fbpx

Riksorganisationer

Under FN-förbundets paraply finns riksorganisationer som tillsammans utgör basen för verksamheten på nationell nivå. Riksorganisationerna är delaktiga i den internationella rörelsen för ett starkare FN.

Som riksorganisation:

  • ger ni oss ett viktigt stöd i vårt arbete för en bättre värld där mänskliga rättigheter respekteras, krig förebyggs och de globala målen för hållbar utveckling förverkligas
  • har ni möjlighet till samverkan, gemensamt påverkansarbete och erfarenhetsutbyten
  • har ni möjlighet att delta i våra projekt
  • kan ni påverka vårt arbete genom vårt högsta beslutande organ, kongressen, som utser en förbundsstyrelse där det är möjligt för riksorganisationer att väljas in
  • får ni aktuell information samt inbjudningar till seminarier och kurser
  • får ni vår medlemstidning Världshorisont fyra gånger per år
  • får ni rabatt på våra kurser, böcker, skrifter och försäljningsmaterial

Om er organisation är rikstäckande, demokratisk, har årsmöten som utser en styrelse, innehar stadgar och anser det viktigt att främja FN:s och FN-förbundets mål och syften är ni välkomna med en medlemsansökan! Även stiftelser är välkomna med frågor gällande medlemskap.

Har ni frågor eller vill göra en ansökan, kontakta info@fn.se.