Svenska FN-förbundet samarbetar sedan länge med FN-förbundet i Tanzania. Foto: UNAT
18 juni, 2021 / Världshorisont

Viktigt samarbete stärker civilsamhället

Tillsammans med fyra systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet utvecklingssamarbete som ett sätt att stärka den globala FN-rörelsen och bidra till hållbar utveckling i partnerländerna. Coronapandemin och väpnade konflikter har medfört stora utmaningar under året som gått.

Sedan lång tid tillbaka bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete med FN-förbunden i Armenien, Georgien, Tanzania och Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Samarbetet har som mål att stärka civilsamhällets inflytande på samhällsutvecklingen och att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och fredsbyggande samt genomförandet av Agenda 2030 på både lokal och nationell nivå. Det är indelat i tre underprogram: inkluderande demokratisering i Georgien och Armenien, Agenda 2030 i Tanzania och förtroendeskapande i DR Kongo.

– Vårt internationella utvecklingssamarbete bidrar bland annat till ökad kunskap, ledarskap och engagemang hos det lokala civilsamhället som är en viktig aktör i arbetet för hållbar utveckling, säger Karin Lidström, internationell programhandläggare på Svenska FN-förbundet.

Samarbete som utgår från rättigheter

Samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och de andra FN-förbunden utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Genom att fokusera på grundläggande orsaker till fattigdom, bidra till aktivt och meningsfullt deltagande samt säkerställa inkludering av marginaliserade grupper arbetar man för att uppnå hållbara resultat. Marginaliserade gruppers rättigheter ska värnas samtidigt som deras möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen ska öka. På så sätt ges fler människor egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter samtidigt som de personer som är skyldiga att respektera och uppfylla dessa rättigheter påverkas i positiv riktning.

År 2020 kom att bli ett mycket utmanande år på grund av coronapandemin. I FN-förbundets samarbetsländer har verksamheten påverkats på olika sätt, men en gemensam nämnare har varit att alla FN-förbunden tvingats ställa in fysiska träffar för att i stället genomföra digital verksamhet.

– Våra partner rapporterar alla om att det varit en lärorik men utmanande omställning, fortsätter Karin Lidström.

– Vårt samarbete präglas av ett långsiktigt engagemang och arbetet drivs av lokal personal i respektive land som känner till de särskilda förhållanden och behov som råder där. Denna kunskap är helt avgörande för att ett projekt ska lyckas och nå goda resultat, säger hon.

Uppblossande konflikt i Nagorno-Karabach

FN-förbundet i Armenien har under 2020 inte bara drabbats hårt av pandemin, utan även av den pågående konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach. Konflikten blossade upp under hösten och kom att utvecklas till en väpnad konfrontation. På grund av detta har FN-förbundet i Armenien strukturerat om sitt arbete och infört en behovsbaserad verksamhet för att hjälpa till med humanitära insatser och förse familjer på flykt med förnödenheter.

Även Georgiens FN-förbund har påverkats av konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Detta då en viktig del av förbundets verksamhet har regionalt fokus och handlar om att sammanföra ungdomar från de tre länderna i gemensamma projekt. Trots den digitala omställningen har även online-event varit svåra att genomföra på grund av oroligheterna i regionen och den djupa splittringen mellan länderna. 

I Tanzania har arbetet för genomförandet av Agenda 2030 fortsatt att stärkas trots pandemin. En viktig framgång i programmet är den ”verktygslåda” (”global goals toolkit”) som tagits fram för att underlätta för lokala och regionala myndigheter och andra lokala intressenter att arbeta med de globala målen.

Dock har pandemin lett till att flera fysiska möten och aktiviteter fått ställas in, men trots detta har årets aktiviteter inte påverkats särskilt mycket eftersom de flesta genomfördes i den andra fasen av programmet då regeringen börjat tillåta fysiska möten igen. Ett annat hinder för Tanzanias FN-förbund under pandemin har varit att nå ut till dem som inte har tillgång till smarta telefoner eller internetuppkoppling.

Många utmaningar i DR Kongo

I DR Kongo har det kongolesiska FN-förbundet utmanats av såväl väpnade konflikter som av corona, ebola och humanitära kriser. Tack vare nya strategier och metoder har organisationen ändå kunnat bedriva verksamhet för att nå sina mål. Bland annat har man arbetat med att stödja personer som blivit utsatta för sexuellt våld och med att återintegrera före detta soldater i samhället.

– Trots de enorma utmaningarna i våra partnerländer under 2020 har arbetet gått förvånansvärt bra. Vi har sett många kreativa lösningar för att nå ut till programmets målgrupper, avslutar Karin Lidström.

Nora Hattar, frilansskribent

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer