Örnsköldsviks FN-förening

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig!
Välkommen som medlem i vår förening!

Vi behöver Ert stöd nu! Våra vänner i Zimbabwe behöver ekonomisk hjälp för att kunna överleva efter naturkatastrofer och den ekonomiska tillbakagången. Ge ett bidrag till vår Nya insamling som kommer att pågå fram till juli nästa år: 2020InsamlZim

Svenska FN-förbundets program inför FN-dagen visas på fn.se/75 samt i våra sociala medier onsdagen den 21 oktober kl 13.00-14.00

vårt höstprogram 2020

Måndag 21 september kl. 19:00
Föreläsning med Felicia Sandin, ordf. i Umeå FN-förening, också FN-ambassadör inom det Svenska FN-förbundet, tar upp Globala målen och  rojekt FLICKA.
Zoom digital föreläsning.
Länk till Artikel i Allehanda Nära 25/9

Onsdag 21 oktober 13.00-14.00
Svenska FN-förbundets program inför FN-dagen visas på fn.se/75 samt i våra sociala medier.
Ur programmet:
… besöker FN:s högkvarter i New York där vi möter…
… delar ut priser till tre personer som gjort fina insatser för FN-arbetet och hållbarhetskocken Paul Svensson…

Fredag 23 oktober 15.00
Vi firar FN’s 75-års jubileum   
Plats: Stora torget i Örnsköldsvik. Sång, dans, tal…ballonger, flaggor, föreningar.
Facebookevenemanget
Artikel Allehanda Nära   4/11

Torsdag 5 november kl. 19:00.
Föreläsning med Maria Lundberg från Järved om PALESTINA-konflikten.
Hon har jobbat som ek. följeslagare med stationering i Hebron på Västbanken. Israel Palestina Allehanda Nära artikel 13/11

Föreningens ordförande

INSTÄLLT Torsdag 26 november kl. 19:00
Fokus på vad som händer med
män som blir misshandlade, psykiskt och fysiskt av sin partner.
Föreläsare: Johan Rylander från Uppsala.

Ulla Westman har gått bort, här UllaWminnesord från ÖA

Slutredovisning Lärarfonden Gerald Sithole 

OBS! Tidigare Mötesreferat (från 2018/19) och ARKIV längst ned på sidan

Se programbladet (TEMAmöten hösten 2020)

Bjästa i september 2020
Till medlemmarna
Hej alla!
   Nu i höst firar FN sitt 75-årsjubileum och bildandet av FN var en viktig pusselbit i strävandena efter andra världskriget att försöka skapa en stabilare världsordning efter de förödande krigen som rått under århundraden. Tanken på ett Förenta Nationerna föddes redan under  det brinnande andra världskriget och under våren 1945 möttes 50 stater i San Francisco och röstade fram formuleringarna i FN-stadgan. Det skedde faktiskt den 26 juni 1945 och den 24 oktober samma år som uppmärksammas runt om i världen hade man ratificerat stadgan som kunde träda i kraft. Sverige blev sedan medlem den 19 november 1946 och sedan dess har vårt land försökt spela en så aktiv roll som möjligt inom världsorganisationen. Många svenskar har även haft uppdrag inom FN, den mest kände är förmodligen FN-chefen Dag Hammarskjöld. I samband med att FN nu fyller 75 år har nuvarande Generalsekreteraren António Guterres bjudit in människor över hela världen att fylla i en enkät som tar upp världsorganisationens framtid. Man ska försöka förverkliga visionen om en ljusare framtid- när FN ska fylla 100 år 2045.   Vem önskar inte det i dessa tider?
     Hoppas på bred uppslutning inför höstens TEMA-möten som vi lyckats få till trots Corona-tiderna. För första gången kör vi  med en Zoom-föreläsning med ett aktuellt ämne-FLICKA– som tagits upp av Svenska Förbundet centralt, fler barn runt om i världen ska ges möjligheter att få gå i skolan, barnäktenskap ska motverkas liksom kvinnlig könsstympning, vidare ska minor undanröjas på  olika drabbade sädesfältpå skilda håll. Se information i Programbladet för hösten! (bif.)
Föreläsaren Felicia Sandén är bördig från Kramfors för övrigt!
   Vidare tar Maria Lundberg från Järved upp situationen i Palestina-konflikten utifrån sina erfarenheter som Ekumenisk Följeslagare i staden Hebron, en tuff placering verkligen. Vi har ju följt utvecklingen i stort allt sedan 1976 och läget i hela området står inför svåra utmaningar. Nu!
   Slutligen har vi bjudit om Johan Rylander från Uppsala, han belyser ingående situationen vad som händer med män som blir misshandlade, psykiskt och fysiskt av sin kvinnliga partner, en sak som är betydligt vanligare än man tror. Det här ämnet tar även upp den skam och olika fördomar och tabun som råder i ämnet, vilket har gjort att det sällan pratas öppet om det. Kommer även att ta upp de platser i Sverige som finns där du kan få hjälp. Av de män som blir utsatta för brott i nära relationer är det bara några få procent som polisanmäler. En unik föreläsning av Johan! Möt upp!
Som Ni sett i ett tidigare utskick försöker vi göra en humanitär insats i Zimbabwe, hittills har vi fått bra gensvar på vår vädjan, det tackar vi verkligen för. Pengarna går bra också än så länge att överföra till Zimbabwe och vår ”hjälpreda” (facilitator) som noggrant fördelar pengarna enligt våra anvisningar. Runt 30.000 kr kom in första månaden! Insamlingen forftsätter ju fram till juni nästta år 2021. Då kommer vår slutredovisning också! Vi har ju en mångårig vana att just föra över pengar till Zimbabwe. Första gången som vi faktiskt gör en direkt humanitär insats, det var ju tufft året 2008 med den oerhört höga inflationen.
   Slutligen, nyss avslutat min läsning av boken: –Den Obeboeliga Planeten- av David Wallace-Wells som belyser de okontrollerbara bränder som råder, stormarna och floder, torka. Denna bok slår en rakt i magen som bara den värsta sortens sanning har, inte minst ses klimatfrågans komplexitet en skarp uppmaning till handling, allt enligt recensioner av boken också.  Läs den!
   Mvh hälsningar!   Stellan Bäcklund, ordf
______________________________________________________________________

2020-06  nov 5 Föreläsning med Maria Lundberg – PALESTINA-konflikten.
Israel Palestina Allehanda Nära artikel

2020-05 okt 23 Vi firar FN’s 75-års jubileum. Artikel Allehanda Nära

2020-04 okt 21 Svenska FN-förbundets program inför FN-dagen visas på fn.se/75 samt i våra sociala medier.

2020-03 Sep 21 Globala målen och projekt Flicka (ÖA-reportage)

2020-02 Feb 24 Bangladesh + Årsmötet (ÖA-reportage)

2020-01 Jan 20 Kashmirkonflikten

______________________________________________________________________

2019-17 Dec 18 Presentation av Agenda 2030 

2019-16 Okt 24 Kampen för klimatet måste trappas upp (Ordet Fritt, ÖA)

2019-15 Okt 21 Grönland m.fl öar i Nordatlanten

2019-14 Okt 17 Stellan om internationell solidaritet 

2019-13 Okt 16  Insändare om Ja till FN:s kärnvapenförbud 

2019-12 Sep 23 Från fältstudieresan till Bosnien, inställd

2019-11 Sep 06 Ulla Westman fyllde 90 år

2019-10 Aug 26 Praktikantuppdrag för en bättre värld

2019-09 Juli 24 ÖA-intervju med Margaret Dongo (Klipp från ÖA den 19/7 2019)

2019-08 Juli 24 Zimbabwe i dag

2019-07 Juli 23 FN-föreningens skolsatsning i Zimbabwe

2019-06 Maj 31 Upprop: Hjälp oss med fler böcker till Nyatsambo-skolan i Zimbabwe!

2019-05 Mar 27 ÖA-webben, intervju med vår ordförande om situationen efter cyklonen Idai

2019-04 Mar 08 Insändare för ökad jämställdhet

2019-03 Feb 25 Rapport från Genève

2019-02 Jan 28 Armenien

2019-01 Jan 27 Förintelsens Minnesdag…FörintMdagAniH  

_________________________________________________________________________

2018-15 Collage Nätra intervjuar Stellan: SBintervjuad

2018-14 Dec 01 Inspirationsdagen

2018-13 Nov _   Emil om C-kursen i Genève

2018-12 Nov 12 Svalbard

2018-11 Okt 08 Moçambique

2018-10 Sept _ Ur Botebladet: Botea1

2018-09 Sep 17  Krimhalvön i fokus

2018-08 Sep 08 APPELL  om kärnvapen

2018-07 Aug 20 Aktiv höst inom FN-föreningen

2018-06 Aug 15 Uppskattat besök (Nytt)

2018-05  Maj _ Geneskolans insats för Zimbabwe: OpSys18f  – TackGene!

2018-02 Febr 26 Att växa med resan
2018-01 Febr 04 Praktikant inom FN-rörelsen i Tanzania

_____________________________________________________________________________

2017-12 Sep 18, Fokus Nya Zeeland
2017-10 Maj 31, Utopia slutfört
2017-08 Mars 21, Afrikanska möten
2017-07 Februari 13, Turkmenistan och Uzbekistan
2017-06 Februari 21, Utopia World och Årsmötet Presentation Utopia World
2017-05 Februari 14, Asylrätt och mänskliga rättigheter Fackeltåg  Anitas appell
2017-04 Febr 15, De större projekten i Zimbabwe =uppdatering! 2016GasanyamaNytt
2017-03 Fadderfonden Gerald Sithole, 2017GeraldSithole
2017-02 Januari 27, Förintelsens Minnesdag Förintelsens Minnesdag 2017

_____________________________________________________________________________

Arkiv (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)

Den här sidan uppdateras löpande av vår redaktör, Sten-Ove Sundlöf.