fbpx

Georgiens FN-förbund

UNAG – FN-förbundet i Georgien arbetar för att främja landets utveckling till ett mer rättvist, fredligt och inkluderande samhälle genom att uppmuntra föreningar och institutioner att delta, förbättra och påverka lokalt och nationellt beslutsfattande.

Svenska FN-förbundet och FN-förbundet i Georgien började sitt samarbete 2006 och har sedan 2017 samarbetat i ett program för att främja inkluderande demokratisering. Målet med programmet är att utveckla samarbeten som främjar mänskliga rättigheter i Georgien och södra Kaukasien, genom att uppmuntra unga att engagera sig i de beslut som påverkar dem samt stärka civilsamhällets kapacitet att förespråka allas lika rättigheter.

FN-förbundet i Georgien arbetar med att stärka rättigheterna för kvinnor och etniska och religiösa minoriteter samt att utveckla civilsamhället och stärka oberoende medier. Vidare arbetar förbundet för att ge alla medborgare en trygg plattform att utforska, diskutera och samordna sig i frågor kopplade till mänskliga rättigheter och social förändring. Förbundet arbetar även för att utveckla medvetenhet, ledarskap, samhällsengagemang och kritiskt tänkande i samhället.

Programmet Fostering Inclusive Democracy startade 2023 och kommer att fortsätta till 2027. Det riktar sig till alla samhällsgrupper, speciellt på landsbygden. Detta för att så många som möjligt ska få möjlighet att lära sig om civil aktivism och vilka rättigheter de besitter för att de aktivt ska kunna delta i diskussioner om beslut som påverkar dem och det samhälle de bor i.

Sedan 2011 har FN-förbundet i Georgien drivit hemsidan Civil.ge vilket är ett av de mest långvariga projekten som FN-förbundet har arbetat med. Hemsidan grundandes för att vara en nyhetssajt men fyller numera funktionen av att vara en omfattande och informativ plattform för det georgiska civilsamhället, internationella institutioner som FN-organ, EU-institutioner m.m. Plattformen ska vara ledande i att informera det georgiska samhället och institutioner om civilsamhällets arbete i landet. Hemsidan har även den viktiga funktionen att verka för att motarbeta antivästerländsk propaganda och desinformation som sprids i landet.

Bli medlem!

Bli medlem och stöd vårt internationella utvecklingssamarbete.

Bli medlem >