FN-förbundets ambassadörer för Agenda 2030, Flicka och Skolmat

Det är nu över ett år sedan de globala målen antogs i FN:s Generalförsamling. Ungas röster är viktiga för ett lyckat arbete med de globala målen. Därför bad vi några unga och engagerade i Svenska FN-förbundet uppmana till handling av de 17 globala målen.  Snart finns möjligheten att ansöka om att bli en av FN-förbundets ambassadörer för läsåret 2017-18! Som ambassadör bidrar du till att sprida information och öka engagemanget för FN och utvecklingsfrågor. Du kan välja vad du vill ha för huvudinriktning under din tid som ambassadör, antingen med fokus på FN:s mål för hållbar utveckling eller på projekten Skolmat och Flicka. Ta chansen och ansök om att få bli en av våra ambassadörer! Du får möjlighet att satsa lite extra på ditt engagemang och en unik möjlighet att utvecklas då du har ett särskilt uppdrag att sprida information och engagera andra i Agenda 2030 och FN-förbundets projekt Flicka och Skolmat på din ort. Under året får du utbildning och personlig feedback, vilket gör att du utvecklas som både projektledare och kommunikatör.

Ambassadörerna är ideellt engagerade och hedersuppdraget varar under ett läsår. För att kunna bli ambassadör måste du vara mellan 18-26 år och medlem i FN-förbundet. Vi ser väldigt gärna att ambassadörerna redan är aktiva i vår rörelse.

Ansökningsperioden öppnar den 15 april och stänger den 31 maj. Kontakta gärna projektansvariga Pernilla och Karin vid frågor eller funderingar. Ni når oss på pernilla.bergstrom@fn.se samt karin.johansson@fn.se

KONTAKT MED EN AMBASSADÖR

Föreningar, skolor och andra kan bjuda in en ambassadör att hålla en presentation eller workshop om Agenda 2030 och FN-förbundets projekt. Hör i så fall av er till Pernilla Bergström, kampanjansvarig, eller Karin Johansson, utvecklingshandläggare.