Organisation

Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse och en ideell organisation. Arbetet leds av en styrelse med 13 medlemmar. Ordförande är Annelie Börjesson. Ett kansli i Stockholm med ca 25 anställda driver verksamheten under ledning av generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist.

Förbundsstyrelsen

Förbundets beslutande organ mellan kongresserna.

Läs mer

Kongressen

Förbundets högst beslutande organ. Årets kongress äger rum den 12-13 juni 2021.

Läs mer

Distrikt och föreningar

Vi har ca 100 lokala FN-föreningar som är sorterade under 20 distrikt.

Läs mer

Riksorganisationer

Riksorganisationerna utgör basen för verksamheten på riksnivå.

Läs mer

WFUNA

Vi ingår i FN-förbundens världsfederation, WFUNA.

Läs mer

Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjer vi förhåller oss till i vår verksamhet.

Läs mer

Stadgar

Stadgar för Svenska FN-Förbundet, distrikt och föreningar.

Läs mer

Personal

Personal på kansliet. Information och kontaktuppgifter.

Läs mer