Örnsköldsviks FN-förening

    

Till FN-föreningens första temamöte för våren hade man inbjudit Hannes Berggren, student från Lund  där han studerar statsvetenskap och nationalekonomi för tillfället. Bördig från Orrvik inom Nätra och gammal elev från både Bjästa – och Nolaskolan.  Han skulle  redogöra från sin praktikperiod knuten till Tanzanias FN-förbund i höstas och även berätta om den rådande situationen i landet och beröra vårt svenska bistånd som har mycket lång tradition.

Tanzania blev självständigt 1961 från den brittiska ockupationen och har drygt 55 miljoner invånare, var åren 1886-1919 även koloniserat som Tyska Östafrika. 1964 bildade Tanganyika och kustnära kryddön Zanzibar  ute i Indiska Oceanen Förenade republiken Tanzania. Idag är man en unionsrepublik där  Zanzibar har egen regering och ett eget parlament. Huvudstaden heter Dodoma sedan 1996 och ligger inne i landet, den största staden är Dar es-Salaam nere vid kusten med dryga 5 miljoner invånare idag.

Området är ett av världens längst bebodda  och har idag de tre stora sjöarna Victoriasjön, Malawisjön och Tanganyikasjön inom sina gränser. Hannes hann även besöka Serengeti Nationalpark och som krydda på sin vistelse bestiga Kilimanjaro, Afrikas högsta berg.

Tanzanias förste president Julius Nyerere styrde landet mellan 1961 och 1985 och idag heter presidenten John Magufuli, under senare år har landet haft en god ekonomisk tillväxt, år 2016 låg tillväxten på över sju procent. Jämställdheten prioriteras idag i landet,  man har för övrigt 36 procent kvinnor som sitter i parlamentet.

Tanzanias FN-förbund har samarbete med Svenska FN-förbundet sedan 2010 som erbjöd fyra praktikplatser under förra året,  förutom i Tanzania även i Zimbabwe, Georgien och Armenien. Syftet med samarbetet i Tanzania är att stödja och utbilda nationella civilorganisationer i hur FN:s Globala Mål ska implementeras i landet med uppföljning både lokalt och nationellt. Vidare ska fokus vara  riktat mot ungas deltagande inom olika utvecklingsprogram. Praktikanten ska efter hemkomsten sprida information från praktikperioden. Antalet praktikplatser kommer att utökas och Hannes hade bara positiva erfarenheter  från Svenska FN-förbundet att föra vidare från sin period i Tanzania. Unik chans för många ungdomar att få praktik som man kan ha nytta av i framtiden kopplat till sin utbildning.

Hannes öppnade slutligen  för frågor runt vistelsen i landet och avtackades av  FN-föreningens ordförande Stellan Bäcklund för sin initierade rapport från vistelsen i landet. Glädjande var också att så många åhörare slutit upp på NBV trots kylan, en del skulle även inom kort också besöka landet.

/ESSBE

Foto: toli

Avslutningsvis några bilder från ESSBEs och tolis resa till Tanzania 1981, inklusive kartbilden längst upp.