Örnsköldsviks FN-förening

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig!
Välkommen som medlem i vår förening!

VÅRA TRE PRIORITERADE OMRÅDEN

Kärnvapen

Flickor och kvinnors villkor

Klimatet

Mycket händer i världen  och FN’s  roll lokalt, nationellt och internationellt efterfrågas.
Som medlem i lokalavdelningen är du med och bidrar till att skapa en hållbar värld och stöder arbetet med opinionsbildning, kunskapsspridning som gör vår värld bättre.
Utmaningarna är stora och vi behöver hjälpas åt. Vi är tacksamma för ditt stöd. 

Är du ännu inte medlem kan du bli det här – https://betalning.fn.se/pfs/memberregistration

Våren 2024

Temakvällar och Medlemsdagar kommer att presenteras här

 • 27 januari:
  Förintelsens minnesdag
 • 19 februari:
  19.00 – Temakväll med Stellan Bäcklund som delar med sig av sina upplevelser under besöket i Zimbabwe nov 2023 – jan 2024.
  20.00 – Årsmöte
  NBV, Bergsgatan 8B
 • Lördag 24 februari:
  arrangerar Örnsköldsviks kommun tillsammans med FN-föreningen en stillsam stund på Stora torget i Örnsköldsvik som ett stöd för Ukraina samt för att uppmärksamma 2-års dagen av det anfallskrig de utsätts för.
  Medverkar gör bland andra kommunfullmäktiges ordförande Anna-Lena Lindberg (C), kommundirektör Magnus Haglund, Julietta Koval från Ukrainakompetens Medelpad samt representanter för FN-föreningen, Filippus, Hoppets Stjärna och Svenska kyrkan i Örnsköldsvik.
  Stora torget 11.00 Tyst minut, tal. Se även Kommunens nyhetsweb
 • Fredag 8 mars
  Internationella kvinnodagen. House Be. 17.00.
  Träffa medlemmar från styrelsen som informerar om FN-föreningens arbete med att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning genom projekt FLICKA.
  Film, samtal, information.
 • Lördag 23 mars: Earth hour
  Program
  Torsdag 21 mars kl 12-13 på Arkenbiblioteket:
  Utställning – Agenda 2030 om de 17 globala målen för hållbar utveckling.
  Lunchprogram med tal av FN-föreningens ordförande Abiodun Yusuf Ojoola, workshop med fokus på klimat och ekologisk hållbarhet med Emma Ödling, hållbarhetsstrateg på Övik Energi och Marianne Dahlbäck, miljöstrateg på Örnsköldsviks kommun.
  Lördag 23 mars kl 20:30-21:30:
  Örnsköldsviks museum och konsthall släcker ner under Earth Hour.
  Släck gärna ner du också!

 • Öppet möte med Örnsköldsviks FN-förening
  Måndag 15 april besöker Örnsköldsviks FN-förening Drömme/Valhalla.
  Styrelsen deltar och berättar om verksamheten.
  Temakvällar, manifestationer, studieresor, samarbeten, föreläsningar, workshops, projekt mm.
  Tid – 18.00

   Vi bjuder på fika!
  Alla är Välkomna

 • 20 april: Klädbytardag. Mer info kommer.
 • 6 juni: Nationaldagen. Mer info kommer.

  Hösten 2024
 • 24 oktober: FN-dagen

Vi vill fylla på med intressanta temakvällar och aktiviteter utifrån medlemmarnas intresse. Om du har ett förslag på aktivitet som du brinner för, kontakta styrelsen – fnforeningenovik@gmail.com
Vi gör det tillsammans, utnyttja ditt medlemskap.

Arrangemang under hösten 2023

 • 2/9
  International Day , vi är på torget tillsammans med föreningar, organisationer, Kommunen m fl
 • 11/9
  FN-föreningen är medarrangör till Minneskväll för 50-år sedan militärkupen i Chile: film, poesi, sång, panelsamtal
 • 25/9
  Temakväll: Reseberättelse Ukraina: Hans-Åke Mårtensson.
  Minor och kärnvapen (med anledning av Förbud mot kärnvapen – dagen 26/9): Håkan Lindgren.

  Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten och vår planet. De humanitära konsekvenserna av ett nytt kärnvapenkrig går inte att överblicka. Att Sverige står upp mot kärnvapen och för nedrustning är därför viktigare än någonsin. Kriget i Ukraina har medfört att kärnvapen åter diskuteras.

  Varje dag dör och skadas människor världen över av olika typer av minor och explosiva lämningar som personminor, improviserade sprängladdningar, klustervapen, samt oexploderade vapen och bomber. Kriget i Ukraina talar nu om att 250000 kvadratkilometer av landets yta nu är minerat som det kommer att ta över hundra år att röja! Minhotet är förödande!

  16/10
  Temakväll Demokrati med kommunens demokratisamordnare Camilla Larsson berättar varför kommunen ska jobba med demokrati och vikten av att arbeta med barn och ungas delaktighet och inflytande!
  Lokal: NBV, Bergsgatan 8B
  Tid: 19.00

  24/10
  Uppmärksammar FN-dagen, bjud med en vän.
  Program: Film om Projekt FLICKA, utdelning av medel från Ulla Westmans testamente*, vi bjuder på tilltugg, quiz, samtal.
  * Körkortshjälpen, som sedan några år drivs på Nya Parken i Övik av det sociala företaget Växthuset Människan AB. 
  Denna verksamhet, vänder sig främst till olika grupper av invandrare, som flyktingar, som söker eller har fått uppehållstillstånd, eller nyligen blivit svenska medborgare och andra grupper i socialt utanförskap, samt sedan 2022, även krigsflyktingar från Ukraina.
  Verksamheten som är väl inarbetad och populär bland målgrupperna, arbetar med att ge dem nödvändiga färdigheter och kunskaper, för att kunna påbörja en svensk körkortsutbildning i trafikskola, men också förbereda dem för att kunna bli anställningsbara och få bättre förutsättningar att kunna få ett jobb och bli självförsörjande.Verksamheten bedrivs på onsdagar, kl 17-20 på Nya Parken, ofta med 40-50 deltagare varje gång, varav mer än hälften utgörs av kvinnor med barn.
  En förutsättning för att kvinnorna ska kunna delta, är att vi även bedriver en barnverksamhet, med barnpassning för de små barnen och olika barnaktiviteter för de större barnen. Då vi i vår verksamhet använder ideella personalresurser för barnaktiviteterna har vi inga personalkostnader, men däremot finns olika kostnader för lokaler, lek- och aktivitetsmateriel för barnen samt kostnader för olika förtäring, som dryck, bröd och varm soppa, som vi bjuder dem på varje gång.
  För att kunna fortsätta att driva denna verksamhet, även med speciella aktiviteter för barnen, skulle vi uppskatta om det fanns möjlighet att få ansöka om medel ur Ulla Westmans fond till förmån för vår verksamhet med dessa barn.
  Lokal: House Be, Centralesplanaden 20D
  Tid: 19.00

Föreningens engagemang för Zimbabwe är inne på slutvarvet. Vi har två åtaganden: Takreparation på förskola och utveckling av ett bibliotek. Stellan Bäcklund besökte styrelsen och han planerar att besöka Zimbabwe under hösten. 

Bästa Hälsningar/Styrelsen Örnsköldsvik FN-förening gm ordf Abiodun Yusuf Ojoola

Arkiv (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)