fbpx

Olika typer av tjänster inom FN

Det finns en mängd olika typer av tjänster inom FN-systemet. Här kan du läsa mer om de olika tjänserna och se vilken som passar dig bäst.

International Professionals

Internationella experter är internationellt rekryterad FN-personal med högre akademisk examen. Tjänsterna är indelade i kategorierna P-1 till P-5 beroende på utbildning och yrkeserfarenhet. Det förekommer också andra indelningar i FN-systemet, dock efter liknande principer. Ofta krävs att du behärskar något av språken engelska eller franska flytande. För att vara kvalificerad för P1/P2-tjänster måste du ha relevant akademisk examen och vara högst 32 år men behöver bara begränsad yrkeserfarenhet. För P3-tjänster måste du normalt, förutom akademisk examen, även ha minst fyra års yrkeserfarenhet och vara högst 39 år. Åldersgränserna är ett sätt att få ner en idag relativt hög medelålder bland anställda i sekretariatet.

General Staff (lokalt rekryterade)

General Staff är lokalt rekryterad FN-personal som tjänstgör på ett lokalt eller regionalt FN-kontor. Tjänsterna är vanligtvis s k supporttjänster, såsom administration, teknik och datasupport, vaktmästeri och personaladministration och är indelade i G2-G7, baserat främst på yrkeserfarenhet. Lokalt anställda finns även inom andra delar av FN-systemet och hos olika program eller projekt som FN driver i fält.

Internationella konsulter

FN anställer även konsulter. Det handlar om specialistkompetens som upphandlas till olika uppdrag och är vanligt hos t ex FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

Språkrelaterade jobb

FN:s sekretariat har en resursbank med kandidater som kan ta språkrelaterade jobb eller uppdrag såsom tolkar eller översättare. För att komma i fråga måste du ha det språk du översätter till som ditt förstaspråk, behärska engelska perfekt och ha mycket goda kunskaper i franska och ytterligare ett av FN:s officiella språk. Du ska ha utbildning från universitet eller likvärdig skola. Det finns även jobbmöjligheter för språklärare. För samtliga dessa tjänster gäller intagningsprov. Läs mer på FN:s hemsida

Jobb inom fredsbevarande operationer

Vid sidan av militär och polis, som medlemsländerna bidrar med, behövs även civil personal till allt från att övervaka mänskliga rättigheter till att sköta logistik och information. Kraven varierar men du måste vara vid mycket god hälsa och beredd att arbeta under svåra och ibland farliga förhållanden. I Sverige arbetar Folke Bernadotteakademin på uppdrag av UD med att bidra med civil personal till internationella fredsinsatser. Rekrytering av militär personal till den svenska utlandsstyrkan sköts av Försvarsmakten.
Sök till utlandsstyrkan via Försvarsmakten

UN Volunteers (FN-volontärer)

Idag finns det omkring 4000 kvinnor och män med mer än 140 olika nationaliteter som årligen tjänstgör i utvecklingsländer som specialister och fältarbetare genom FN:s volontärprogram. Kandidater till programmet delas in i olika kategorier beroende på utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Generellt krävs relevant erfarenhet från arbete i fält, att du är minst 25 år och har någon typ av akademisk examen.