fbpx

Få in en fot i FN-systemet

Ett sätt att få in en fot i FN-systemet är att gå något av de program som finns. Här kan du läsa mer om dem.

Bilaterala Biträdande Experter (BBE)

BBE administreras av Sida och är ett utbildningsprogram för yngre akademiker som vill skaffa sig erfarenhet av arbete inom det internationella utvecklingssamarbetet. Bilaterala biträdande experter arbetar under handledning i något av Sida:s samarbetsländer. Krav är bl a minst två års relevant yrkeserfarenhet efter examen och att tidigare yrkeserfarenhet i utvecklingsländer inte får överstiga ett år. Sökande får inte ha fyllt 33 år vid ansökningstillfället och ska vara svenskt medborgare eller inneha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Junior Professional Officer (JPO)

JPO-programmet är en möjlighet för unga akademiker med begränsad erfarenhet att få in en arbetsfot i FN. Tjänsterna är normalt på två år och sponsras av de unga akademikernas respektive regeringar. I Sverige är det Sida som rekryterar och finansierar JPO-tjänster. Efter avslutad tjänst är du inte garanterad anställning, dock är det ofta ett första steg till en FN-karriär. Krav är bl a akademisk examen motsvarande magisternivå och två till fyra års relevant yrkeserfarenhet.

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)

Ett initiativ som startades av Sida tillsammans med UNDP 2006. Programmet syftar till att öka kunskapen hos svenskar som vill arbeta med FN:s reformarbete. Maxålder är 38 år.

New and Emerging Talent Initiative (NETI)

NETI är en inkörsport för internationella experter till en vidare karriär inom FN:s barnfond, UNICEF. Tjänsten är på ett år och efter två månaders utbildning i New York blir du placerad på någon tjänstgöringsort ute i världen. NETI är främst till för dem som redan har någon form av arbetskontrakt med FN, även praktikanter.

Geneva Graduate Study Program

Programmet är ett alternativ till praktik och består av en rad föreläsningar av FN-experter inom olika områden kombinerat med gruppstudier. Du betalar själva alla omkostnader. Kunskaper i engelska och franska förutsätts då ingen tolkning finns. Programmet äger rum de tre första veckorna i juli och urvalet baseras på akademisk utbildning, motivation och geografisk spridning samt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Du ska vara mellan 23 och 35 år.