Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Mänskliga rättighetsgruppen

Välkommen till Mänskliga rättighetsgruppen inom Göteborgs FN-förening!

Mänskliga rättighetsgruppen fokuserar på att diskutera frågor och sprida kunskap som berör mänskliga rättigheter. Vårt fokus är att gruppen behandlar mänskliga rättighetsfrågor oavsett om det är kopplat till jämställdhet, krig och konflikt eller klimatfrågan. Som en del av vårt engagemang bjuder gruppen in till medlemsmöten, workshops och föreläsningar. För att ytterligare förstärka vårt engagemang har vi stark koppling till Agenda 2030, vilket innebär att vi strävar efter att främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utom åtskillnad med avseende etnicitet, kön, språk eller region. 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är en milstolpe i mänsklighetens historia och de globala målen grundar sig i de mänskliga rättigheterna, vilket gör att gruppens fokus är väldigt brett. För att målen ska uppnås strävar gruppen efter att principerna om deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering ska respekteras. 

Vi ser fram emot ett givande år där vi tillsammans lär oss om mänskliga rättigheter utifrån lokala och globala perspektiv?
Mejla gärna oss så berättar vi mer! 

 

Kontakt

E-post: gbg_fn_mr@outlook.com

Följ oss och vårt fortsatta arbete: