fbpx

Vårt arbete med Skyldighet att skydda

Svenska FN-förbundet arbetar aktivt med FN-principen ”Skyldighet att skydda” (R2P).  Civilsamhället har en viktig roll i att stärka principen och att uppmärksamma politiker, beslutsfattare och befolkningen i stort om både problem och möjligheter.

Vi är en av de främsta aktörerna i Sverige som verkar för skyldighet att skydda på både nationell och internationell nivå. Syftet är att värna om mänsklig säkerhet och motverka grova folkrättsbrott genom att informera, opinionsbilda och granska Sveriges åtaganden under principen.

Information och påverkansarbete

Vi anordnar seminarier, skriver debattartiklar och bidrar med input till FN:s generalsekreterares årliga rapporter om skyldighet att skydda till generalförsamlingen.

Med anledning av R2P-principens femtonårsjubileum i september 2020 arrangerade vi ett webinarium med bl a FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för R2P, Karen Smith. En inspelning av webinariet finns att titta på.

Internationellt samarbete

Vi samarbetar med flera internationella civilsamhällsorganisationer och vi är medlemmar i en internationell koalition för skyldighet att skydda, International Coalition for the Responsibility to Protect.

Fred, säkerhet och nedrustning

Vi prioriterar fredsfrågor. Syftet är att bidra till FN:s arbete för en bättre, fredligare och säkrare värld.

Läs mer

Krigsförbrytardomstolen ICC

Vi arbetar för att krigsförbrytare inte ska slippa undan straff. Vi samverkar med andra folkrörelser världen över till stöd för Internationella brottmålsdomstolen ICC.

Läs mer

FN och Skyldighet att skydda

Läs om hur FN arbetar med principen Skyldighet att skydda.

Läs mer