Armeniens FN-förbund

AUNA – FN-förbundet i Armenien har sedan 2005 arbetat för utvecklingen av mänskliga rättigheter, ett starkare civilsamhälle och ett ungt deltagande i beslutsfattande processer. De arbetar för en mer hållbar och demokratisk utveckling i Armenien.

Sedan 2017 samarbetar vi i ett program för att främja inkluderande demokratisering. Målet med programmet är att stötta och utveckla ungdomars förståelse för mänskliga rättigheter och jämställdhet i Armenien. Programmet syftar även till att stötta civilsamhällets arbete för att förespråka allas lika rättigheter och att ställa krav på beslutsfattande institutioner.

Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i Armenien sedan 2013.