Organisation

Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse och en ideell organisation. Arbetet leds av en styrelse med 13 medlemmar. Ordförande är Annelie Börjesson. Ett kansli i Stockholm med ca 25 anställda driver verksamheten under ledning av generalsekreterare Petra Hallebrant.

Förbundsstyrelsen

Förbundets beslutande organ mellan kongresserna

Kongressen

Förbundets högst beslutande organ

Distrikt och föreningar

Vi har ca 100 lokala FN-föreningar som är sorterade under 20 distrikt

Riksorganisationer

Riksorganisationerna utgör basen för verksamheten på riksnivå

WFUNA

Vi ingår i FN-förbundens världsfederation, WFUNA

Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjer vi förhåller oss till i vår verksamhet

Stadgar

FN-förbundets stadgar

Personal

Personal på kansliet