Örnsköldsviks FN-förening

Minnesblad Gratulationskort

Vill Du skicka ett Minnesblad eller ett Gratulationskort och samtidigt ge en penninggåva till våra biståndsprojekt i Zimbabwe (pg 54 51 59 – 6, Örnsköldsviks FN-förening)? Du har en del valmöjligheter, se vidare på denna sida! Läs mer om våra projekt här.

OBS! här kan du själv skriva ut 4 st gratulationskort som du kan skicka till den som fyller år efter att ha gett ett bidrag till våra Zimbabweprojekt på vårt postgiro: 54 51 59-6.

Minneskort

Storlek A5 (20,9 x 14,8), vitt papper 160 gram. Kan beställas via mail (torbjorn.lindgren@fcbu.ornskoldsvik.se ) eller telefon (0660-53163) eller så kan du skriva ut själv. PDF-filen har 2 sidor där sid 2 innehåller 2 Minnesblad. Använd ohålat papper, helst 120 – 160 gram. Du bör skicka Minnesbladet i ett C5-kuvert men man kan också vika Minnesbladet i mitten och lägga in det i ett C6-kuvert.

minnbl1c_1

Gratulationskort

Storlek A5 (20,9 x 14,8). vitt papper 160 gram. Kan beställas via mail (torbjorn.lindgren@fcbu.ornskoldsvik.se) eller telefon (0660-53163) eller så kan du skriva ut själv. PDF-filen har 2 sidor där sid 1 innehåller 2 Gratulationskort. Använd ohålat papper, helst 120 – 160 gram. Du kan skicka Gratulationskortet i ett C5-kuvert eller vika Gratulationskortet i mitten och lägga in det i ett C6-kuvert, ett s.k. Sverigekuvert.

gratkort1b_1