fbpx

Covid-19 och flickors rättigheter

Covid-19 har drabbat mänsklig utveckling världen över och slår extra hårt mot redan diskriminerade och utsatta grupper. Våld mot kvinnor i olika former har ökat och effekterna av pandemin kommer påverka samhällsutvecklingen i flera år framöver.

Tre sätt Covid-19 drabbar flickors rättigheter:

  • Fler flickor kommer utsättas för barnäktenskap. Med anledning av pandemin har FN tvingats ställa in eller flytta fram flera av sina program som arbetade för att stoppa och förebygga barnäktenskap. Samtidigt har drivkrafterna bakom barnäktenskap, så som fattigdom, ökat. FN:s befolkningsfond UNFPA beräknar att ca 13 miljoner extra fall av barnäktenskap kommer ske mellan 2020 och 2030.
  • Fler flickor kommer utsättas för kvinnlig könsstympning. Reserestriktioner och social distansering har inneburit att FN har fått ställa in eller flytta fram flera av sina program som arbetade för att förebygga och stoppa kvinnlig könsstympning. FN beräknar att pandemin kommer innebära att två miljoner fall av kvinnlig könsstympning kommer att ske mellan 2020 och 2030.
  • Fler flickor och kvinnor har utsatts för våld i hemmet. Världen över har nedstängningar av samhällen inneburit att många inte har möjlighet att lämna sitt hus. Det fysiska, sexuella och psykiska våldet mot kvinnor och flickor i hemmet har ökat med 30% i flera länder under pandemin. FN beräknar att en nedstängning som varar i sex månader kan innebära 31 miljoner fler fall av könsbaserat våld.

Tre sätt FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att bemöta utmaningarna:

  • De använder nya metoder för att nå flickor i riskzonen att giftas bort eller utsättas för kvinnlig könsstympning. Mentorer till flickorna går från hus till hus för att säkerställa flickornas välmående, och om det inte är möjligt kommuniceras det via applikationer på mobiltelefoner som exempelvis WhatsApp.
  • De hittar nya metoder att öka kunskapen om de farliga konsekvenser flickor riskerar att drabbad av när de gifts bort eller utsätts för kvinnlig könsstympning. Metoderna använder nya kanaler så som radio och tv, men även innovativa metoder som att åka runt med bilar och använda megafoner till att sprida kunskap.
  • De sätter upp hjälplinjer, öppnar upp kvinnojourer och kliniker för att stötta de flickor och kvinnor som utsätts för våld i hemmet.

FN-förbundets projekt Flicka fortsätter stå upp för flickors rättigheter genom att stötta FN:s befolkningsfond UNFPA och dess arbete i Afar i Etiopien. Läs mer om projektet här.

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva >

Om projektet Flicka

Läs mer om vårt projekt Flicka som stoppar barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien.

Läs mer

Boka en föreläsning

Är din skola, förening eller företag intresserad av att få en föreläsning om flickors rättigheter?

Boka föreläsning

FN:s befolkningsfond UNFPA

Läs mer om vår samarbetspartner UNFPA.

Läs mer