Kongressen

FN-förbundets kongress hålls vart tredje år och är FN-förbundets högsta beslutande organ. På kongressen bestäms verksamhetsinriktningen för en treårsperiod, motioner behandlas och förbundsstyrelsen väljs. Senaste kongressen hölls i Örebro år 2018.

FN-förbundets kongress 2018

Läs mer

FN-förbundets kongress 2015

Läs mer