Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Arkiv


2023


Den 28:e november var styrelseledamot för föreningen Frank Larsson och föreläste på Göteborgs universitet om sin erfarenhet av att jobba på FN. Frank berättar att det var positivt överraskande att se så många unga som är nyfikna på ett framtid jobb inom FN.

🧡 Idag lyser världen i orange 🧡 Idag, den 25 november, inträffar Orange Day – dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Dagen baseras på ett 1960-talets Dominikanska Republiken där de tre Mirabal-systrarna Patria, Minerva och María Teresa motsatte sig diktatorn Rafael Trujillo och var involverade i hemliga aktiviteter mot hans regim. Efter att diktatorn Trujillos misslyckade försök att mörda Venezuelas president Rómulo Betancourt i juni 1960, bröt Organisationen för Amerikanska Stater (OAS) de diplomatiska banden och införde sanktioner mot den Dominikanska republiken, samtidigt drog USA tillbaka sitt stöd för regimen. Trujillo befann sig även på svagare mark inom landet, då den inflytelserika kyrkan fördömde hans regerings handlingar. Kort efter dessa bakslag beställdes en assassination av de tre systrarna och den 25 november 1960 förlorade de sina liv. Mirabal-systrarna betraktas som stora hjältinnor och deras kvarlevor vilar i ett mausoleum. År 1999 utnämnde Förenta nationernas generalförsamling den 25 november som Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, till systrarnas ära. Mirabal-systrarna är symboler för både folkligt och feministiskt motstånd. 🧡🇩🇴 Orange Day och UNITE kampanjen är FN:s pågående globala insats för att förebygga och eliminera våld mot kvinnor och flickor i världen, där 25:e varje månad är utnämnt till Orange Day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. År 2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare FN-kampanjen UNiTE To End Violence Against Women för att stödja civilsamhället och det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. 16 days startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter. FN:s nuvarande generalsekreterare António Guterres fortsätter att driva kampanjen där årets tema är Invest to prevent violence against women and girls. 🧡 Idag, Orange Day, den 25 november och under 16 days färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor🧡 Orange Day är dagen då FN uppmanar världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor och flickor.
https://www.unwomen.se/om-oss/un-women/vald-mot-kvinnor-och-flickor/

✨ Stort tack till Fredrik Söderbaum för en intressant föreläsning ✨ Föreläsningen handlade om Kinas roll i Afrika med professorn Fredrik Söderbaum i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet. Kinas roll I Afrika är en av de mest kontroversiella frågorna i dagens Afrika. Det finns, speciellt i Västvärlden, farhågor om att Kina ”tar över Afrika”. Denna föreläsning ger en översikt av vad Kina faktiskt gör i Afrika, varför, och med vilka konsekvenser. Vad är Afrikas syn och respons på Kinas involvering? Vad är likheter och skillnader mellan Kina och andra externa aktörer, speciellt EU, forna kolonialmakter, USA, och Ryssland. Vi hoppas att alla som deltog hade en givande och lärorik kväll hos oss. Vi strävar alltid efter att öka medvetenheten och förståelsen kring viktiga globala ämnen 💙

           
✨ Stort tack till Adine, Romana och Josefine för ett intressant panelsamtal! ✨ FN- dagen firade vi i Göteborgs FN- förening med det världsaktuella temat ”Våld mot kvinnor i världen”. Våra gästande talare delade med sig av sina insikter och erfarenheter från studier och yrkesliv till publiken. Axel, gruppledaren från Fred- och Säkerhetsgruppen, guidade oss genom samtalet som moderator och kvällen avslutades med ett överlämnande av vackra blomsterbuketter till gästerna. 💐 Info om våra gäster: Adine Samadi är ordförande i UN Women i Göteborg. Hon är jurist och har länge arbetat med våld mot kvinnor och jämställdhet, både nationellt och internationellt. Senast arbetade hon för EU med utredningar gällande hur stater arbetar med våldsfrågor. Romana Fortes Furtado är styrelseledamot i UN Women i Göteborg. Romana har sin bakgrund i socialpsykologi och har även en master i Folkhälsovetenskap med inriktning jämlik hälsa. Idag arbetar Romana som Socialsekreterare på försörjningsstöd. Josefine Jacobsson arbetar som internationell utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Josefine är i grunden journalist och har arbetat med frågor rörande mänskliga rättigheter i tio år. Hennes specialistområde är jämställdhet och medier, men hon arbetar också brett med alla jämställdhetspolitiska mål. Vi hoppas att alla som deltog hade en givande och lärorik kväll hos oss. Vi strävar alltid efter att öka medvetenheten och förståelsen kring viktiga globala ämnen 💙

Idag firar vi FN:s födelsedag! 🇺🇳🎉 Den 24 oktober 1945 trädde FN-stadgan i kraft, och med ratificeringen av det historiska dokumentet lades grunden för denna mellanstatliga organisation! FN:s arbete har kunnat bidra till att skapa en bättre värld genom sin legitimitet och förmåga att samla nationer. FN visar på vikten av internationellt samarbete för att kunna främja fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i världen. 🌎 Imorgon, den 25 oktober, kommer vi i Göteborgs FN- förening fira dagen med ett panelsamtal om Våld mot kvinnor i världen med tre gästande debattörer (för mer info se vårt fastnålade inlägg). Varmt välkomna till oss på Linnégatan 21 kl. 18.00! Glad FN-dag 💙

I slutet av september deltog Göteborgs FN-förening på Svenska FN-förbundets mötesplats för debatt om FN-frågor som arrangeras årligen. Under dagen fick deltagarna lyssna på Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfvén föreläsa om HLAB, en rapport som tagits fram till generalförsamlingen innehållande en rekommendation om 6 steg eller ‘faser’ som vi som civilisation måste genomgå för att kunna nå Agenda 2030. Därefter var det dags för en föreläsning av Henrik Fredborg Larsen, chef för nordiska UNDP. Föreläsningen fokuserade på tankarna bakom var de valde att lägga resurser samt hur organisationen fungerade i helhet. Dagen fortsatte med panelsamtal med Stefan Löfvén, Henrik Fredborg Larsson samt Oscar Molander, som är Sveriges ungdomsrepresentant i FN, för att sedan avslutas med workshop och samtal. En lärorik dag med många intressanta samtal som vi tar med oss in i vårt fortsatta arbete! 🌏🌎🌍

På styrelsemötet den 6 september hade vi nöjet att ha Håkan Svedberg som gäst (i grön t-shirt i bilden till vänster), en FN-polis med över 20 års erfarenhet av att arbeta inom FN. Håkan delade med sig av sina uppdrag runt om i världen där han hade utfört polisarbete i FN:s anda. Som FN-polis representerar man sitt eget land, något som även FN-militärer gör, men inte civila. Håkan berättade om glädjen att arbeta internationellt med kollegor från olika delar av världen och hur mycket det berikade honom, men han nämnde också svårigheterna med att vara borta från sin familj under längre perioder, ibland utan möjlighet till kontakt. Stort tack Håkan!

Göteborgs FN-Förening på plats på Frihamnsdagarna i Göteborg. Våra styrelsemedlemmar och fokusgrupper var där för att prata FN med nyfikna besökare. Det blev många intressanta samtal och diskussioner om FN i stort och vad vi i Göteborgs FN-förening gör. Första dagen deltog vår styrelseledamot Frank i ett rundabordssamtal, och under alla tre dagar fick vi göra något som vi gillar, snacka FN! Vi fick möjlighet att prata FN med allt från föredragshållare och politiker, till gymnasieelever och samhällsintresserade personer och såklart andra från föreningslivet. Vi fick också höra vilka frågor besökarna tyckte var viktiga, och vi tar med oss en massa intressanta idéer och tankar från våra möten under Frihamnsdagarna. Vi vill ge ett varmt tack till alla som besökte oss under dessa tre dagar! ☀️

Nu är vi tillbaka efter sommaruppehåll och vi ser fram emot att fortsätta engagera oss tillsammans för en bättre värld. Vi vill börja höstterminen med att uppmärksamma Ukrainas nationaldag och självständighetsdag idag 24 augusti. Rysslands olagliga och fullskaliga invasionskrig har nu pågått i ett och ett halvt år och har orsakat ett enormt lidande för den ukrainska befolkningen. Ukraina behöver omvärldens fortsatta stöd och vi i Göteborgs FN-förening fortsätter stötta Ukraina 🇺🇦