Välkommen till Falu FN-förening!

Välkommen till Falu FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Vad är på gång i Falu FN-förening? 

Föreläsningsserie om DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
De flesta länderna i världen kallar sig för demokratier, men tolkningen och utövandet av demokratibegreppet varierar mellan länderna. Detta gäller även synen på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dagligen kränks människors rättigheter och människors möjligheter till demokratiskt inflytande.

När? Lördagen den 20 oktober 2018 kl 14.
Var? Dalarnas museum, Falun
Vem? Jenny Åberg, Högskolan Dalarna och doktorand vid Örebro Universitet
2018 10 20 – Inbjudan och mer info

Studieresa till UD – 26 oktober:
Följ med Falu FN-förening till Stockholm på studieresa.
Vi besöker bl.a. utrikesdepartementet och Svenska FN-förbundet fredagen den 26 oktober 2018.
Inbjudan UD – 26 oktober 2018

Kärnvapen:
För mer info: kontakta Helge Sonntag
Upprop om att Sverige måste skriva på FN-lagen mot kärnvapen
Frågor och svar från partierna om kärnkraft – augusti 2018

Övriga aktiviteter:
Nästa styrelsemöte: tisdagen den 13 november 2018.

Mer info för aktiviteterna under 2018 hittar du under Aktiviteter

Kontakt

Per-Eric Ullberg Ornell
Ordförande
Telefon: 072-749 49 51
E-post: Ullberg.ornell@gmail.com