Välkommen till Falu FN-förening!

Verksamhet

Lördag den 14 September i Borlänge.
Vad vill vi med Förenta Nationerna?

Alla medlemmar inbjuds till en kursdag med föredrag och diskussioner inför hösten. Jens Petersson, FN-förbundets rådgivare i fredsfrågor, deltar. Dagen är gratis och distriktet bjuder på lunch och fika.

Världen är orolig. Konflikterna skärps mellan länder och grupper. Rustningarna ökar och klyftorna mellan fattig och rik växer. FN har svårt att få plats i storpolitiken. Kärnvapenspöket har seglat upp igen.

Vad vill vi med FN och vad vill vi att Sverige ska göra för att ge FN mer styrka? Vi behöver lära oss mer och få större förståelse för FN:s betydelse för att själva orka och inspirera andra till engagemang.
FN-medlemmar i Dalarna kommer att ge några bilder från sina hemländer. Helge kopplar samman några övergripande tendenser i världen.
I samtalen i mindre grupper och i den gemensamma diskussionen försöker vi tillsammans få grepp om läget, vad vi vill åstadkomma i Dalarna och hur vi ska bidra till ett svenskt JA för kärnvapenförbudet.

Var: CTH:s fabriksmuseum, Vattugatan 3 i Borlänge
När: Lördag den 14 september kl 10-16
Anmälan: Senast 190910 – för matbeställning

Info: Helge Sonntag

 

Tisdag den 17 September kl 19. 
Nobels Fredspristagare 2017 till Dalarna
Beatrice Fihn, ordförande i ICAN, kommer till Dalarna. Hon träffar gymnasie-elever i Avesta och Falun.

Stort offentligt möte i Borlänge på kvällen.
Vi har lyckats få hit Beatrice från Schweiz och många är förstås nyfikna att höra vad fredspristagaren ska säga och hur den världsomfattande kampanjen för konventionens ratificering går. Och ska vi kunna lyckas bryta igenom motståndet i riksdagen så vi slipper skämmas inför barn och barnbarn?
Någon från förbundsledningen kommer – och Falu Fredskör sjunger.

Var: Hagagymnasiets aula
När: Tisdag den 17 september kl 19.

Info: Helge Sonntag

Författarbesök torsdag 28 nov 2019 kl 18, Stadsbiblioteket Falun

Västsahara inifrån – Att svika ett folk
En reportagebok av Johan Persson och Anna Roxvall

Johan Persson berättar till starkt fängslande bilder.
Falu Afrikagrupp är huvudarrangör i samarbete med ABF. Falu FN-förening m.fl. är medarrangörer.

Johan Persson:
Fotograf och journalist sen 2007 med fokus på utrikesrapportering. Under åren bla tilldelats Publicistklubbens pris till minne av Anna Politkovskaja, Reportrar utan gränsers Pressfrihetspris och Natur och Kulturs arbetsstipendium för kvalificerat litterärt arbete.
I över ett år satt Johan Persson fängslad i Etiopien efter att ha gripits och dömts i en skenrättegång i samband med en reportageresa till landet.

 

Svenska FN-förbundets ABC-kurser
Svenska FN-förbundet ordnar en del kurser centralt för alla som är intresserad av FN-frågor. Mer information hittar du här.

Här hittar du utdrag från vår tidigare verksamhet och kontaktuppgifter till vår styrelse. Mer om vad som händer framöver hittar du i Svenska FN-förbundets kalender.

Här kan du läsa protokoll från tidigare möten.

I vårat arkiv hittar du bilder och texter från tidigare verksamhet.