fbpx

FN-förbundets A och B-kurser

Vill du lära dig mer om FN:s organisation, historia och arbete i konflikt? Eller fördjupa dina kunskaper om fred och säkerhet, hållbar utveckling eller mänskliga rättigheter? Då är våra heldagskurser något för dig! För att gå kurserna behöver du vara medlem i Svenska FN-förbundet. Bli medlem här! 

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Kurserna är kostnadsfria och utannonseras i vår kalender.

A-kurs – grundläggande kunskap om FN

A-kursen ger grundläggande kunskap om FN:s historia, organisationens huvudsakliga uppgifter och exempel på hur FN arbetar i en svår konflikt. Hur uppkom FN och hur arbetar organisationen i fält? Vi diskuterar läget i världen och aktuella FN-frågor. Du får också tips på hur du engagerar dig i den egna FN-föreningen, ungdomssektionen eller FN-skolan.

B-kurs – fördjupning inom FN:s huvudområden

B-kurserna är fördjupningskurser och erbjuds inom FN:s tre huvudsakliga verksamhetsområden.

Fred och säkerhet: Kursen fokuserar på delar av FN:s och FN-förbundets arbete inom fred, säkerhet och nedrustning. Du kommer bland annat att lära dig mer om FN-principen skyldighet att skydda, minröjning och kärnvapennedrustning. Vi berör även hur FN:s fredsinsatser – och Sveriges stöd till dessa –  ser ut. Vi gör också ett djupdyk i konflikterna i Demokratiska Republiken Kongo och FN:s arbete i landet.

Hållbar utveckling: Kursen utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Du kommer lära dig mer om globalt utvecklingsarbete och få en djupare insikt i FN:s fältarbete i Etiopien (utifrån förbundets projekt Skolmat). Behovet av utveckling och fattigdomsbekämpning är fortsatt stort i världen. Hur kan Agenda 2030 bidra till socialt, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling för alla världens människor?

Mänskliga rättigheter: Kursen inleds med en översikt av FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Vilka är de mänskliga rättigheterna och varför lyfter FN fram just dessa? Vi diskuterar skillnaden mellan resolutioner, deklarationer och konventioner och fortsätter kursdagen med en workshop om hur Sverige granskas av FN och diskuterar sedan tillsammans hur väl Sverige följer konventionen mot rasism.