Svenska FN-förbundet samarbetar sedan länge med FN-förbundet i Tanzania. Foto: UNAT

Tillsammans med fyra systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet utvecklingssamarbete som ett sätt att stärka den globala FN-rörelsen och bidra till hållbar utveckling i partnerländerna. Coronapandemin och väpnade konflikter har medfört stora utmaningar under året som gått.

Sedan lång tid tillbaka bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete med FN-förbunden i Armenien, Georgien, Tanzania och Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Samarbetet har som mål att stärka civilsamhällets inflytande på samhällsutvecklingen och att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och fredsbyggande samt genomförandet av Agenda 2030 på både lokal och nationell nivå. Det är indelat i tre underprogram: inkluderande demokratisering i Georgien och Armenien, Agenda 2030 i Tanzania och förtroendeskapande i DR Kongo.

– Vårt internationella utvecklingssamarbete bidrar bland annat till ökad kunskap, ledarskap och engagemang hos det lokala civilsamhället som är en viktig aktör i arbetet för hållbar utveckling, säger Karin Lidström, internationell programhandläggare på Svenska FN-förbundet.

Samarbete som utgår från rättigheter

Samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och de andra FN-förbunden utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Genom att fokusera på grundläggande orsaker till fattigdom, bidra till aktivt och meningsfullt deltagande samt säkerställa inkludering av marginaliserade grupper arbetar man för att uppnå hållbara resultat. Marginaliserade gruppers rättigheter ska värnas samtidigt som deras möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen ska öka. På så sätt ges fler människor egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter samtidigt som de personer som är skyldiga att respektera och uppfylla dessa rättigheter påverkas i positiv riktning.

År 2020 kom att bli ett mycket utmanande år på grund av coronapandemin. I FN-förbundets samarbetsländer har verksamheten påverkats på olika sätt, men en gemensam nämnare har varit att alla FN-förbunden tvingats ställa in fysiska träffar för att i stället genomföra digital verksamhet.

– Våra partner rapporterar alla om att det varit en lärorik men utmanande omställning, fortsätter Karin Lidström.

– Vårt samarbete präglas av ett långsiktigt engagemang och arbetet drivs av lokal personal i respektive land som känner till de särskilda förhållanden och behov som råder där. Denna kunskap är helt avgörande för att ett projekt ska lyckas och nå goda resultat, säger hon.

Uppblossande konflikt i Nagorno-Karabach

FN-förbundet i Armenien har under 2020 inte bara drabbats hårt av pandemin, utan även av den pågående konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach. Konflikten blossade upp under hösten och kom att utvecklas till en väpnad konfrontation. På grund av detta har FN-förbundet i Armenien strukturerat om sitt arbete och infört en behovsbaserad verksamhet för att hjälpa till med humanitära insatser och förse familjer på flykt med förnödenheter.

Även Georgiens FN-förbund har påverkats av konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Detta då en viktig del av förbundets verksamhet har regionalt fokus och handlar om att sammanföra ungdomar från de tre länderna i gemensamma projekt. Trots den digitala omställningen har även online-event varit svåra att genomföra på grund av oroligheterna i regionen och den djupa splittringen mellan länderna. 

I Tanzania har arbetet för genomförandet av Agenda 2030 fortsatt att stärkas trots pandemin. En viktig framgång i programmet är den ”verktygslåda” (”global goals toolkit”) som tagits fram för att underlätta för lokala och regionala myndigheter och andra lokala intressenter att arbeta med de globala målen.

Dock har pandemin lett till att flera fysiska möten och aktiviteter fått ställas in, men trots detta har årets aktiviteter inte påverkats särskilt mycket eftersom de flesta genomfördes i den andra fasen av programmet då regeringen börjat tillåta fysiska möten igen. Ett annat hinder för Tanzanias FN-förbund under pandemin har varit att nå ut till dem som inte har tillgång till smarta telefoner eller internetuppkoppling.

Många utmaningar i DR Kongo

I DR Kongo har det kongolesiska FN-förbundet utmanats av såväl väpnade konflikter som av corona, ebola och humanitära kriser. Tack vare nya strategier och metoder har organisationen ändå kunnat bedriva verksamhet för att nå sina mål. Bland annat har man arbetat med att stödja personer som blivit utsatta för sexuellt våld och med att återintegrera före detta soldater i samhället.

– Trots de enorma utmaningarna i våra partnerländer under 2020 har arbetet gått förvånansvärt bra. Vi har sett många kreativa lösningar för att nå ut till programmets målgrupper, avslutar Karin Lidström.

Nora Hattar, frilansskribent

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer