Umeå FN-förening

Välkommen till Umeå FN-förening!

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den Svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Umeå FN-föreningens styrelse

Från vänster har vi: Adrian Lundkvist (Vice-ordförande), Evelina Rundqvist (Kommunikationsansvarig), Amanda Emadén (F.d ledamot), Rosa Norberg(F.d. ordförande för studentsektorn och ungdomsansvarig), Astrid Börjeson Lunki (Kassör), Johanna Mattsson (Materialansvarig), Felicia Sandin (Ordförande) och Erica Persson (Sekreterare)

 

Vad gör vi?
Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen i olika sammanhang, vi vill ge alla möjlighet att lära sig mer om FN och FNs olika arbetsområden. Föreningen jobbar mycket med att anordna föreläsningar som lyfter upp viktiga ämnen, samarbetar mycket med andra organisationer, jobbar med insamlingsprojekt osv.

Hösten 2012 anordnade föreningen till exempel en föreläsning av den tidigare FN-ambassadören Pierre Schori som föreläste om aktuella frågor kring Agenda 2030 och mänskliga rättigheter och uppmärksammande 70 årsjubileet av deklarationen för mänskliga rättigheter. Under hösten arrangerade vi även vår andra HR-pub i samarbete med Amnesty Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå. Under mars månad anordnade vi en Kvinnovecka för att uppmärksamma kvinnors rättigheter i samarbete med Amnesty Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå med föreläsningar, filmvisning och panelsamtal.

Just nu förbereder vi NORMUN (Northern Sweden Model United Nation), ett FN-rollspel där deltagare får testa på hur det är att att vara delegat i Förenta Nationernas Generalförsamling. Vi är även i planeringsstadiet för en Human Rights Week i samarbete med Amnesty Umeå Universitet.

Den 14 oktober håller vi ett extrainsatt årsmöte eftersom vi i styrelsen känner att vi är i behov av fler drivna personer som kan hjälpa vår förening bidra till en bättre värld! Passa på att söka om du vill bidra till att skapa förändring! Vi söker styrelseledamöter, en kassör och en ungdomsansvarig. Nominera dig till valberedning.umeafn@gmail.com. Vi hoppas även på att hitta fler frivilliga som vill aktivera sig inom föreningen och att just du finner intresse i att delta och stödja oss i vårt arbete.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!