Vårt arbete med Skyldighet att skydda

Svenska FN-förbundet arbetar aktivt med FN-principen ”Skyldighet att skydda” (R2P).  Civilsamhället har en viktig roll i att stärka principen och att uppmärksamma politiker, beslutsfattare och befolkningen i stort om både problem och möjligheter.

Vi är en av de främsta aktörerna i Sverige som verkar för skyldighet att skydda på både nationell och internationell nivå. Syftet är att värna om mänsklig säkerhet och motverka grova folkrättsbrott genom att informera, opinionsbilda och granska Sveriges åtaganden under principen. Vi anordnar seminarier, skriver debattartiklar och bidrar med input till FN:s generalsekreterares årliga rapporter om skyldighet att skydda till generalförsamlingen.

Vi samarbetar med flera internationella civilsamhällsorganisationer och vi är medlemmar i en internationell koalition för skyldighet att skydda, International Coalition for the Responsibility to Protect.