fbpx

Förbundsstyrelsen


Mellan kongresserna, som är Svenska FN-förbundets högst beslutande organ, är det förbundsstyrelsen som är förbundets beslutande organ. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år.

Förbundsstyrelsens huvuduppgift är att styra och kontrollera verksamheten genom bland annat formulering av mål, fastställande av policybeslut, skapande av nödvändiga resurser och genom fortlöpande uppföljning av genomförda aktiviteter.

Valberedningen tar inför kongressen fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen. I detta uppdrag ska valberedningen sträva efter en jämn könsfördelning och en bred åldersrepresentation samt mångfald vad gäller bakgrund, tillhörighet, färdigheter, erfarenheter och kunskaper. De personer som föreslås ska stödja FN:s och Svenska FN-förbundets mål och syften.

Förbundsstyrelse, revisorer och valberedning inför nästa mandatperiod väljs under kongressen av ombud för FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer. Den nuvarande förbundsstyrelsen valdes på Svenska FN-förbundets senaste kongress som ägde rum 1-2 juni 2024 på S:t Eskils skola i Eskilstuna. De är valda till nästa kongress.

Styrelseledamöter

Möt ledamöterna i vår styrelse.

Läs mer

Sammanställning av beslut

Sammanställning av förbundsstyrelsens beslut.

Läs mer

Valberedning

Valberedningen består av fem ordinarie och två suppleanter.

Läs mer

Kongress

Senaste kongressen ägde rum på S:t Eskils skola i juni 2024.

Läs mer