Georgiens FN-förbund

UNAG – FN-förbundet i Georgien arbetar för att främja landets utveckling till ett mer rättvist, fredligt och inkluderande samhälle genom att uppmuntra föreningar och institutioner att delta, förbättra och påverka lokalt och nationellt beslutsfattande.

Svenska FN-förbundet och FN-förbundet i Georgien började sitt samarbete 2006 och har sedan 2017 samarbetat i ett program för att främja inkluderande demokratisering. Målet med programmet är att utveckla samarbeten som främjar mänskliga rättigheter i Georgien och södra Kaukasien, genom att uppmuntra unga att engagera sig i de beslut som påverkar dem samt stärka civilsamhällets kapacitet att förespråka allas lika rättigheter.

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 14–24 år, för att dessa ska få möjlighet att lära sig om civil aktivism, sina rättigheter och för att de aktivt ska kunna delta i diskussioner om beslut som påverkar dem och det samhälle de bor i.