Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Fokusgrupper inom Göteborgs FN-förening

Föreningens fokusgrupper grundas i FN:s tre pelare om fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling samt de globala målen. 

Göteborgs FN-förening är indelade i sektioner och grupper. Våra två sektioner har egna styrelser men verkar precis som fokusgrupperna under moderstyrelsen. Förutom moderstyrelsens aktiviteter anordnar fokusgrupperna ett flertal evenemang och aktiviteter under året inom olika intressanta områden.

Tveka inte att kontakta oss via mejl om det är något du skulle vilja engagera dig i! Kanske är det också så att du saknar något och har en idé på någon aktivitet?

Ungdomssektionen

Barnsektionen

Fred och säkerhetsgruppen

Genusgruppen

Hållbarhet och Miljögruppen

Mänskliga rättighetsgruppen