Välkommen till Falu FN-förening!

Välkommen till Falu FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Vad är på gång i Falu FN-förening? 

Rapport från FN-kongressen 16-17 juni 2018: Rapport från FN kongress 2018

Kärnvapen:
Ladda ner inbjudan här till startmöte för kärnvapenfrågan: Inbjudan 22 maj 2018
Nästa möte i kampanjen: Torsdagen den 5 juli kl 18 på NBV.
För mer info: kontakta Helge Sonntag

Upprop om att Sverige måste skriva på FN-lagen mot kärnvapen

Hösten 2018
Information om hösten aktiviteter samt studiebesök kommer löpande.

Nästa styrelsemöte: onsdagen den 12 september 2018.

Mer info för aktiviteterna under 2018 hittar du under Aktiviteter

Kontakt

Per-Eric Ullberg Ornell

Ordförande
Telefon: 072-749 49 51
E-post: Ullberg.ornell@gmail.com