FN-förbundet i Tanzania

Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i Tanzania sedan 2010. Samarbetet syftar till att stödja och utbilda nationella civilsamhällsorganisationer i hur de globala målen implementeras i landet. Det görs i första hand genom uppföljning på lokal nivå i sex regioner av Tanzania och i andra hand på en nationell, övergripande nivå.

En större satsning har även gjorts på klimatanpassningsinitiativ på ön Pemba.