fbpx

Kongressen

FN-förbundets kongress hålls vart tredje år och är FN-förbundets högsta beslutande organ. På kongressen bestäms verksamhetsinriktningen för en treårsperiod, motioner behandlas och förbundsstyrelsen väljs.

Kongressen 2021 ägde rum digitalt den 12-13 juni.

FN-förbundets kongress 2024

Läs mer

FN-förbundets kongress 2021

Läs mer

FN-förbundets kongress 2018

Läs mer