Välkommen till Falu FN-förening!

Styrelsen

Ordförande


Karin Alexanderson
Telefon:073 80 26 197
E-post: Karin Alexanderson

Sekreterare
Annica Ericson
Telefon: 0731-54 21 11
E-post: Annica Ericson

Kassör
Susanne Martinsson (t.o.m. februari 2020)
E-post: Susanne Martinsson

Ledamöter
Helge Sonntag
Lars-Olov Holmqvist
Cecilia (Cia) Bergh