Svenska FN-förbundet – En bättre värld

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Senast uppdaterad: 2017-03-25

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

 

(Uppdaterat 2017-02-11)  Temakvällar VT 2017. För lärare 21/3, besök UtopiaCafé! OBS 21/3: 2017Rylanders

___________________________________________________________________________________________________________

Aktuella mötesreferat (egna eller i form av länkar från tidningar) och aktuella dokument:
2017-08 Mars 21, Afrikanska möten
2017-07 Februari 13, Turkmenistan och Uzbekistan
2017-06 Februari 21, Utopia World och Årsmötet Presentation Utopia World
2017-05 Februari 14, Asylrätt och mänskliga rättigheter Fackeltåg  Anitas appell
2017-04 Febr 15, De större projekten i Zimbabwe =uppdatering! 2016GasanyamaNytt
2017-03 Fadderfonden Gerald Sithole, 2017GeraldSithole
2017-02 Januari 27, Förintelsens Minnesdag Förintelsens Minnesdag 2017
__________________________________________

Dokumentarkiv (Uppdaterat 2017-02-12)

Nyhetsarkivet (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)

_____________________________________________________________________________________________________________

Bjästa i januari 2017

Till/ FN-föreningens medlemmar

God fortsättning först och främst under 2017!

 

Det ser mörkt ut inför detta år, migrationsfrågan, Rysslands aktiva åtgärder inom vårt närområde, stundande val i Frankrike och Tyskland, utveckling i Ungern och Polen oroar oss verkligen.

Till detta kommer Brexit i Storbritannien och Trump som kommande president i USA. Vi ser globalt en mera auktoritär nationalism, kompletterad med hoten här hemma i form av cyberattacker, våldsbejakande extremism, klimatförändringar och organiserad brottslighet för att ta några aktuella exempel. Hur ser EU-perspektivet ut inför framtiden? FN:s roll framöver? Kan Sverige göra en konstruktiv insats nu i Säkerhetsrådet?

 Som Ni förstår krävs aktiva handlingar framöver i ett mera diffust globalt läge, världsordningen kommer att förändras, men hur? Hur ska allt detta spegla en liten FN-förening här hemmavid?

Vad kan vi göra lokalt? Vilka frågor ska vi driva? Hur prioritera vår verksamhet?

Det behövs ett starkt internationellt  och nationellt stöd för att sprida fördjupad kunskap om FNsystemet och dess brister och förtjänster. Att sätta verklig fart på FN:s reformarbete!

I år firar vi inom FN-föreningen 40 år, vi har lagt ner ett uppoffrande arbete med våra återkommande temamöten, biståndssatsningar och skolkontakter.

Med anledning av vårt 40-årsjubileum har vi bjudit in förre Afrika-ambassadören Sten Rylander (Se 2017Rylanders)  att besöka oss under mars månad och belysa läget i Afrika och i synnerhet de södra delarna av kontinenten. Tonvikt på alla möten han haft under åren, inte minst då i Zimbabwe under sina år där. Temat blir -Afrikanska Möten-, samma namn alltså som hans utkomna bok med detta  namn.

Möt upp till ett intressant möte, vi annonserar ju alltid i ÖA under rubriken –föreningsmöten- lördagen innan mötet äger rum. Tid och plats! VÄLKOMNA!

Nu är även arbetet med UTOPIA – ett kul barndemokratiprojekt klart för presentation, detta efter 2,5 års hårt och energiskt arbete av vår projektledare Maria Elfving 2017UtopiaVerksamhetsberättelse bland annat. Stort TACK även till alla våra intressenter och samverkanspartners. Både spelet UTOPIA WORLD och metodbeskrivningen kommer att spridas under våren, i mars  månad blir det även en utställningÖrnsköldsviks museum och konsthall. Utopias arbetslag framför även en GOD FORTSÄTTNING till Er alla!

Slutligen demokrati vill ge alla människor makt att påverka sin tillvaro. Vilka värderingar, synsätt och arbetsformer kan på ett fruktbart sätt kopplas till dagens demokratiinriktade biståndsarbete?

Kärnfrågan för alla våra insatser i Zimbabwe. Det vi har sett är, att det ytterst är socialt patos och engagemang som kan förändra vardagslivet, även med  småskaliga och lokala insatser som många gånger är osynliga för det västerländska ögat. Det handlar om inflytande lokalt, att kunna göra sin röst hörd. Budskapet är att vägen till ett drägligare liv består av att tillsammans med andra ta saken i egna händer. Längtan efter detta är drivande!  För kvinnorna på landsbygden har det helt enkelt handlat om att kunna skaffa sig självförtroende, att kunna resa sig i protest mot företeelser som länge plågat dem och deras familjer. Folkligt engagemang är en grundförutsättning för demokratisk utveckling. Men det gäller ju även här hemma!

Stöd vårt arbete i Zimbabwe, plusgiro 54 51 59 – 6 (Örnsköldsviks FN-förening)

 

Med FN-hälsningar från styrelsen!

Stellan Bäcklund, ordf.

____________________________________________________________________________________________________________

Den här sidan uppdateras löpande av vår redaktör, Torbjörn Lindgren.