Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Kontakt

Göteborgs FN-förening
Linnegatan 21
413 04 Göteborg

Mail: mr.fngbg@gmail.com

För kontaktuppgifter till specifika förtroendevalda, se styrelsens sida.
För kontaktuppgifter till ansvarig för respektive sektion, se sektionens sida.