Den svenska insatsen i Mali

Vi vill stärka FN:s fredsarbete. En viktig del av detta är att förbättra möjligheterna för FN:s fredsinsatser att skapa och bevara fred och säkerhet. Vi arbetar därför för att Sverige och det internationella samfundet ska bidra med de resurser som saknas i form av kompetens, personal och material.

Vi följer det svenska bidraget till Minusma, FN:s fredsinsats i Mali, och arbetar aktivt för ett utökat stöd genom opinionsbildning, information och påverkansarbete.