Umeå FN-förening

Välkommen till Umeå FN-förening!

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den Svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Umeå FN-förenings styrelse hösten 2019

(Till följd av coronapandemin har inte styrelsen för 2020 inte haft möjlighet till att ta en gruppbild)

Vad gör vi?
Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen i olika sammanhang, vi vill ge alla möjlighet att lära sig mer om FN och FNs olika arbetsområden. Föreningen jobbar mycket med att anordna föreläsningar som lyfter upp viktiga ämnen, samarbetar mycket med andra organisationer, jobbar med insamlingsprojekt osv.

Under våren 2019 och 2020 anordnade vi en Kvinnovecka för att uppmärksamma kvinnors rättigheter i samarbete med Amnesty Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå med föreläsningar, filmvisning och panelsamtal.

Till FN-dagen 2020  firade vi tillsammans med Fredsbaskrarna Västerbotten med tal, tipsrunda, kort filmvisning och grillning av hamburgare. Dagen före firade vi med att stå på Umeå universitet genom att bjuda på fika och hålla i ett quiz om FN.

Under vintern 2020 arrangerade vi en Human Rights Week i samarbete med Amnesty International Umeå Universitet och Utrikespolitiska föreningen Umeå digitalt. I vecka med föreläsning, filmvisning och workshop för att uppmärksamma vad som händer när våra mänskliga rättigheter inte respekteras och erbjuda ett forum för att diskutera rättigheterna, deras efterlevnad, och hur samhällsaktörer agerar för att uppfylla dem i praktiken.

Vi hoppas alltid på att fler frivilliga vill aktivera sig inom föreningen och att just du finner intresse i att delta och stödja oss i vårt arbete.

Vi behöver FN och FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Denna sida uppdaterades 2021-01-20.