Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

oktober 24, 2015 / Uncategorized

Johan Lönnroth talade om den globala demokratin och välfärdsstaten

fn-dagen-2015-3På FN-dagen, lördagen 24 oktober, gästades Kulturhuset Fregatten i Stenungsund av Johan Lönnroth, tidigare mångårig riksdagsledamot och vice partiordförande (v), som gav ett föredrag under rubriken ”Global demokrati – annars överlever inte välfärdsstaten”.

I sitt föredrag visade Johan på hur ekonomin successivt har globaliserats, men att de politiska verktygen för att reglera ekonomin i allt väsentligt har förblivit nationella. Eller med författaren och journalisten George Monbiots ord: ”Allt är globaliserat utom vårt samtycke. Demokratin står vid nationalstatens gräns med resväskan i handen, men utan pass.” Globaliseringen är i grunden inte problemet, utan problemet är snarare tvärtom att vi inte har låtit politiken och demokratin globaliseras. Fyra projekt för att globalisera demokratin:

  • Ett demokratiskt världsparlament
  • Ett demokratiserat FN
  • En internationell betalningsunion
  • En organisation för rättvis handel

Lönnrots föredrag visade på att om vi inte klarar av att ta politiskt grepp om globaliseringens effekter på ekonomin så minskar vår kapacitet att bygga välfärdssamhälle även lokalt och nationellt. I en global konkurrensutsatt marknad får vi till exempel allt svårare att beskatta de som har störst finansiella tillgångar och allt svårare att ställa rimliga krav på rimliga arbetsvillkor eftersom detta tenderar att skapa kapitalflykt och svagare nationell konkurrenskraft.

Arrangemanget var del av en global aktionsvecka för ett världsparlament. Aktionsveckan koordinerar initiativ till stöd för att världsbefolkningen ska involveras direkt i världspolitiken. Runt 40 aktiviteter – föredrag, möten, demonstrationer, sociala aktioner och fotoaktioner – arrangerades i bland annat Ahero/Kenya, Buenos Aires, Minnesota, Rom och Tokyo.

Under dagen stod representanter från föreningen även i Kulturhuset kafé och delade ut informationsmaterial och samlade in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR. Här syns styrelseledamoten Sylvia Wallin tillsammans med familjemedlemmarna Johannes, Jacob och Sara Ölmunger. 

Under dagen stod representanter från föreningen även i Kulturhuset kafé och delade ut informationsmaterial och samlade in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR. Här syns styrelseledamoten Sylvia Wallin tillsammans med familjemedlemmarna Johannes, Jacob och Sara Ölmunger.

Senaste nytt

Medlemsmöte 5/2, kl. 18.00. Kaptensrummet Fregatten

01 februari, 2024 / Uncategorized

STO FN-förening: Medlemsmöte måndag den 5/2 kl 18.00 i Kaptensrummet , Fregatten.

Läs mer

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

02 februari, 2022 / Uncategorized

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

27 april, 2021 / Uncategorized

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ

Läs mer

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer