Umeå FN-förening

Välkommen till Umeå FN-förening!

Umeå FN-förening är knuten till svenska FN-förbundeten del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Umeå FN-föreningens styrelse

Från vänster har vi: Adrian Lundkvist (Vice-ordförande), Evelina Rundqvist (Kommunikationsansvarig), Amanda Emadén (Ledamot), Rosa Norberg(f.d. ordförande för studentsektorn och ungdomsansvarig), Astrid Börjeson Lunki (Kassör), Johanna Mattsson (Materialansvarig), Felicia Sandin (Ordförande) och Erica Persson (Sekreterare)

 

Vad gör vi?
Vi i Umeå FN-förenings styrelse jobbar med att representera föreningen i olika sammanhang, vi vill ge alla möjlighet att lära sig mer om FN och FNs olika arbetsområden. Styrelsen jobbar mycket med att anordna föreläsningar som lyfter upp viktiga ämnen, samarbetar mycket med andra organisationer, jobbar med insamlingsprojekt osv.

I höstas anordnade vi till exempel en föreläsning av den tidigare FN-ambassadören Pierre Schori som föreläste om aktuella frågor kring Agenda 2030 och mänskliga rättigheter och uppmärksammande 70 årsjubileet av deklarationen för mänskliga rättigheter. I december arrangerade vi även vår andra HR-pub i samarbete med Amnesty Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå. 

Just nu har vi sommaruppehåll men arbetar individuellt på att samla in underskrifter till Svenska FN-förbundets kampanj för att Sverige ska skriva under kärnvapenkonventionen – vill du bidra? Skriv under på nejtillkarnvapen.se.

Vi hoppas på att hitta flera frivilliga som vill aktivera sig inom föreningen och att just du finner intresse i att delta och stödja oss i vårt arbete.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!