Örnsköldsviks FN-förening

Höstens planeringsmöte hölls nyligen hemma hos makarna Birgitta och Håkan Nordin i Sunnansjö, detta också nu när man firar 40 års verksamhet inom kommunen. Ett möte sedvanligt parat med surströmming och inbjudna gäster. Samarbetsspelet UTOPIA WORLD är ju avrapporterat och nu står föreningen inför nya utmaningar framöver. Första temamötet tar upp ett  fint resereportage om NYA ZEELAND med Vanja och Jan Lindstedt.

Senare sätter man även fokus på landet KENYA i Östafrika som står inför nya utmaningar nu när ett omval ska äga rum i slutet av oktober

FN-föreningens bokbord i samband med den – Internationella Kulturdagen – som anordnades av MKC på Stora Torget för en tid sedan. (Torbjörn Lindgren, foto)

månad. För att belysa detta har man bjudit in Gunvor Ngarambe från IKF (Internationella Kvinnoföreningen) i Stockholm, detta möte anordnas också med den lokala föreningen här i Övik. IKF:s skolprojekt i Kenya kommer även att belysas. FN och Säkerhetsrådet, där Sverige nu är med, kommer även att diskuteras under mötet.

Under hösten fortsätter även föreningens ambitioner med att göra klart BIBLIOTEKSPROJEKTET vid Nyatsamboskolan i Zimbabwe, insamlade böcker här hemma har redan fraktats ner till skolan. Ett unikt landsbygdsprojekt som kunnat fullföljas genom ett fint stöd genom OPERATION SYSKONSKOLA i samarbete med flera av kommunens högstadieskolor. Fortsatt stöd utgår även till andra insatser i landet.

/ESSBE