Örnsköldsviks FN-förening

Vid vårens sista temamöte hade FN-föreningen inbjudit läraren Thomas Nordell  till vardags knuten till Nolaskolan, men som numera allt mera arbetar som konsult och representerar Universitets- och Högskolerådet inom Den Globala Skolan. Ett arbete som omfattar de fyra nordligaste länen och där man erbjuder skolpersonal utbildning  inom lärande för hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Syftet med inbjudan var att  han närmare skulle få berätta om sitt globala engagemang efter 25 år i skolans värld och där han nu varit ansvarig för planering och genomförande av de internationella fältstudierna på samhällsprogrammet IC, International Class på Nolaskolan. Där har det under åren i årskurs tre ingått fältstudier i länder som Malawi, Indonesien, Zambia, Sri Lanka och Tanzania.

Nu  är också Thomas aktuell inom kommunen med fortbildning av 50 pedagoger innefattande två veckors fältstudier i Tanzania under en period på tre år. Här ingår bland annat test att undervisa och bo i familj, allt detta för att höja lärarkompetensen inför skolans nya utmaningar inom en allt mera globaliserad värld. Mötesåhörarna fick ta del av erfarenheterna

från resor i Indien och även med tonvikt på Tanzania och hans intressanta föreläsning avslutades med ett fantastiskt bildspel med fin musik från Senegal i Västafrika. Thomas Nordell avtackades sedvanligt med ett fång blommor av mötesledaren Stellan Bäcklund och önskades lycka till med det internationella engagemanget.

ESSBE