fbpx
Koll & kommentar
15 mars, 2018 / Världshorisont

Kontroversiellt mål förbjuder barnäktenskap och könsstympning

VÄRLDSHORISONT. Om tolv år ska inga barn i världen behöva gifta sig och inga flickor eller kvinnor ska könsstympas. Det är innebörden av delmål 5.3 i Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Världshorisont har undersökt hur det gick till när det kontroversiella målet förhandlades fram.

Hade de globala målen arbetats fram genom nationella förhandlingar i slutna rum hade delmål 5.3, som förbjuder barnäktenskap och könsstympning, nog inte kommit till. Det tror Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Kajsa B Olofsgård. Skrivningarna hade i alla fall inte varit lika tydliga, menar hon.

– Förhandlingarna skedde inte på traditionellt vis där varje kommatecken ska debatteras, utan genom öppna arbetsgrupper där både medlemsländer och observatörer fick komma till tals. Det fanns representanter från civilsamhället och andra icke-statliga aktörer på plats som framförde sina åsikter. Alla lyssnade och alla fick säga sitt. Sades något tillräckligt ofta så kom det med i det slutgiltiga förslaget, säger Kajsa B Olofsgård.

Kunde ge mer tyngd

Sverige förhandlar i vanliga fall genom EU, men i de öppna arbetsgrupper som skapades när globala målen skulle tas fram hade medlemsländerna också möjlighet att uttala sig enskilt. De kunde då ge mer tyngd i vissa frågor. Den svenska regeringen hade inför förhandlingarna identifierat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet som prioriterade frågor.

Delmål 5.3 i Agenda 2030. Målet förbjuder barnäktenskap och könsstympning

Delmål 5.3 i Agenda 2030.

– Vi såg jämställdhet som ett mål i sig, men också som ett medel att uppnå alla de andra målen. Vi var noga med att få med skrivningar som motverkade alla former av diskriminering och våld, och upprepade ofta vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och förbud mot könsstympning och barnäktenskap, säger Kajsa B Olofsgård.

Hon beskriver arbetsprocessen som en välorganiserad påverkanskampanj. De svenska ambassaderna ute i världen och representanter för regeringen fick alla i uppgift att lyfta jämställdhet, SRHR-frågor och vikten av att förbjuda barnäktenskap och könsstympning i olika publika sammanhang och i möten med representanter för andra länder.

Civilsamhället på plats

Sverige samordnade också sitt påverkansarbete kring jämställdhet med de andra nordiska länderna i den öppna arbetsgruppen. De civilsamhällesaktörer som fanns på plats som observatörer hade, enligt Kajsa B Olofsgård också organiserat sig väl. Deras representanter lyfte vid upprepade tillfällen i arbetsgruppen SRHR och olika former av diskriminering.

– Mycket av det som sades kom med i det slutgiltiga förslaget, som sedan ansågs vara mer eller mindre komplett, varför det i princip antogs i sin helhet. De flesta var nöjda, men i efterhand är det uppenbart att flera länder hade velat se mindre långtgående skrivningar, säger Kajsa B Olofsgård.

Inte alla länder i världen delar den svenska synen på SRHR och jämställdhet. Flera länder har de senaste två åren visat sitt motstånd mot skrivningarna i delmål 5.3.

– Det blev särskilt tydligt vid sommarens högnivåmöte i New York för uppföljning av genomförandet av utvecklingsmålen. Det rådde då en öppen konflikt om bl a jämställdhets- och SRHR-målen.

I och med att världen ändå har kommit överens om de 17 målen finns det en gemensam plattform som gör det svårare för motståndarna att hävda sig. Skrivningarna i delmål 5.3 är inte heller på något sätt nya utan finns med i en rad andra internationella överenskommelser med flera år på nacken.

Text: Erik Halkjaer, frilansjournalist
Foto: UN Photo/Emmanuel Tobey

——————–

Omslag tidningen Världshorisont nr 1 2018Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2018).
Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och få tidningen Världshorisont hem i brevlådan.

Skaffa medlemskap >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer