Välkommen till Falu FN-förening!

Välkommen till Falu FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Vad är på gång i Falu FN-förening? 

Kampanjmöte tisdagen den 22 maj 2018 – hoppas just Du kommer! 

Vi inbjuder alla enskilda och organisationer som vill hjälpa till i arbetet för att Sverige ska skriva under FN-konventionen mot kärnvapen:

Välkommen till kampanjstarten tisdagen den 22 maj kl 17.30 på Falu Stadsbibliotek!

Vi i FN-föreningen vill starta en kampanj för att få in kärnvapenfrågan i valrörelsen. Medborgarna måste få information om den nya FN-lagen och om hur kärnvapenhotet ser ut. De personer som står på vallistorna måste få chans att berätta hur dom ser på den nya lagen.

Vill du vara med i det arbetet? Vi hoppas att flera organisationer likaväl som enskilda ska komma med och hjälpas åt med informationskampanjen. Kom till kampanjstarten och ta med idéer för hur vi ska arbeta.

Ladda ner hela inbjudan här: Inbjudan 22 maj 2018

Upprop om att Sverige måste skriva på FN-lagen mot kärnvapen

Hösten 2018
Information om hösten aktiviteter samt studiebesök kommer löpande.

Mer info för aktiviteterna under 2018 hittar du under Aktiviteter

Kontakt

Per-Eric Ullberg Ornell

Ordförande
Telefon: 072-749 49 51
E-post: Ullberg.ornell@gmail.com