fbpx

FN-förbundets ABC-kurser

Svenska FN-förbundets kurskoncept FN-ABC består av heldagskurser i tre nivåer som med olika infallsvinklar berör FN:s verksamhet. Efter kursdagen har du tillgodogjort dig kunskaper som är motsvarande de nivåer i utbildningsprogrammen som beskrivs nedan. Intyg erhålls. Hitta den kurs som passar dig bäst här.

Under våren 2022 kommer vi enbart hålla digitala A- och B-kurser. C-kursen utgår.
Läs mer om vårens kurser här

Kurserna är kostnadsfria. För deltagande krävs att du är medlem i Svenska FN-förbundet. Medlemskap löser du här

A-kurs – grundläggande kunskap om FN

A-kursen ger grundläggande kunskap om FN:s historia, organisationens huvudsakliga uppgifter och exempel på hur FN arbetar i en svår konflikt. Hur uppkom FN och hur arbetar organisationen i fält? Vi diskuterar läget i världen och aktuella FN-frågor. Du får också tips på hur du engagerar dig i den egna FN-föreningen, ungdomssektionen eller FN-skolan.

B-kurs – fördjupning inom FN:s huvudområden

B-kurserna är fördjupningskurser och erbjuds inom FN:s tre huvudsakliga verksamhetsområden.

Fred och säkerhet: Kursen fokuserar på delar av FN:s och FN-förbundets arbete inom fred, säkerhet och nedrustning. Du kommer bland annat att lära dig mer om FN-principen skyldighet att skydda, minröjning och kärnvapennedrustning. Vi berör även hur FN:s fredsinsatser – och Sveriges stöd till dessa –  ser ut. Vi gör också ett djupdyk i konflikterna i Demokratiska Republiken Kongo och FN:s arbete i landet.

Utveckling: Kursen utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Du kommer lära dig mer om globalt utvecklingsarbete och få en djupare insikt i FN:s fältarbete i Etiopien (utifrån förbundets projekt Skolmat). Behovet av utveckling och fattigdomsbekämpning är fortsatt stort i världen. Hur kan Agenda 2030 bidra till socialt, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling för alla världens människor?

Mänskliga rättigheter: Kursen inleds med en översikt av FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Vilka är de mänskliga rättigheterna och varför lyfter FN fram just dessa? Vi diskuterar skillnaden mellan resolutioner, deklarationer och konventioner och fortsätter kursdagen med en workshop om hur Sverige granskas av FN och diskuterar sedan tillsammans hur väl Sverige följer konventionen mot rasism.

C-kurs – studiebesök i New York eller Genève

Vill du besöka fler FN-organ, diskutera med FN-tjänstemän och träffa organisationer som dagligen arbetar med FN-systemet i Genève eller New York? Vi arrangerar varje år en möjlighet att få en unik inblick i FN-systemet. Mer information om  studieresan samt anmälan läggs ut i god tid i vårt kalendarium. Håll koll i vår kalender.

Hilde berättar om B-kursen i MR

Ta del av Hildes intryck från B-kursen i mänskliga rättigheter i Göteborg 2018.

Läs mer

Hala besökte New York

Ta del av Halas intryck från C-kursen i New York under 2018.

Läs mer

Emil besökte Genève

Ta del av Emils intryck från C-kursen i Genève under 2018.

Läs mer