Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

februari 24, 2018 / Uncategorized

För ett demokratiskt FN – Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2018

(Motionen antagen av STO FN-förenings årsmöte 6 februari 2018 och skickas vidare till kongressen i Örebro 16-17 juni.)

För ett demokratiskt FN

Motion till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni 2018

FN:s styrelseformer behöver demokratiseras för att vi som mänsklighet bättre ska kunna hantera våra globala ödesfrågor. För att göra organisationen mer legitim och effektiv behövs det en direkt politisk kanal för hela världsbefolkningen, som kan representera mänskligheten i stort och som kan återspegla demokratins grundidé om alla människors lika värde och röst. Parlamentet är demokratins hjärta. Upprättandet av ett FN-parlament är därför nyckeln till ett mer demokratiskt FN.
Ett pragmatiskt och redan nu genomförbart steg på vägen mot ett framtida demokratiskt FN-parlament kan vara att upprätta en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Detta förslag drivs sedan 2007 av UNPA-kampanjen och har de senaste åren vunnit allt starkare och bredare stöd. UNPA-kampanjens appell har skrivits under av ca 1500 parlamentariker från mer än 100 av FN:s medlemsstater och av ett stort antal FN-tjänstemän, akademiker, nobelpristagare och representanter och aktivister från civilsamhället. Även många NGOs har tagit ställning för UNPA-förslaget, som t.ex. det tyska FN-förbundet och FN-förbundens världsfederation (WFUNA). På vår förbundskongress i Göteborg 13-14 juni 2015 beslutade sig även Svenska FN-förbundet för att uttrycka ”stöd för UNPA-kampanjens förslag att det upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament”.
Värt att notera är även att FN:s oberoende rapportör för främjandet av en rättvis och demokratisk internationell ordning, Alfred de Zayas, särskilt har lyft fram UNPA-förslaget i en rapport från 2013 med “konkreta och pragmatiska” rekommendationer för en mer rättvis och demokratisk världsordning. I samma anda publicerades 2012 häftet Reform Proposals – For a Democratic UN and the Rule of Law av Svenska FN-förbundet och Dag Hammarskjöld Foundation. De reformförslag som publikationen lyfter går tillbaka på den mångårige FN-tjänstemannen Erskine Childers skrifter. Childers, som tragiskt dog plötsligt i en hjärtattack i samband med WFUNA:s 50:e kongress, i augusti 1996, bara fem månader efter att han själv utsetts till organisationens generalsekreterare, skrev 1994 i en text som han kallar “Ett FN för alla våra barn”:
“Vi behöver en Förenta Nationernas parlamentariska församling, där våra direktvalda representanter kan granska och bidra till de exekutiva regeringarnas verksamheter. De behöver hjälp. De som har agerat dubbelmoraliskt behöver veta att denna planetens medborgare är alldeles i närheten och håller uppsikt, redo att avslöja allt oetiskt internationellt uppförande. Exekutiva regeringar som ämnar följa FN-stadgan och främja alla dess demokratiska mål behöver det extra mod som de skulle få ut av att ha en sådan församling i sammanträde i rummet bredvid. Att skapa en sådan församling skulle förstås innebära en enorm utmaning, men det har även många av de framsteg som vi har förmått göra i våra internationella relationer de senaste 50 åren… Nu måste vi fortsätta framåt med vår jätteuppgift att bygga ett demokratiskt Förenta Nationerna, för att göra denna värld trygg, rättvis och hållbar, för alla dess barn.”
För att kunna upprätta en parlamentarisk församling inom FN behöver en grupp av progressiva medlemsstater lyfta och driva denna fråga. Sverige skulle kunna ingå i och leda en sådan grupp. Men för att det ska hända behöver civilsamhället sätta press på våra politiker. Vi behöver mobilisera folket för ett demokratiskt FN, och Svenska FN-förbundet borde ta täten för en sådan rörelse.
Därför föreslår vi Svenska FN-förbundets kongress:
  • att, med beaktande av 2015 års kongressbeslut, ge förbundsstyrelsen i uppdrag att söka och pröva olika vägar för att stärka och bredda stödet för UNPA-kampanjen, såväl nationellt som globalt.
  • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att initiera ett långsiktigt och strategiskt projekt, förslagsvis under rubriken “För ett demokratiskt FN”, som utöver frågan om ett FN-parlament även kunde rymma andra relevanta verksamheter i syfte att göra FN mer demokratiskt.

Senaste nytt

Medlemsmöte 5/2, kl. 18.00. Kaptensrummet Fregatten

01 februari, 2024 / Uncategorized

STO FN-förening: Medlemsmöte måndag den 5/2 kl 18.00 i Kaptensrummet , Fregatten.

Läs mer

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

02 februari, 2022 / Uncategorized

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

27 april, 2021 / Uncategorized

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ

Läs mer

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer