fbpx
Svenska FN-förbundet samarbetar sedan länge med FN-förbundet i Tanzania. Foto: UNAT
18 juni, 2021 / Världshorisont

Viktigt samarbete stärker civilsamhället

Tillsammans med fyra systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet utvecklingssamarbete som ett sätt att stärka den globala FN-rörelsen och bidra till hållbar utveckling i partnerländerna. Coronapandemin och väpnade konflikter har medfört stora utmaningar under året som gått.

Sedan lång tid tillbaka bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete med FN-förbunden i Armenien, Georgien, Tanzania och Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Samarbetet har som mål att stärka civilsamhällets inflytande på samhällsutvecklingen och att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och fredsbyggande samt genomförandet av Agenda 2030 på både lokal och nationell nivå. Det är indelat i tre underprogram: inkluderande demokratisering i Georgien och Armenien, Agenda 2030 i Tanzania och förtroendeskapande i DR Kongo.

– Vårt internationella utvecklingssamarbete bidrar bland annat till ökad kunskap, ledarskap och engagemang hos det lokala civilsamhället som är en viktig aktör i arbetet för hållbar utveckling, säger Karin Lidström, internationell programhandläggare på Svenska FN-förbundet.

Samarbete som utgår från rättigheter

Samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och de andra FN-förbunden utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Genom att fokusera på grundläggande orsaker till fattigdom, bidra till aktivt och meningsfullt deltagande samt säkerställa inkludering av marginaliserade grupper arbetar man för att uppnå hållbara resultat. Marginaliserade gruppers rättigheter ska värnas samtidigt som deras möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen ska öka. På så sätt ges fler människor egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter samtidigt som de personer som är skyldiga att respektera och uppfylla dessa rättigheter påverkas i positiv riktning.

År 2020 kom att bli ett mycket utmanande år på grund av coronapandemin. I FN-förbundets samarbetsländer har verksamheten påverkats på olika sätt, men en gemensam nämnare har varit att alla FN-förbunden tvingats ställa in fysiska träffar för att i stället genomföra digital verksamhet.

– Våra partner rapporterar alla om att det varit en lärorik men utmanande omställning, fortsätter Karin Lidström.

– Vårt samarbete präglas av ett långsiktigt engagemang och arbetet drivs av lokal personal i respektive land som känner till de särskilda förhållanden och behov som råder där. Denna kunskap är helt avgörande för att ett projekt ska lyckas och nå goda resultat, säger hon.

Uppblossande konflikt i Nagorno-Karabach

FN-förbundet i Armenien har under 2020 inte bara drabbats hårt av pandemin, utan även av den pågående konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach. Konflikten blossade upp under hösten och kom att utvecklas till en väpnad konfrontation. På grund av detta har FN-förbundet i Armenien strukturerat om sitt arbete och infört en behovsbaserad verksamhet för att hjälpa till med humanitära insatser och förse familjer på flykt med förnödenheter.

Även Georgiens FN-förbund har påverkats av konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Detta då en viktig del av förbundets verksamhet har regionalt fokus och handlar om att sammanföra ungdomar från de tre länderna i gemensamma projekt. Trots den digitala omställningen har även online-event varit svåra att genomföra på grund av oroligheterna i regionen och den djupa splittringen mellan länderna. 

I Tanzania har arbetet för genomförandet av Agenda 2030 fortsatt att stärkas trots pandemin. En viktig framgång i programmet är den ”verktygslåda” (”global goals toolkit”) som tagits fram för att underlätta för lokala och regionala myndigheter och andra lokala intressenter att arbeta med de globala målen.

Dock har pandemin lett till att flera fysiska möten och aktiviteter fått ställas in, men trots detta har årets aktiviteter inte påverkats särskilt mycket eftersom de flesta genomfördes i den andra fasen av programmet då regeringen börjat tillåta fysiska möten igen. Ett annat hinder för Tanzanias FN-förbund under pandemin har varit att nå ut till dem som inte har tillgång till smarta telefoner eller internetuppkoppling.

Många utmaningar i DR Kongo

I DR Kongo har det kongolesiska FN-förbundet utmanats av såväl väpnade konflikter som av corona, ebola och humanitära kriser. Tack vare nya strategier och metoder har organisationen ändå kunnat bedriva verksamhet för att nå sina mål. Bland annat har man arbetat med att stödja personer som blivit utsatta för sexuellt våld och med att återintegrera före detta soldater i samhället.

– Trots de enorma utmaningarna i våra partnerländer under 2020 har arbetet gått förvånansvärt bra. Vi har sett många kreativa lösningar för att nå ut till programmets målgrupper, avslutar Karin Lidström.

Nora Hattar, frilansskribent

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer