fbpx

MÖTESPLATS AGENDA 2030 – 2021: PRESENTATIONER

Här kan du se och ladda ner alla de presentationer som presenterades under konferensen.

Att gå från ord till handling: Vikten av intern samordning och extern samverkan

Sara Gustafsson.
Linköpings universitet: Biträdande professor i miljömanagement och Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier


Att stärka organisationen för en hållbar utveckling

Christine Feuk.
SKR: Projektledare


Varför är det viktigt med en hållbar och etisk konsumtion? Vad är Fairtrade City och Fairtrade Region?

Anneli Örtqvist
Fairtrade: Ansvarig City/Region


Hållbart arbetsliv i välfärdens kontaktyrken

Henrik Loodin
Lunds universitet: fil. dr i sociologi med inriktning medicinsk sociologi

Agneta Kallstenius
Helsingborgs kommun: Arbetsmiljö- och hälsocontroller, HR-avdelningen


Vilken politik behövs för klimatomställningen?

John Hassler
Stockholms universitet: Professor i makroekonomi


Generation Pep

Carolina Klüft
Generation Pep: Verksamhetschef


Munkmodell & livskvalitetsprogram

Stefan Persson
Tomelilla kommun: Utvecklare