Välkommen till Falu FN-förening!

Arkiv

Människor som står upp mot förtryck – Ebba Tellander 2019-11-04

Greta Thunberg och mänskliga rättigheter ur ett grönt perspektiv – Odin Lysaker

Agenda 2030 Demokratirummet 2019

Läs mer om inspirationsdagen den 14 september här:
Inspirationsdag 2019-09-14 Dalarnas FN distrikt

Läs mer här om föredraget av Nobels Fredspris Beatrice Fihn som hölls den 17 september 2019
Uttalande om kärnvapen antaget 2019 09 17

Studiecirkel – Förbjud kärnvapen på jorden. Start måndagen den 29 april 2019. Kl 18:30.
Lyssna, diskutera, lär och hjälp till att göra en utställning.

Informations- och upptaktsmöte:
Måndagen den 29 april 2019 kl 18:30.
NBV Ölandsgatan 12b, bredvid Gamla Elverket.

Nu börjar stormakterna rusta upp sin kärnvapenarsenal igen. Snabbare, säkrare (?), mer lättanvända, dödligare, ännu mer pricksäkra och svåra att stoppa. Kärnvapen ödelägger inte bara där de används. De är även farliga för miljön och jordens befolkning och djurliv. Ett rökskikt skulle finnas kvar under flera år som förkortar växtsäsongen och medför svältkatastrofer långt ifrån själva bombnedslaget.

Mer information hittar du här: Studiecirkel – Förbjud kärnvapen

Kampanjmöte kärnvapen

Läs referat från ljusmanifestationen i Falun den 7 december 2018 här.

Nu har en stor majoritet av FN:s medlemmar antagit en lag mot kärnvapen. För att den ska börja gälla måste minst 50 parlament skriva på. Men om vi äntligen ska slippa mardrömmarna för mänsklighetens framtid så måste den nya lagen lyfta.  I Sverige finns en massiv opinion mot kärnvapen och vårt lands ställningstagande skulle kunna bli en murbräcka för Europas ställningstagande. Men partiledningarna är splittrade – centerns partiledare t ex har tydligt tagit avstånd. Regeringen har tillsatt en utredning som blir klar efter riksdagsvalet den 9 september.

Vi i FN-föreningen vill starta en kampanj för att få in kärnvapenfrågan i valrörelsen. Medborgarna måste få information om den nya FN-lagen och om hur kärnvapenhotet ser ut. De personer som står på vallistorna måste få chans att berätta hur dom ser på den nya lagen.

Vill du vara med i det arbetet? Vi hoppas att flera organisationer likaväl som enskilda ska komma med och hjälpas åt med informationskampanjen. Kom till kampanjstarten och ta med idéer för hur vi ska arbeta.

Hearing med partierna, infoblad till allmänheten, opinionsmöten, information på nätet och till media, information till folkrörelserna… vad är effektivt och vad orkar vi med?

Helge Sonntag 072 368 32 12 helge@sonntag.se
P-O Tellander 073 070 34 70
Lena Hansson 073 800 64 08
Tomas Svensson 073 065 62 46

Inbjudan: 2018-05-22 Kampanjstart kärnvapen

En kväll om kulturarv – 22 nov 2017

2017-10-23 En kärnvapenfri värld

FN-dagen, Falu Gruva 24 okt 2010

Daladistriktets MR-kurs, Brunnsvik 16 okt 2010

Årsmöte Dalarnas distrikt, Leksand 27 mar 2010

Svenska FN-förbundet kongress 2009

Vitaliseringshelg, Borlänge 21-22 nov 2009

Juni 2008: Promenad för mat till världens skolbarn