Örnsköldsviks FN-förening

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Senast uppdaterad: 2018-05-31

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening! 

Maj 2018:  Geneskolans insats för Zimbabwe: OpSys18f 

                                                                                        SBintervjuad

(Uppdaterat 2018-01-27) Temakvällar våren 2018:FN-forVt18

2018-03 Mars 12 ZIMBABWE i fokus inom FN-föreningen

2018-02 Febr 26 Att växa med resan

2018-01 Febr 04 Praktikant inom FN-rörelsen i Tanzania

OBS! Tidigare Mötesreferat (från 2017) längst ned på sidan!!!

___________________________________________________________________________________________________________

Harare/Zimbabwe i januari 2018  ZimÖAjan2018

Till/

Medlemmarna/FN-föreningen/Örnsköldsvik

De Globala Målen – Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens ledande statschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Med andra ord ska vår värld ledas fram till  2030 för en rättvis framtid gällande  världens folk. Ytterst handlar det om utrota fattigdom och hunger och på samma gång kunna främja freden och skydda våra gemensamma globala resurser. Vår FN-förening har ju som Ni alla vet allt sedan slutet av 1980-talet bedrivit mindre biståndsinsatser i Zimbabwe och haft som främsta mål att just bekämpa fattigdomen genom att hjälpa till i  de fattigaste områdena i landet Att helt enkelt hjälpa de fattiga att kunna hjälpa sig själva.

När hungern står för dörren ligger frågor som demokrati och rättvisa faktiskt långt borta. Det har gällt att hjälpa byinvånarna att utveckla sin kunskap och kapacitet på ett ändamålsenligt sätt för att på sikt kunna förbättra sina  livsvillkor för sig själva och sina familjer. Vi har på samma gång vänt oss till kommunens egna grundskolor med olika insamlingsaktiviteter riktade till  våra s.k. ”systerskolor” i de berörda byarna i Zimbabwe.

Det har framför allt gällt högstadieskolorna under senare år, aktiviteter som ännu pågår och har  kontinuerligt pågått sedan 1994. Vi har gått genom skolornas olika Elevråd och naturligtvis har elever, lärare, föräldrar och inte minst Rektorer aktiverat sig för goda insamlingsresultat. Olika studieresor till berörda projekt har även anordnats med jämna mellanrum, den senaste ägde rum 2014. Vi har även mottagit besökare från Zimbabwe under flera år sedan starten. Det gäller att kunna sprida information om projekten i vidare kretsar både här och där.

Agenda 2030 lyfter ju på ett tydligt sätt fram hur viktigt det är med utbildning för en global hållbar utveckling, skolornas engagemang är på så sätt oerhört viktigt. Naturligtvis spelar då lärarna inom skolväsendet en betydelsefull roll, de utgör själva ”motorn” i insatserna.  Samtidigt som många aktörer djupt involverat sig i arbetet för en hållbar värld vet vi också att det finns ett antal svenska kommuner som inte satsat tillräckligt på  undervisningen kring hållbar utveckling och de Globala Målen ute i skolorna.

Detta trots att  just undervisning om hållbar utveckling varit obligatoriskt allt sedan 1994. Det gäller även att satsa på lärarnas kompetensutveckling, satsningarna  här måste onekligen  förstärkas på olika sätt. Passivitet är också en handling!

Avslutningsvis för min del så låt mig få citera Hans Rosling i hans memoarbok: – Hur jag lärde mig förstå världen. Han säger helt enkelt: ”Framåt i natten!

När det verkade hopplöst kunde han också säga med ett leende: ”Det är aldrig för sent att ge upp, så det kan vi lika gärna göra nån annan gång!  Engagemanget för en bättre värld måste fortsätta ! ”

FRAMÅT!  (Stellan Bäcklund för styrelsen)

För Örnsköldsviks FN-förening i Harare, Zimbabwe

Stellan Bäcklund, ordf.

____________________________________________________________________________________________

OBS! Möt upp på våra kommande TEMA-möten  (FN-forVt18), som vanligt på Bergsgatan 8 (NBVs lokaler, ingång inifrån gården), sedvanligt kl. 19:00 och med fika som inledning. Kulturarrangemang!

MÖT UPP!

____________________________________________________________________________________________________________

Mötesreferat (egna eller i form av länkar från tidningar) och aktuella dokument:
2017-12 Sep 18, Fokus Nya Zeeland
2017-10 Maj 31, Utopia slutfört
2017-08 Mars 21, Afrikanska möten
2017-07 Februari 13, Turkmenistan och Uzbekistan
2017-06 Februari 21, Utopia World och Årsmötet Presentation Utopia World
2017-05 Februari 14, Asylrätt och mänskliga rättigheter Fackeltåg  Anitas appell
2017-04 Febr 15, De större projekten i Zimbabwe =uppdatering! 2016GasanyamaNytt
2017-03 Fadderfonden Gerald Sithole, 2017GeraldSithole
2017-02 Januari 27, Förintelsens Minnesdag Förintelsens Minnesdag 2017
__________________________________________

Arkiv (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)

Den här sidan uppdateras löpande av vår redaktör, Torbjörn Lindgren.