fbpx
Svenska FN-förbundet samarbetar sedan länge med FN-förbundet i Tanzania. Foto: UNAT
18 juni, 2021 / Världshorisont

Viktigt samarbete stärker civilsamhället

Tillsammans med fyra systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet utvecklingssamarbete som ett sätt att stärka den globala FN-rörelsen och bidra till hållbar utveckling i partnerländerna. Coronapandemin och väpnade konflikter har medfört stora utmaningar under året som gått.

Sedan lång tid tillbaka bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete med FN-förbunden i Armenien, Georgien, Tanzania och Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo). Samarbetet har som mål att stärka civilsamhällets inflytande på samhällsutvecklingen och att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och fredsbyggande samt genomförandet av Agenda 2030 på både lokal och nationell nivå. Det är indelat i tre underprogram: inkluderande demokratisering i Georgien och Armenien, Agenda 2030 i Tanzania och förtroendeskapande i DR Kongo.

– Vårt internationella utvecklingssamarbete bidrar bland annat till ökad kunskap, ledarskap och engagemang hos det lokala civilsamhället som är en viktig aktör i arbetet för hållbar utveckling, säger Karin Lidström, internationell programhandläggare på Svenska FN-förbundet.

Samarbete som utgår från rättigheter

Samarbetet mellan Svenska FN-förbundet och de andra FN-förbunden utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Genom att fokusera på grundläggande orsaker till fattigdom, bidra till aktivt och meningsfullt deltagande samt säkerställa inkludering av marginaliserade grupper arbetar man för att uppnå hållbara resultat. Marginaliserade gruppers rättigheter ska värnas samtidigt som deras möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen ska öka. På så sätt ges fler människor egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter samtidigt som de personer som är skyldiga att respektera och uppfylla dessa rättigheter påverkas i positiv riktning.

År 2020 kom att bli ett mycket utmanande år på grund av coronapandemin. I FN-förbundets samarbetsländer har verksamheten påverkats på olika sätt, men en gemensam nämnare har varit att alla FN-förbunden tvingats ställa in fysiska träffar för att i stället genomföra digital verksamhet.

– Våra partner rapporterar alla om att det varit en lärorik men utmanande omställning, fortsätter Karin Lidström.

– Vårt samarbete präglas av ett långsiktigt engagemang och arbetet drivs av lokal personal i respektive land som känner till de särskilda förhållanden och behov som råder där. Denna kunskap är helt avgörande för att ett projekt ska lyckas och nå goda resultat, säger hon.

Uppblossande konflikt i Nagorno-Karabach

FN-förbundet i Armenien har under 2020 inte bara drabbats hårt av pandemin, utan även av den pågående konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach. Konflikten blossade upp under hösten och kom att utvecklas till en väpnad konfrontation. På grund av detta har FN-förbundet i Armenien strukturerat om sitt arbete och infört en behovsbaserad verksamhet för att hjälpa till med humanitära insatser och förse familjer på flykt med förnödenheter.

Även Georgiens FN-förbund har påverkats av konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan. Detta då en viktig del av förbundets verksamhet har regionalt fokus och handlar om att sammanföra ungdomar från de tre länderna i gemensamma projekt. Trots den digitala omställningen har även online-event varit svåra att genomföra på grund av oroligheterna i regionen och den djupa splittringen mellan länderna. 

I Tanzania har arbetet för genomförandet av Agenda 2030 fortsatt att stärkas trots pandemin. En viktig framgång i programmet är den ”verktygslåda” (”global goals toolkit”) som tagits fram för att underlätta för lokala och regionala myndigheter och andra lokala intressenter att arbeta med de globala målen.

Dock har pandemin lett till att flera fysiska möten och aktiviteter fått ställas in, men trots detta har årets aktiviteter inte påverkats särskilt mycket eftersom de flesta genomfördes i den andra fasen av programmet då regeringen börjat tillåta fysiska möten igen. Ett annat hinder för Tanzanias FN-förbund under pandemin har varit att nå ut till dem som inte har tillgång till smarta telefoner eller internetuppkoppling.

Många utmaningar i DR Kongo

I DR Kongo har det kongolesiska FN-förbundet utmanats av såväl väpnade konflikter som av corona, ebola och humanitära kriser. Tack vare nya strategier och metoder har organisationen ändå kunnat bedriva verksamhet för att nå sina mål. Bland annat har man arbetat med att stödja personer som blivit utsatta för sexuellt våld och med att återintegrera före detta soldater i samhället.

– Trots de enorma utmaningarna i våra partnerländer under 2020 har arbetet gått förvånansvärt bra. Vi har sett många kreativa lösningar för att nå ut till programmets målgrupper, avslutar Karin Lidström.

Nora Hattar, frilansskribent

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer