fbpx

Georgiens FN-förbund

UNAG – FN-förbundet i Georgien arbetar för att främja landets utveckling till ett mer rättvist, fredligt och inkluderande samhälle genom att uppmuntra föreningar och institutioner att delta, förbättra och påverka lokalt och nationellt beslutsfattande.

Svenska FN-förbundet och FN-förbundet i Georgien började sitt samarbete 2006 och har sedan 2017 samarbetat i ett program för att främja inkluderande demokratisering. Målet med programmet är att utveckla samarbeten som främjar mänskliga rättigheter i Georgien och södra Kaukasien, genom att uppmuntra unga att engagera sig i de beslut som påverkar dem samt stärka civilsamhällets kapacitet att förespråka allas lika rättigheter.

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 14–24 år, för att dessa ska få möjlighet att lära sig om civil aktivism, sina rättigheter och för att de aktivt ska kunna delta i diskussioner om beslut som påverkar dem och det samhälle de bor i.

FN-förbundet i Georgien arbetar för att kunna erbjuda alla barn och ungdomar säkra utrymmen där de kan utforska, diskutera och samordna sig i frågor kopplade till mänskliga rättigheter och social förändring. Förbundet arbetar även för att utveckla ungdomars medvetenhet, ledarskap, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Genom ungdomscenters verksamhet stärks ungdomars förmågor och kunskap i syfte att ungdomar ska få lära sig om och vara aktiva inom civilsamhället, främja jämlikhet och främja marginaliserade gruppers rättigheter.

FN-förbundet i Georgien arrangerar utbildningar om mänskliga rättigheter för ungdomar i utvalda regioner och utbildningar för att förbättra individers förmågor att genomföra egna insatser för att främja mänskliga rättigheter och jämlikhet. Genom FN-förbundet i Georgien genomför och leder ungdomar påverkanskampanjer. Civilsamhällsorganisationer tillhandahålls utbildningar, workshops, studiebesök och andra utvecklingsmöjligheter för att organisationerna ska ha kapacitet gällande hållbar förvaltning och påverkansarbete.

Sedan 2011 har FN-förbundet i Georgien drivit hemsidan Civil.ge vilket är ett av de mest långvariga projekten som FN-förbundet har arbetat med. Hemsidan grundandes för att vara en nyhetssajt men fyller numera funktionen av att vara en omfattande och informativ plattform för det georgiska civilsamhället, internationella institutioner som FN-organ, EU-institutioner m.m. Plattformen ska vara ledande i att informera det georgiska samhället och institutioner om civilsamhällets arbete i landet. Hemsidan har även den viktiga funktionen att verka för att motarbeta antivästerländsk propaganda och desinformation som sprids i landet.