Umeå FN-förening

Kontakta gärna oss på:

 Mejl: umea.fn@gmail.com

 Facebook: https://www.facebook.com/umeafn/

  Instagram: https://www.instagram.com/umea.fn


Kontakta vår ordförande Felicia på:


 Mejl: sandinfelicia@outlook.com

 Facebook: https://www.facebook.com/Felicia-Sandin

 Telefonummer: +46702696961

 Postadress: Felicia Sandin, Tvistevägen 1D,  Umeå 907 29