Välkommen till Falu FN-förening!

FN-dagen 2019

Välkommen till Falu FN-föreningsfn_logopayoff_pos_right

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!
Välkommen som medlem i vår förening!

Vad är på gång i Falu FN-förening?

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Icke-spridningsavtalet NPT – 50 år av förhalning?
Falu FN-förening höll en manifestation i Geislerska parken lördagen den 7 mars för att uppmärksamma den omförhandling som ska ske i vår i New York av NPT fördraget som syftar till att begränsa kärnvapnen på jorden.

Den svenska regeringen beslöt i somras att säga nej till att stödja FN:s konvention om kärnvapenförbud med hänvisning till att man ville satsa på NPT-avtalet. FN-föreningen menar att det inte finns någon sådan motsättning, tvärtom har konventionen från 2017 utvecklats ur NPT eftersom NPT inte lyckats med sina föresatser. Kärnvapnen blir, om inte fler, så blir de modernare, effektivare och farligare för människor
och jord. Dåvarande utrikesministern Margot Wallström öppnade i samband med regeringsbeslutet trots allt en dörr för omprövning 2020 om inte det så kallade icke spridningsavtalet NPT leder till
någon framgång i frågan. På manifestationen presenterade Öppet brev till regeringen om NPT med krav på att redovisa sina överväganden inför vårens översyn av NPT. Ett brev som undertecknats av förutom Falu FN-förening, Naturskyddsföreningen Falun, Vänsterpartiet Falun, Miljöpartiet Falun, FN-distriktet Dalarna och Folket i Bild Kulturfront Västmanland Dalarna. Cia Bergh, Annika Ericson och Karin Alexanderson talade på mötet och Falu Fredskör sjöng.

Kommande aktiviteter:
Mer info om kommande aktiviteter hittar du under verksamhet

Missa inte utställningen om en kärnvapenfri värld 9 – 13 mars på Högskolan Dalarna campus Falun och på Falu demokraticentrum på stadsbiblioteket vecka 17. Se utställningen: En kärnvapenfri värld. Är du/ni intresserade av att låna utställningen kontakta Cecilia Bergh. 

Professor Thomas Jonter föreläser onsdagen den 19 februari kl 18 på Falu stadsbibliotek under rubriken ”Det kan verka omöjligt tills det är gjort”.
Jonter föreläser om Sveriges nedrustningspolitik och diskuterar hur det kommer sig att regeringen inte avser underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Thomas Jonter – onsdagen den 19 feb kl 18

Falu FN-förening har årsmöte söndagen den 16 februari kl 15. Adressen och kontaktuppgifter finns i kallelsen nedan. Här hittar du även årsmöteshandlingar.
Varmt välkommen!
Kallelse och förslag till dagordning årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk berättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Nyligen genomförda aktiviteter: (fler finns under arkiv)
Förbudet som kom av sig – 20200118 – manifestation mot kärnvapen den 18 januari 2020.
Kommande manifestationer blir 7 mars och 25 april. 

Kontakt

Karin Alexanderson
Ordförande
Telefon: 073 80 26 197
E-post: Karin Alexanderson