Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Du hittar oss

Göteborgs FN-förening
Linnegatan 21
413 04 Göteborg

Kontakt

E-post till styrelsen:

goteborgsfnforening@gmail.com

E-post till fokusgrupperna:

Barnsektionen: barn.fn.gbg@outlook.com

Ungdomssektionen: fngbgung@gmail.com

Fred och säkerhetsgruppen: fredfngbg@gmail.com

Genusgruppen: genusfngbg@gmail.com

Hållbarhet och miljö: hallbarhetmiljofngbg@gmail.com

Mänskliga rättighetsgruppen: gbg_fn_mr@outlook.com