Välkommen till Göteborgs FN-förening!

MR-gruppen

Är du intresserad av mänskliga rättigheter? Vill du tillsammans med andra lära dig om mänskliga rättigheter ur lokala och globala perspektiv eller aktivt arbeta med en speciell rättighetsfråga? Då kan föreningens MR-grupp vara något för dig. Tillsammans anordnar vi möten, föreläsningar, workshops och liknande evenemang för att diskutera mänskliga rättigheter ur globala och lokala perspektiv.

främjande av aktningen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion” – Ett av FN:s huvudändamål (Art 1:3 i FN stadgan).

Kontakt

Klara och Olivia
E-post: gbg_fn_mr@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/Gbgfnmr/
Instagram: https://www.instagram.com/gbg_fn_mr/