fbpx

Vem är du? Och hur passar du in i FN?

Beroende på var i utbildningen och karriären du befinner finns det olika alternativ för dig. Hittar du dig själv nedan?

Går på gymnasiet och funderar på universitetsutbildning

Vad är du verkligen intresserad av och beredd att lägga ner din tid på?
Vilka är antagningskraven? Kan du påverka dina chanser?

Håller på med min universitetsutbildning

Kolla praktikmöjligheter inom FN. Leta! Leta! Leta!
Blir du kvalificerad för att söka JPO-tjänst eller liknande?
Sök i programguiden hos Internationella programkontoret.

Nyexaminerad utan yrkeserfarenhet

Hur kan du skaffa dig värdefull erfarenhet? Kanske får du börja din karriär med praktik? Kolla efter öppningar hos Sida, Forum Syd, FN:s jobbsajt eller på hemsidorna för de olika organen och programmen. Utgå inte ifrån att du direkt ska komma in i FN-systemet.

Har utbildning och yrkeserfarenhet

Kolla efter JPO-tjänster, BBE-tjänster eller andra öppningar hos Sida, Forum Syd, UD, FN:s jobbsajt eller på hemsidorna för de olika organen och programmen. Kan du söka till NETI eller UNDP Lead Programme? Är du kvalificerad för resurspoolen hos Folke Bernadotteakademien? Kolla UN Volunteers.

Är yrkesverksam och vill ut och jobba

Kolla efter öppningar på FN:s jobbsajt och på hemsidorna för de olika organen och programmen, UN Volunteers, Sida, Forum Syd. Vilka möjligheter finns att ingå i beredskapsgrupper hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)? Sök i programguiden hos Internationella programkontoret.

Funderar på en militär bana

Försvarsmakten rekryterar till utlandsstyrkan.

Är egen företagare

Ta reda på möjligheter och riktlinjer hos FN:s ”Procurement Division”. Glöm inte kolla länklistan.