Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

juli 30, 2018 / Uncategorized

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och Martin Carlsson som observatör.

Annelie Börjesson som valdes till ny ordförande för Svenska FN-förbundet. Bild: Jesper Prytz

Förbundskongressen, som hålls var tredje år, hade många viktiga frågor att hantera. Förutom att diskutera och fatta beslut kring de cirka 40 motioner som inkommit från olika håll i FN-rörelsen så skulle även en ny förbundsstyrelse utses. Dessutom skulle det väljas en ny förbundsordförande efter att Aleksander Gabelic valt att sluta efter 18 år som ordförande för att istället kunna verka som Europaparlamentariker.

Som ny ordförande valdes Annelie Börjesson, som tidigare bland annat varit ordförande för Göteborgs FN-förening. Här kan du läsa mer om Annelie och vad hon särskilt vill verka för i sin nya roll.

Som ny ledamot i förbundsstyrelsen valdes även Petter Ölmunger, sekreterare i STO FN-förening. Förutom att Petter blev invald i FN-förbundets styrelse så gläder sig STO FN-förening särskilt åt att kongressen, med stor majoritet, antog vår motion ”För ett demokratiskt FN”. Enligt den antagna motionen ska förbundsstyrelsen ”söka och pröva olika vägar för att stärka och bredda stödet för UNPA-kampanjen, såväl nationellt som globalt”, och initiera ”ett långsiktigt och strategiskt projekt” för att demokratisera FN.

Petter Ölmunger pläderar för STO FN-förenings motion för ett demokratiskt FN under Svenska FN-förbundets kongress. Bild: Jesper Prytz

I utlåtande efter kongressen sa Petter Ölmunger, som även är UNPA-kampanjens nationella samordnare i Sverige och ordförande i föreningen Demokrati utan gränser:

”Vi kan se hur gapet växer allt bredare mellan våra största politiska utmaningar och den faktiska makten hos valda politiker. Om vi vill att lokal och nationell demokrati ska överleva i globaliseringens tidsålder har en demokratisering av FN och av globalt beslutsfattande blivit en brådskande nödvändighet.”

På kongressen hanterades även många andra viktiga frågor, bland annat om kärnvapennedrustning samt om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för funktionshindrade i och genom FN.

Här kan du läsa Svenska FN-förbundets rapport från kongressen: ”Kärnvapenfrågan i fokus på händelserik kongress”

Bilden längst upp: Martin Carlsson, ledamot i STO FN-förenings styrelse, står framför Örebro slott. I bakgrunden anas en flagga med kongressens motto: ”Tillsammans för en global framtid”.

Senaste nytt

Medlemsmöte 5/2, kl. 18.00. Kaptensrummet Fregatten

01 februari, 2024 / Uncategorized

STO FN-förening: Medlemsmöte måndag den 5/2 kl 18.00 i Kaptensrummet , Fregatten.

Läs mer

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

02 februari, 2022 / Uncategorized

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

27 april, 2021 / Uncategorized

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ

Läs mer

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer

För ett demokratiskt FN – Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2018

24 februari, 2018 / Uncategorized

(Motionen antagen av STO FN-förenings årsmöte 6 februari 2018 och skickas vidare till kongressen i Örebro 16-17 juni.) För ett demokratiskt FN Motion till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni 2018

Läs mer