fbpx

Armeniens FN-förbund

AUNA – FN-förbundet i Armenien har sedan 2005 arbetat för utvecklingen av mänskliga rättigheter, ett starkare civilsamhälle och ett ungt deltagande i beslutsfattande processer. De arbetar för en mer hållbar och demokratisk utveckling i Armenien.

Sedan 2017 samarbetar vi i ett program för att främja inkluderande demokratisering. Målet med programmet är att stötta och utveckla ungdomars förståelse för mänskliga rättigheter och jämställdhet i Armenien. Programmet syftar även till att stötta civilsamhällets arbete för att förespråka allas lika rättigheter och att ställa krav på beslutsfattande institutioner. Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i Armenien sedan 2013.

Svenska FN-förbundets och FN-förbundet i Armeniens utvecklingssamarbete verkar för att öka ungas deltagande i beslutsfattande processer genom samverkan med aktörer från civilsamhällesorganisationer. FN-förbundet i Armenien arbetar för att öka ungdomars engagemang inom samhällsfrågor. Förbundet tillhandahåller utbildningar och verktyg för att ungdomar ska kunna arbeta praktiskt med frågor som mänskliga rättigheter. Genom att delta i ungdomsgrupper runt om i Armenien stärks ungdomar i att genomföra egna projekt för samhällsförändring. Det kan exempelvis vara projekt som berör mänskliga rättigheter, jämställdhet eller miljöfrågor. Genom ungdomsgrupperna når FN-förbundet i Armenien ut till små byar på landsbygden vilket bidrar till att fler inkluderas i samhällsutvecklingen.

FN-förbundet i Armenien verkar för att tillgodose sociala rättigheter för personer med särskilda behov. Unga deltar i utbildningar där de får verktyg för att leda projekt som bidrar till integration av unga med särskilda behov i samhället. Ett exempel på ett projekt initierat av unga engagerade inom FN-förbundet i Armenien är projektet ”Together We Can”. Genom projektet har unga engagerade anordnat filmvisningar och kurser i grafisk design i för ungdomar med funktionedsättning i Vazashen och Ijevan. Syftet med kurserna i grafisk design är att öka ungdomars IT-kunskaper, något som har ett värde i sig men också är värdefullt för att komma in på arbetsmarknaden.

FN-förbundet i Armenien samarbetar med beslutsfattare och tjänstemän för att främja en inkluderande och transparent styrning. Förbundet tillhandahåller kompetensutveckling för dessa i vilka unga engagerade inom FN-förbundet i Armenien också deltar i.

Målet med involvering av ungdomar är att ungdomarna blir förändringsaktörer som initierar kollektiva åtgärder och förstår vilka möjligheter de har att förbättra sina samhällen. Genom att ungdomar deltar i dialog och samarbetar med beslutsfattare, underlättas uppnåendet av det slutgiltiga målet att det finns aktivt engagemang bland unga beträffande samhällsbyggande samt skydd av mänskliga rättigheter och främjande av jämställdhet i Armenien.

Bli medlem!

Bli medlem och stöd vårt internationella utvecklingssamarbete.

Bli medlem >