Umeå FN-förening

Välkommen till Umeå FN-förening!

Umeå FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Umeå FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsenoch knuten till Svenska FN-förbundet.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Umeå FN-föreningens styrelse

Från vänster på bilden har vi Alexandra Sandström (ordförande), Julia Sundbüe ( Ledamot), Ellen Källström (Ledamot), Ornella Nizi (Ledamot), Tove Berglund (Ledamot), Anton Fredriksson ( Vice ordförande).
Frånvarande: Samantha Suljic (Kassör)

Vi i Umeå FN-förenings styrelse jobbar med att representera föreningen i olika sammanhang, vi vill ge alla möjlighet att lära sig mer om FN och FNs olika arbetsområden. Styrelsen jobbar mycket med att anordna föreläsningar som lyfter upp viktiga ämnen, samarbetar mycket med andra organisationer, jobbar med insamlingsprojekt osv.
I våras anordnade vi till exempel en föreläsning av Anissa Muhammed som handlade om kvinnlig könsstympning. För ett par veckor sedan hade vi Azita Rafaat som var på besök hos oss och föreläste om kvinnors och flickors situation i Afghanistan, samt problematiken med barnäktenskap. Just nu jobbar vi för fullt med planering av kommande föreläsningar, bl.a. en föreläsning av Emir som kommer att handla om hans liv som rom och kampen för romers rättigheter. Vi hoppas på att hitta flera frivilliga som vill aktivera sig inom föreningen och att just du finner intresse i att delta och stödja oss i vårt arbete.

Vårt instagram-konto : Umea.fn

Facebook: Umeå FN-förening
På vår mailadress : Umea.fn@gmail.com

Med vänliga hälsningar
Umeå FN-förening.

Anmäl dig till kurs!

Svenska FN-förbundets B-kurs om mänskliga rättigheter 17 februari 2017 i Umeå

Välkommen till Svenska FN-förbundets B-kurs om FN. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av FN och vill lära dig om hur FN arbetar för att utveckla gemensamma bestämmelser om mänskliga rättigheter och betydelsen av att följa upp ländernas nationella arbete med mänskliga rättigheter. Du behöver inte ha gått vår A-kurs för att delta i B-kursen.

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika och efter kursen får du ett intyg som ger dig förtur till C-kurserna i Genève och New York.

Anmälan görs via Svenska FN-förbundets hemsida. Kurskostnad 595 kr för medlemmar 895 kr för icke medlemmar,  Medlemskap kostar 100 kr för ungdomar (t.o.m. 26 år) och 200 kr för ordinarie medlemskap för ett år.

Tid: 09.30-16.00, kursen äger rum i Medborgarskolans lokaler, Östra Rådhusgatan 2, Umeå.

Vid frågor eller mer information kontakta kursansvarig Johanna Wiklund, Johanna.wiklund@fn.se eller maila Umea.fn@gmail.com

Intresserad av att anmäla dig?

besök : https://fn.se/engagera-dig/kalender/b-kurs-om-manskliga-rattigheter-2/