Umeå FN-förening

Välkommen till Umeå FN-förening!

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den Svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Umeå FN-föreningens styrelse

Styrelsen hösten 2019. Från vänster har vi: Maja Holm (f.d. ledamot), Erica Persson (sekreterare), Mirella Persson (f.d. ledamot), Doline Niyomufasha (ledamot), Felicia Sandin (Ordförande), Jessica Lidberg (f.d. ledamot), Sarah Neymar Almehri (f.d. ledamot),  Johanna Mattson (f.d. ledamot), Simon Nilsson (f.d. kassör), Jakob Appeltofft (f.d. ledamot), Evelina Rundqvist (materialansvarig), och Adrian Lundkvist (vice-ordförande).

Vad gör vi?
Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen i olika sammanhang, vi vill ge alla möjlighet att lära sig mer om FN och FNs olika arbetsområden. Föreningen jobbar mycket med att anordna föreläsningar som lyfter upp viktiga ämnen, samarbetar mycket med andra organisationer, jobbar med insamlingsprojekt osv.

Under våren 2019 och 2020 anordnade vi en Kvinnovecka för att uppmärksamma kvinnors rättigheter i samarbete med Amnesty Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå med föreläsningar, filmvisning och panelsamtal.

Till FN-dagen 2019  arrangerades en föreläsning tillsammans med Fredsbaskrarna Västerbotten för att uppmärksamma FN-dagen. Föreläsningen bestod av att svenska veteraner som deltagit i FN-ledda insatser delade med nsig av sina erfarenheter och berättelser från uppdragen i konfliktzonerna.

Under vintern 2019 arrangerade vi en Human Rights Week i samarbete med Amnesty International Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå. 5 dagar fulla av föreläsningar och workshops vid Umeå universitet. Målet med veckan var att öka medvetenheten om några av de 30 universella mänskliga rättigheterna från 1948. Föreningarna ville uppmärksamma på vad som händer när våra mänskliga rättigheter inte respekteras och erbjuda ett forum för att diskutera rättigheterna, deras efterlevnad, och hur samhällsaktörer agerar för att uppfylla dem i praktiken.

Vi hoppas alltid på att fler frivilliga vill aktivera sig inom föreningen och att just du finner intresse i att delta och stödja oss i vårt arbete.

Vi behöver FN och FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Denna sida uppdaterades 2020-08-19.