Välkommen till Falu FN-förening!

Styrelsen

Ordförande


Karin Alexanderson
Telefon: 073 80 26 197
E-post: Karin Alexanderson

Sekreterare
Annica Ericson
Telefon: 0731-54 21 11
E-post: Annica Ericson

Kassör                                                                                                                      

Kjell Sundström
Telefon: 070-0921224
E:post: Kjell Sundström

Ledamöter
Lars-Olov Holmqvist
Cecilia (Cia) Bergh

Suppleanter                                                                                                               Berith Carlsson                                                                                                     Sylvia Kjellberg