Örnsköldsviks FN-förening

Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! FN behöver dig!
Välkommen som medlem i vår förening!

Vi behöver Ert stöd nu! Våra vänner i Zimbabwe behöver ekonomisk hjälp för att kunna överleva efter naturkatastrofer och den ekonomiska tillbakagången. Ge ett bidrag till vår Nya insamling som kommer att pågå fram till juli 2021: 2020InsamlZim

Slutredovisning Lärarfonden Gerald Sithole 

OBS! Tidigare Mötesreferat (från 2019/20) och ARKIV längst ned på sidan

Örnsköldsvik mars 2021
Medlemmar!

Vid årsmötet 27 februari, som genomfördes digitalt via Zoom, avtackades Stellan Bäcklund som ordförande, Anita Harning och Torbjörn Lindgren som mångåriga ledamöter.
Den nya styrelsen tar vid under våren och återkommer med program och aktiviteter. 2020 har inneburit en hel del utmaningar för oss då pandemin har satt stopp för större samlingar, men trots det lyckades vi uppmärksamma FN’s 75-årsjubileum, genomföra ett antal tema-möten och fortsatt styrelsearbete.
Vi har några intressanta föreläsningar (som planerades 2020) i rockärmen och som vi förhoppningsvis kan genomföra när pandemin lugnat ner sig och livet återgått till ett lugnare och stabilare läge.
De utmaningar vi står inför (klimatet, miljön, Agenda 2030/Globala målen m.m.) ställer krav på civilsamhället och alla medborgare och där ska FN-rörelsen, på lokal, nationell och internatinell nivå, spela en stor och viktig roll och som aktiv i utbildning, information och kunskapsutveckling. Vi vill lyfta fram och visa på utmaningar, framgångar och problem som behöver hanteras. FN-föreningens fortsatta aktiviteter kommer du att hitta här och på vår Facebooksida
Välkommen att följa oss, dela med dig av idéer och förslag.
Vi hörs
Styrelsen gm Sten-Ove Sundlöf, ordf

Som Ni sett i ett tidigare utskick försöker vi göra en humanitär insats i Zimbabwe, hittills har vi fått bra gensvar på vår vädjan, det tackar vi verkligen för. Pengarna går bra också än så länge att överföra till Zimbabwe och vår ”hjälpreda” (facilitator) som noggrant fördelar pengarna enligt våra anvisningar. Runt 30.000 kr kom in första månaden! Insamlingen forftsätter fram till juni 2021. Då kommer vår slutredovisning också! Vi har ju en mångårig vana att just föra över pengar till Zimbabwe. Första gången som vi faktiskt gör en direkt humanitär insats, det var ju tufft året 2008 med den oerhört höga inflationen.
Mvh hälsningar!   Stellan Bäcklund

Tidigare Mötesreferat (från 2019/20)
Se programbladet (TEMAmöten hösten 2020)
______________________________________________________________________
2020-09 5 nov Föreläsning: Maria Lundberg om PALESTINA-konflikten.
Jobbat som ek. följeslagare med stationering i Hebron på Västbanken.
Israel Palestina Allehanda Nära artikel
2020-08 23 okt Vi firar FN’s 75-års jubileum.  Stora torget i Örnsköldsvik.
Facebookevenemanget
 Artikel Allehanda Nära
2020-07  21 sep Föreläsning med Felicia Sandin, ordf. i Umeå FN-förening. Globala målen och projekt FLICKA. Zoom digital föreläsning. Länk till Artikel i Allehanda Nära 25/9
______________________________________________________________________
2020-06  nov 5 Föreläsning med Maria Lundberg – PALESTINA-konflikten.
Israel Palestina Allehanda Nära artikel
2020-05 okt 23 Vi firar FN’s 75-års jubileum. Artikel Allehanda Nära
2020-04 okt 21 Svenska FN-förbundets program inför FN-dagen visas på fn.se/75 samt i våra sociala medier
2020-03 Sep 21 Globala målen och projekt Flicka (ÖA-reportage)
2020-02 Feb 24 Bangladesh + Årsmötet (ÖA-reportage)
2020-01 Jan 20 Kashmirkonflikten
______________________________________________________________________
2019-17 Dec 18 Presentation av Agenda 2030
2019-16 Okt 24 Kampen för klimatet måste trappas upp (Ordet Fritt, ÖA)
2019-15 Okt 21 Grönland m.fl öar i Nordatlanten
2019-14 Okt 17 Stellan om internationell solidaritet
2019-13 Okt 16  Insändare om Ja till FN:s kärnvapenförbud
2019-12 Sep 23 Från fältstudieresan till Bosnien, inställd
2019-11 Sep 06 Ulla Westman fyllde 90 år
2019-10 Aug 26 Praktikantuppdrag för en bättre värld
2019-09 Juli 24 ÖA-intervju med Margaret Dongo (Klipp från ÖA den 19/7 2019)
2019-08 Juli 24 Zimbabwe i dag
2019-07 Juli 23 FN-föreningens skolsatsning i Zimbabwe
2019-06 Maj 31 Upprop: Hjälp oss med fler böcker till Nyatsambo-skolan i Zimbabwe!
2019-05 Mar 27 ÖA-webben, intervju med vår ordförande om situationen efter cyklonen Idai
2019-04 Mar 08 Insändare för ökad jämställdhet
2019-03 Feb 25 Rapport från Genève
2019-02 Jan 28 Armenien
2019-01 Jan 27 Förintelsens Minnesdag…FörintMdagAniH
_________________________________________________________________________
Arkiv (Äldre Temamöten i huvudsak. Här hamnar med tiden ovanstående rubriker!)

Den här sidan uppdateras löpande av vår webbredaktör, Sten-Ove Sundlöf.