamaNytt
2017-03 Fadderfonden Gerald Sithole, 2017GeraldSithole
2017-02 Januari 27, Förintelsens Minnesdag Förintelsens Minnesdag 2017
__________________________________________

Arkiv (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)

Den här sidan uppdateras löpande av vår redaktör, Torbjörn Lindgren.