Välkommen till Falu FN-förening!

Välkommen till Falu FN-föreningsfn_logopayoff_pos_right

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

 

Vad är på gång i Falu FN-förening?

Utställning om ”Kärnvapen ett hot mot Agenda 2030” den 21-26 oktober 2019. Falu Stadsbibliotek. 

Hela vecka 43 (21 – 26 okt) finns Falu FN-förening i kommunens demokraticentrum (till vänster vid ingången till Falu stadsbibliotek). Det finns en utställning, korta filmer visas under tiden rummet är delvis bemannat av Falu FN-förening. Besök oss gärna.
Invigningen sker måndagen den 21 oktober klockan 17.00 av Roza G Hedin med fokus på allas rätt till utbildning.


Ljusmanifestation mot kärnvapen den 24 oktober 2019 (FN-dagen). Kl 17-18.

Stora torget, Falun.
Klicka här för mer info: Ljusmanifestation 24 oktober 2019

Öppen föreläsning måndagen den 4 nov 2019 kl 16, Högskolan Dalarna (Falun):
”Greta Thunberg och mänskliga rättigheter ur ett grönt perspektiv” med professor Odin Lysaker

Öppen föreläsning om begreppet mänskliga rättigheter i förhållande till naturen.

FN:s klimatpanel har dokumenterat allvarliga, långvariga och oåterkalleliga följder av pågående klimatförändringar för människor och natur. Det har inspirerat klimataktivister som Greta Thunberg att strida för rätten till människors och naturens överlevnad på vår jord.

Vid föreläsningen idag kommer bland annat begreppet mänskliga rättigheter att diskuteras. Är det en mänsklig rättighet att ha tillgång till en livskraftig natur? Fungerar de mänskliga rättigheterna som ett stöd eller snarare som ett hinder, för människans förhållande till naturen? Och då människovärdet ses som grunden för de mänskliga rättigheterna, kan detta värde också omfatta naturen?

Odin Lysaker är filosof och professor i etik vid Universitetet i Agder i Norge. Hans forskningsintressen rör moralfilosofi, politisk filosofi och socialfilosofi och har särskilt intresserat sig för frågor om mänskliga rättigheter, människovärde, migration, demokrati, yttrandefrihet och mångfald.

Klicka här för mer info

 

Författarbesök torsdag 28 nov 2019 kl 18, Stadsbiblioteket Falun

Västsahara inifrån – Att svika ett folk
En reportagebok av Johan Persson och Anna Roxvall

Johan Persson berättar till starkt fängslande bilder.
Falu Afrikagrupp är huvudarrangör i samarbete med ABF. Falu FN-förening m.fl. är medarrangörer.

Johan Persson:
Fotograf och journalist sen 2007 med fokus på utrikesrapportering. Under åren bla tilldelats Publicistklubbens pris till minne av Anna Politkovskaja, Reportrar utan gränsers Pressfrihetspris och Natur och Kulturs arbetsstipendium för kvalificerat litterärt arbete.
I över ett år satt Johan Persson fängslad i Etiopien efter att ha gripits och dömts i en skenrättegång i samband med en reportageresa till landet.

Läs medlemsbrevet här om vad som är aktuellt: Medlemsbrev juni 2019 – Falu FN-förening

Läs insändaren från Falu FN-förenings ordförande inför Hiroshimadagen här: Insändare Hiroshima 6 aug 2019

Information från Borlänge FN förening:
Utställning om Agenda 2030 under september

Information från Norberg om föredrag den 2 oktober 2019. ”Pierre Schori om Kärnvapenförbudet”
Föreläsning och efterföljande samtal med Pierre Schori i Teaterbiografen i Norberg den 2 oktober 2019.
Föreläsningen tar utgångspunkt i Pierres politiska memoarer ”Minnet och elden” och fram till dagens fråga om ett kärnvapenförbud.
Pierre Schori har varit aktiv inom internationell politik i femtio år. Han var Olof Palmes nära medarbetare i internationella frågor och en centralgestalt under Sveriges utrikespolitiska storhetstid. Pierre Schoris politiska liv är ett levande bevis för att en aktiv svensk utrikespolitik kan utgöra skillnaden mellan krig och red och mellan befrielse och förtryck.
Boken ”Minnet och elden” finns till försäljning för 100 kr.
Kl: 17.30 Samling med möjlighet till kaffe och smörgås till självkostnadspris. (Anmäl gärna om ni vill ha smörgås så vi kan ta fram tillräckligt antal.)
Kl: 18.00 Pierre Schori.
Kl: 20.00 ca Avslutning.
Arrangörer: FiB/K Västmanland/Dalarna, Norbergs Arbetarekommun, Bergslagens Folkhögskola, ABF och Revolutionsresor.
Mer information här: Pierre Schori – 2 oktober 2019 i Norberg

 

Agenda 2030 om demokrati och mänskliga rättigheter –Fokusområde för Falu FN-förening 2019

Dagligen kan vi läsa om överträdelser i strid mot FN-stadgan De flesta länder i världen kallar sig för demokratier, men tolkningen och utövandet av demokratibegreppet varierar mellan länderna. Människors rättigheter still demokratiskt inflytande över sina liv och tillvaro är ytterst begränsad i stora delar av världen. Ett tillstånd som över tid motverkar en jämlik global samhällsutveckling. Detta gäller även synen på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

I december 2015 antog FN:s medlemsstater en global agenda för hållbar utveckling – Agenda 2030. D.v.s.  att alla medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en utveckling som ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. I Sverige pågår ett arbete med att implementera Agenda 2030 på alla nivåer i samhället, såväl kommunalt som regionalt och nationellt.

Vad kan Falu FN-förening bidraga med för att stärka en demokratisk hållbar samhällsutveckling, där synen på mänskliga rättigheter står i fokus?  Vad krävs av föreningen för att få faluborna intresserade och delaktiga i en process som ska leda till ett mer rättvist samhälle linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

För att skapa ett gemensamt engagemang i dessa frågor, anser föreningen att det krävs en tydlig och öppen dialog mellan medverkande parter för att åstadkomma en känsla av gemensamt ansvarstagande. Falu FN-förening kommer därför att involvera flera olika samhällsaktörer för att synliggöra föreningens ambitioner inom fokusområde. Det inkluderar såväl föreningens medlemmar som skolan, civilsamhällets aktörer, Falu kommun och offentliga myndigheter.

Föreningen kommer att stödja initiativ som leder till att öka kunskapen i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter med avstamp i Agenda 2030. Vi behöver all hjälp vi kan få för att forma spännande och innehållsrika arrangemang inom området. Hör av dig till någon i styrelsen med idéer och tankar, så gör vi något tillsammans.

Kärnvapen:
För mer info: kontakta Helge Sonntag
Upprop om att Sverige måste skriva på FN-lagen mot kärnvapen
Frågor och svar från partierna om kärnkraft – augusti 2018

Övriga aktiviteter:
Nästa styrelsemöte: torsdagen den 22 augusti 2019

Mer info för aktiviteterna hittar du under Aktiviteter

Kontakt

Karin Alexanderson
Ordförande
Telefon: 073 80 26 197
E-post: Karin Alexanderson