Kadiga Ali Humed har med stöd av Svenska FN-förbundet utbildats av FN:s befolkningsfond.
13 augusti, 2020 / Nyheter

Kadiga arbetar mot spridning av covid-19 i Afambo

Med stöd av FN-förbundets projekt Flicka har Kadiga Ali Humed under lång tid arbetat för att motverka skadliga traditioner i norra Etiopien. Nu informerar hon gravida kvinnor och andra om hur de ska undvika att smittas av covid-19.

Kadiga Ali Humed är en av de unga kvinnor som arbetar för att stoppa spridning av covid-19 i Afambo som ligger i Afar-regionen i norra Etiopien där Svenska FN-förbundets projekt Flicka verkar. Tillsammans med andra volontärer sprider hon kunskap om vikten av personlig hygien och social distansering för att minska risken för smittspridning. Ett annat syfte med insatsen är att motverka ryktesspridning om att gravida kvinnor bör undvika att söka sig till vårdinrättningar på grund av covid-19. Volontärerna informerar om att social distansering är viktig men att det fortfarande är säkert att söka vård under graviditeten.

Den som har följt projektet Flicka genom åren känner kanske igen Kadiga från tidigare berättelser från Afar-regionen. Kadiga har stor erfarenhet av socialt arbete. För några år sedan ledde hon samtalsgrupper som organiserades av FN:s befolkningsfond UNFPA för att stärka flickors egenmakt och motverka barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Projektet finansierades av insamlade medel från Svenska FN-förbundet och innefattade även dialogmöten där lokala ledare bidrog till att förändra normer kring barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Det ledde till att flera städer i distriktet offentligt tog avstånd från de skadliga traditionerna.

Risken för barnäktenskap och kvinnlig könsstympning ökar under pandemier, vilket hotar den positiva utvecklingen i områden som Afambo. Därför fortsätter Kadiga och hennes kollegor dialogen om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning samt bevakar misstänkta fall i distriktet vid sidan av arbetet med att motverka covid-19. Dessbättre har inga nya fall av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning rapporterats i distriktet i år.

Svenska FN-förbundet har stöttat FN:s befolkningsfond och dess arbete i Afar-regionen sedan 2011. I dag går insamlade medel främst till insatser i distriktet A’bala, som är granndistrikt till Afambo, med målsättningen att stärka flickors egenmakt och att lokalsamhällena även där ska ta avstånd från barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Vill du vara med och hjälpa flickor och kvinnor i Afar? Ge en gåva till FN-förbundets projekt Flicka!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Ett ansvarstagande USA behövs i FN

28 november, 2020 / Debattartiklar

Efter fyra år med Donald Trump behövs ett ansvarstagande USA i FN. Både det internationella samarbetet och demokratin som samhällsmodell behöver förnyat stöd efter presidentvalet, skriver Jan Eliasson och Annelie Börjesson i Göteborgs-Posten.

Läs mer

Välkommet tillskott till arbetet mot våld mot kvinnor och barn

27 november, 2020 / Nyheter

Svenska FN-förbundet välkomnar regeringens beslut att tillskjuta 122 miljoner kronor till arbetet mot våld mot kvinnor och barn. En stor del av medlen kanaliseras via FN.

Läs mer

Våld mot kvinnor ökar i coronatider

25 november, 2020 / Debattartiklar

Situationen för våldsutsatta kvinnor förvärras när nya coronarestriktioner tvingar många att vistas i hemmet, skriver Svenska FN-förbundet och fyra medlemsorganisationer i Upsala Nya Tidning på FN-dagen mot våld mot kvinnor.

Läs mer

Civila måste skyddas i Etiopien

20 november, 2020 / Nyheter

Motsättningar mellan regionala politiska krafter och Etiopiens regering har lett till oroligheter i flera delar av landet. FN bistår civila, efterlyser dialog mellan parterna och uppmanar den etiopiska regeringen att skydda befolkningen.

Läs mer

Värdet av en PET-flaska

20 november, 2020 / Blogg

Värdet av panten på en PET-flaska, 2 kronor, räcker till en måltid för en hungrig liten flicka eller pojke i Etiopien, skriver Annelie Börjesson på FN-bloggen på internationella barndagen.

Läs mer

Klimatkurvan måste vända nedåt

19 november, 2020 / Nyheter

Den 19 november skulle FN:s klimatmöte COP 26 ha avslutats i Glasgow. På grund av coronapandemin är mötet flyttat till november 2021 – men redan nu måste de stigande kurvorna över utsläppen av växthusgaser plattas ut och vändas nedåt.

Läs mer

USA pekas ut i ny rapport om personminor

12 november, 2020 / Nyheter

Årets globala rapport om personminor, Landmine Monitor 2020, uppmärksammar att USA kan komma att tillverka och använda minor. Svenska FN-förbundet kräver i en namninsamling att USA:s nya president ändrar de riktlinjer som utfärdades av Donald Trump tidigare i år.

Läs mer

Vart tog FN-debatten vägen?

06 november, 2020 / Debattartiklar

I en allt mer polariserad värld måste det offentliga samtalet, inte minst i ett land som Sverige, i högre grad handla om FN-samarbetet, skriver Annelie Börjesson i Global Bar Magazine.

Läs mer

Glokala Sverige får fortsatt stöd och ny samarbetspartner

03 november, 2020 / Pressmeddelanden

Glokala Sverige, Svenska FN-förbundets och SKR:s projekt för Agenda 2030 i kommuner och regioner, får stöd av Sida i ytterligare tre år. Ny samarbetspartner i projektet är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Läs mer