Förbundsstyrelsen


Mellan kongresserna, som är Svenska FN-förbundets högst beslutande organ, är det förbundsstyrelsen som är förbundets beslutande organ. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år.

Förbundsstyrelsens huvuduppgift är att styra och kontrollera verksamheten genom bl a formulering av mål, fastställande av policybeslut, skapande av nödvändiga resurser och genom fortlöpande uppföljning av genomförda aktiviteter.

Valberedningen tar inför kongressen fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen. I detta uppdrag ska valberedningen sträva efter en jämn könsfördelning och en bred åldersrepresentation samt mångfald vad gäller bakgrund, tillhörighet, färdigheter, erfarenheter och kunskaper. De personer som föreslås ska stödja FN:s och Svenska FN-förbundets mål och syften.

Förbundsstyrelse, revisorer och valberedning inför nästa mandatperiod väljs under kongressen av ombud för FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer. Den nuvarande förbundsstyrelsen valdes på Svenska FN-förbundets senaste kongress som var digital och ägde rum i juni 2021. De är valda till nästa kongress.

Vill du komma i kontakt med vår förbundsordförande så kan du mejla Annelie Börjesson genom att klicka här.

Styrelseledamöter

Möt de 13 personerna i vår styrelse.

Läs mer

Sammanställning av beslut

Sammanställning av förbundsstyrelsens beslut.

Läs mer

Valberedning

Valberedningen består av fem ordinarie och två suppleanter.

Läs mer

Kongress

Senaste kongressen ägde rum digitalt i juni 2021.

Läs mer