fbpx

Styrelseledamöter

Annelie Börjesson

Ordförande

Född 1974, bosatt i Göteborg.
Nuvarande sysselsättning: Ordförande i Svenska FN-förbundet.


Annelie har gedigen erfarenhet av vår rörelse på olika nivåer och från olika perspektiv, både som ordförande i en mycket liten FN-förening samt sju år i stora Göteborg. Hon är språklärare i grunden men har även läst organisation, ledarskap, marknadsföring och nu precis en master i kommunikation. Vidare har Annelie fina globala nätverk och goda relevanta kontakter.

”Jag har tre områden som jag särskilt vill prioritera. Det första är att på olika sätt stärka och utveckla vår folkrörelse. De andra två faller under ramen för Agenda 2030: mål 5 om jämställdhet, och mål 16 om fredliga inkluderade samhällen.” 

Anna Höggren

Ledamot

Född 1990, bosatt i Stockholm.

Nuvarande sysselsättning: Administrativ chef på FHS


Anna har flerårig erfarenhet från ideell verksamhet och hennes engagemang för FN-frågor startade inom Stockholms FN-förening, där hon idag är styrelseledamot. Anna har även ett särskilt engagemang inom den svenska kvinnorörelsen och inom kvinnojoursverksamhet. Hon har en dubbelexamen inom statsvetenskap och psykologi och masterstudier inom miljö och säkerhet.

”Jag vill representera och lyfta det lokala föreningsarbetet till en högre strategisk nivå, finna synergier inom den svenska FN-rörelsen och bidra till att rörelsen växer och blir starkare. Sakfrågor som jag vill driva handlar om kvinnors rättigheter, och jag är även intresserad av frågor som berör säkerhet, kris-och konflikthantering.”

Anna Kläppe

Ledamot

Född 1981, bosatt på Värmdö.
Nuvarande sysselsättning: Politisk sakkunnig, samordnare på Centerpartiets policyteam.


Som politiskt sakkunnig på riksdagen och regeringskansliet har Anna lång erfarenhet av internationella frågor. Hon har tidigare arbetat på Rädda Barnen med public affairs. Anna har en magisterexamen i freds- och konfliktstudier från Uppsala universitet och en kandidatexamen med fokus på internationella relationer och samhällsvetenskap från USA.

”FN blir vad medlemsstaterna tillåter FN att vara – och i dessa tider känns det särskilt angeläget att vara med och verka för ett FN som kan axla det ledarskapet som behövs för vi gemensamt ska klara av att tackla de globala utmaningar som världen står inför. Jag hoppas kunna bistå FN-förbundet i arbetet med att bli en än bättre och starkare påverkansaktör. Jämställdhetsfrågor ligger mig särskilt varmt om hjärtat men också själva processen – att nå ut med tydliga budskap som skapar engagemang och förändring i verkligheten”

Abdulla Ahmad Miri

Ledamot

Född 1986, bosatt i Danderyd.

Nuvarande sysselsättning: Ekonom, krönikör och samhällsdebattör.


Abdulla är född i Syrien och kom till Sverige 2013. Under kriget i Syrien jobbade han med FN. Idag jobbar han bland annat med att föreläsa och skriva krönikor. Han sitter även i styrelsen för Kompis Sverige. Hans engagemang för FN-förbundet började i FN-föreningen i Uppsala när han pluggade på universitetet.

”Jag vill jobba hårt mot rasism, segregation, statslöshet och för att öka inkludering, jämställdhet och jämlikhet i samhället. Jag vill även stärka folkrörelsen bland de nyanlända i Sverige.”

Osman Saidabdala

Ledamot

Född 1989, bosatt i Kramfors.

Nuvarande sysselsättning: Projektledare inom ett regionalt EU-projekt vid Kommunförbundet Västernorrland. Föreläsare inom integration.


Osman har en masterexamen i strategisk information och kommunikation från högskolan i Borås, samt en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Han jobbar för närvarande med ett EU-projekt inom digitalisering. Tidigare har han bland annat jobbat med samordning inom barnrätt och ungdomsdemokrati.

”Jag vill leda och utveckla FN-förbundet som organisation, genom att öka intern samverkan inom FN-rörelsen, samt externa multilaterala samarbeten med internationella människorättsorganisationer för att bidra till ökad måluppfyllelse. Jag brinner för frågor om mänskliga rättigheter, internationella utvecklingssamarbeten inom områden som kvinnors och flickors rättigheter, fred, och säkerhet, hållbar utveckling, organisationsutveckling, samt förändringsledning.”

Véronique Simon

Ledamot

Född 1961, bosatt i Uppsala.

Nuvarande sysselsättning: Universitetslektor i språkdidaktik, inriktning flerspråkighet och nyanlända samt ordförande i styrelsen för Forum för Afrikastudier, Uppsala universitet.


Véronique har en filosofie doktorsexamen från Uppsala universitet och är engagerad i Uppsala FN-förening.

”Jag vill främst driva frågor som har med utbildning och skola att göra, samt att motverka rasism och diskriminering. Jag är även intresserad av frågor som berör fred- och konflikthantering, hållbar utveckling och hälsa, särskilt i och med Afrika.”

Tajma Sisic

Ledamot

Född 1994, bosatt i Växjö.

Nuvarande sysselsättning: Politisk sekreterare


Tajma är utbildad statsvetare inom Europastudier och internationell rätt. Hon arbetar som politisk sekreterare i Växjö kommun, och har en lång erfarenhet av politiskt engagemang från arbetarrörelsen och främst i SSU.

”Den fråga jag mest kommer bevaka och driva i min roll som ledamot är jämlikhetsfrågor. Jag vill också alltid säkerställa att ungas perspektiv har en självklar plats i styrelsens arbete.”

Bengt Skarstam

Ledamot

Född 1947, bosatt i Malmö.

Nuvarande sysselsättning: Rådgivare och coach


Bengt har en filosofie doktorsexamen i fysik och är utbildad coach. Han har en lång bakgrund som ledare inom företag med global verksamhet. Han sitter även med i styrelsen i lokalföreningen i Malmö.

”Jag vill fokusera på att göra Agenda 2030 förståelig och visa på de komplexa samband som finns mellan de 17 målen – för ett realistiskt grepp om utmaningarna. Att arbeta för att föra ut FNs  grundläggande värderingar är ett hedersuppdrag som styrelseledamot och medmänniska.”

Aron Sortelius

Ledamot

Född 1991, bosatt i Hjo.

Nuvarande sysselsättning: Fritidsledare.

Representerar MyRight.

 


Aron har lång erfarenhet av engagemang för barn och unga. Han har sedan födseln en kombinerad grav syn- och hörselskada och har engagerat sig för andra unga med funktionsnedsättning som styrelseledamot i Unga med synnedsättning, Dövblind barn och ungdom, samt MyRight. Han har även studerat demokrati, mänskliga rättigheter och genusvetenskap och gjort praktik i Sydafrika på Cape Town Society for the Blind.

”I och med jag vet från min personliga resa att leva med funktionsnedsättning och att träffa andra genom mitt engagemang som styrelseledamot vet jag hur samhället sviker och vikten av inkludering och allas lika värde.” 

Sofia Strinnholm

Ledamot

Född 1987, bosatt i Staare/Östersund.

Nuvarande sysselsättning: Jobbar som ungdomspräst i Svenska kyrkan.


Sofia har studerat teologi vid Uppsala universitet med inriktning på global kristendom och interreligiösa relationer. Hon är även engagerad i Act Svenska kyrkan.

”Mina hjärtefrågor är SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och urfolksfrågor, såsom ratificering av ILO169.”

Petter Ölmunger

Ledamot

Född 1980, bosatt i Ödsmål.

Nuvarande sysselsättning: Präst i i Svenska kyrkan.


Petter har ett långt engagemang inom FN-rörelsen. Han har även varit nationell samordnare för UNPA-kampanjen sedan 2011 och ordförande i föreningen Demokrati utan gränser sedan 2018.

”Jag är särskilt engagerad i frågan om hur FN och våra globala beslutsprocesser kan demokratiseras genom upprättandet av ett FN-parlament.”