Svenska FN-förbundet står bakom ett internationellt upprop mot små och lätta vapen inför en debatt i FN:s säkerhetsråd på onssdagen. Läs uppropet här!

Civil Society Calls for Member States to Protect Populations from Atrocity Crimes by Preventing the Means to Commit Them

Excellency,

6 May 2015

On behalf of the undersigned civil society organizations, we are writing to you to request your government’s active participation at the open debate of the UN Security Council on ”Small Arms: The Human Cost of Illicit Transfer, Destabilizing Accumulation and Misuse of Small Arms and Light Weapons” on 13 May 2015. The debate will focus on the threats Small Arms and Light Weapons (SALW) pose to civilian protection during armed conflicts and post-conflict situations. The undersigned appeal for your government to voice its strong support for addressing the horrific civilian impact of SALW, the most commonly used weapons in armed conflicts and post-conflict situations, and for addressing their Responsibility to Protect in this regard.

Additionally, the undersigned encourage governments to consider the inclusion of the following points during their interventions at the open debate:

The presence of SALW can enhance a State’s risk for genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity: The UN’s Framework of Analysis for Atrocity Crimes highlights several indicators related to arms circulation or proliferation, the presence of which can increase the likelihood of atrocity crimes. Indeed, the Security Council itself recognized the link between the presence of SALW and atrocities in Resolution 2117 (2013), stating ”that the misuse of small arms and light weapons has resulted in grave crimes and reaffirming therefore the relevant provisions of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the protection of civilians in armed conflict, including paragraphs 138 and 139 thereof regarding the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.”

Strengthening the Security Council’s disarmament and arms control efforts will assist in fulfilling the Responsibility to Protect (RtoP, R2P) and in maintaining international peace and security: Because weapons are the means with which atrocities are perpetrated, threatened, facilitated, or prepared—and as atrocity crimes are inherently threats to international peace and security—enhancing

the Security Council’ s role in disarmament and arms control initiatives can assist States in implementing RtoP and improve the protection of populations. Such efforts could include increasing identification of SALW-related challenges in the mandates of UN peace operations, taking steps to improve implementation and effectiveness of arms embargoes, and exploring ways to contribute to the implementation of the Arms Trade Treaty (ATT).

In addition to the ATT, the Security Council should be urged to encourage States to work towards universal ratification of other disarmament and arms control treaties such as the Biological Weapons Convention, the Chemical Weapons Convention, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the Convention on Cluster Munitions, and the Mine Ban Treaty, which can in turn help strengthen implementation of instruments such as the Genocide Convention, the Rome Statute of the International Criminal Court, and the Geneva Conventions.

Illicit transfers, misuse, and accumulation of SALW can have a disproportionate effect on women and girls: Conflicts, and the SALW with which they are frequently waged, often exacerbate sexual and gender-based violence, which as the Security Council recognized could constitute a war crime, a crime against humanity, or a constitutive act with respect to genocide. Furthermore, strengthening the role of women in all initiatives to reduce the illicit transfer and misuse of SALW will be vital for their effective implementation.

Victim assistance is integral to addressing the human cost of illicit SALW in armed conflicts and post-conflict situations. Survivors must receive assistance for their comprehensive rehabilitation, and their human rights and full inclusion must be ensured.

Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) P rogrammes and Security Sector Reform (SSR) Programmes play an important role in SALW control and upholding RtoP: As the security sector controls a significant portion of the weapons (i.e. the means with which atrocities are perpetrated) circulating within a country, and as efficacious DDR programs can lessen the amount of such weapons and help in their tracing, international assistance through such mechanisms can assist States in fulfilling their RtoP. In order to better protect populations, further consideration of how DDR and SSR can be linked to conflict prevention and integrated with other peacebuilding processes will be necessary.
The undersigned civil society organizations thank you for your consideration and hope that your government will continue to engage with the Security Council as this body continues to explore its role in enhancing disarmament and arms control efforts.
Sincerely,
1. Action on Armed Violence (United Kingdom)
2. Action Pour le Développement et la Paix Endogènes (Democratic Republic of Congo) 3. Adopt-a-Camp (Nigeria)
4. Alternative ASEAN Network on Burma (Thailand)
5. Article 36 (United Kingdom)
6. Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect (Australia)
7. Asia Pacific Solidarity Coalition
8. The Canadian Centre for the Responsibility to Protect (Canada)
9. The Center for Euro-Atlantic Studies (Serbia)
10. Coalition Malienne CPI /CMCPI (Mali)
11. Control Arms
12. Droits Humains Sans Frontières (DRC)
13. East African Law Society (Tanzania)
14. Genocide Alert (Germany)
15. Genocide Watch (USA)
16. Global Centre for the Responsibility to Protect (USA)
17. Global Justice Center (USA)
18. Initiatives for International Dialogue (The Philippines)
19. International Action Network on Small Arms
20. The International Coalition for the Responsibility to Protect
21. International Justice Project (USA)
22. International Refugee Rights Initiative (Uganda)
23. Inter-Religious Council for Peace Tanzania (Tanzania)
24. Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies (Canada)
25. MUSONET-Mali (Mali)
26. Network for Empowerment and Development Initiative (Nigeria)
27. Oxfam International
28. PAX (The Netherlands)
29. Permanent Peace Movement (Lebanon)
30. The Scientific Association of Young Political Scientists (Greece)
31. The Sentinel Project for Genocide Prevention (Canada)
32. United Nations Association – Democratic Republic of Congo (DRC)
33. United Nations Association – Sweden (Sweden)
34. United Nations Association – United Kingdom (United Kingdom)
35. Vision-Gram International (Canada, Democratic Republic of Congo)
36. Volunteers on Community Care Initiative (Nigeria)

37. West Africa Civil Society Institute (Ghana)
38. World Federalist Movement – Institute for Global Policy (USA, The Netherlands) 39. Youth Action for Development (Burundi)
40. Zarga Organization for Rural Development (Sudan)

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer