Örnsköldsviks FN-förening

UTOPIA – Ett kul barndemokratiprojekt – är  nu slutfört

Avtackningen av Maria Elfving på Varvsberget med fr.v. Ann-Catrin Brandtlin, Maria själv, Monica Sundin, Lena Konradsson Öberg, Birgitta Nordin och Margareta Bäcklund

 Projektet som FN-föreningen har drivit under åren 2014 – 2017 med stöd från Allmänna Arvsfonden har nu slutförts och en slutrapport är på gång, allt enligt projektledaren Maria Elfving. Hon avtackades officiellt på Varvsberget för en tid sedan, gemensamt av både Kulturskolan och styrelsen inom FN-föreningen. Samarbetsspelet UTOPIA utspelar sig i en fiktiv galax där det är tänkt att spelarna ska färdas i en rymdfarkost och bli del av ett upplevelsebaserat lärande som är kopplat till skolans övergripande mål i läroplanen, men även till specifika ämnesmål i undervisningen. Elevers förståelse för demokrati, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska kunna formas i ett brett samhällsperspektiv. Miljön och de bakgrundsmässiga förutsättningarna har skapats av 150 elever vid pilotskolorna i kommunen med stöd hemifrån och inte minst med intresserade lärare.  Teckningar och berättelser har samlats in och utifrån dessa har själva spelet utformats av professionella spelkonstruktörer kopplade till HumLab-X  vid Umeå Universitet. Därefter har spelet också testats ute i skolorna och på sätt gett värdefull feedback till utvecklingsteamet.

Lärarna som nu vill använda spelet sätter själva upp ambitionsnivån, ett anpassat efterdiskussionsmaterial är också framtaget som kan kopplas till FN:s nya antagna globala mål.

Målet för projektet har stötts på ett mycket fint sätt  av och inom kommunen, inte minst genom Bildningsförvaltningen och Kultur & Fritid.  Ett rejält demokrativerktyg har vuxit fram där ”spelifiering” ligger till grund för slutprodukten Utopia World.

Eller med andra ord roliga lärandeprocesser om demokrati.

All erfarenhetsdokumentation finns i en anpassad handbok som tagits fram och som vill sprida kunskaperna vunna genom projektet.

Demokrati är något som måste byggas från grunden, den kan inte tas för given utan är något som vi alla måste bidra till att skapa, upprätthålla och underhålla. Projektets strategi utgår även från FN:s  Barnkonvention och lägger stor fokus på samspel och gruppbaserad problemlösning.

FN-föreningen som är projektägare prisade Maria Elfving för hennes engagerande insats som projektledare genom ordföranden Stellan Bäcklund som även riktade ett varmt och uppriktigt tack till idéskaparna Steven Ekholm och Stefan Andersson, till kommunen för ett helhjärtat stöd, vidare till Personalen på Sliperiet, Industrigruppen, Lärarförbundet och inte minst till Kulturskolan och verksamhetsledarna Ann-Catrin Brandtlin och Sten-Ove Sundlöf. Också, inte att förglömma, till demokratisamordnaren Camilla Larsson och slutligen till alla elever/lärare och alla medlemmar inom FN-föreningen som  ideellt stöttat arbetet på ett förträffligt sätt.

Utan detta omfattande stöd hade det inte varit möjligt att genomföra projektet, en sak som även poängterades av projektledaren Maria Elfving, detta samtidigt som även Kulturskolan lyfte fram Marias insatser för projektets genomförande från början till slut.

Spelet kan laddas hem gratis på hemsidan: utopiaworld.se

/Toli ESSBE