fbpx

Organisation

Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse och en ideell organisation. Arbetet leds av en styrelse med 13 medlemmar. Ordförande är Annelie Börjesson. Ett kansli i Stockholm med ca 18 anställda driver verksamheten under ledning av tillförordnad generalsekreterare Jens Petersson.

Förbundsstyrelsen

Förbundets beslutande organ mellan kongresserna.

Läs mer

Kongressen

Förbundets högst beslutande organ. Nästa kongress äger rum den 1-2 juni 2024.

Läs mer

Distrikt och föreningar

Vi har ca 100 lokala FN-föreningar som är sorterade under 20 distrikt.

Läs mer

Riksorganisationer

Riksorganisationerna utgör basen för verksamheten på riksnivå.

Läs mer

WFUNA

Vi ingår i FN-förbundens världsfederation, WFUNA.

Läs mer

Styrdokument

De styrdokument vi förhåller oss till i vår verksamhet.

Läs mer

Stadgar

Stadgar för Svenska FN-Förbundet, distrikt och föreningar.

Läs mer

Kanslipersonal

Personal på kansliet. Information och kontaktuppgifter.

Läs mer