Kadiga Ali Humed har med stöd av Svenska FN-förbundet utbildats av FN:s befolkningsfond.
13 augusti, 2020 / Nyheter

Kadiga arbetar mot spridning av covid-19 i Afambo

Med stöd av FN-förbundets projekt Flicka har Kadiga Ali Humed under lång tid arbetat för att motverka skadliga traditioner i norra Etiopien. Nu informerar hon gravida kvinnor och andra om hur de ska undvika att smittas av covid-19.

Kadiga Ali Humed är en av de unga kvinnor som arbetar för att stoppa spridning av covid-19 i Afambo som ligger i Afar-regionen i norra Etiopien där Svenska FN-förbundets projekt Flicka verkar. Tillsammans med andra volontärer sprider hon kunskap om vikten av personlig hygien och social distansering för att minska risken för smittspridning. Ett annat syfte med insatsen är att motverka ryktesspridning om att gravida kvinnor bör undvika att söka sig till vårdinrättningar på grund av covid-19. Volontärerna informerar om att social distansering är viktig men att det fortfarande är säkert att söka vård under graviditeten.

Den som har följt projektet Flicka genom åren känner kanske igen Kadiga från tidigare berättelser från Afar-regionen. Kadiga har stor erfarenhet av socialt arbete. För några år sedan ledde hon samtalsgrupper som organiserades av FN:s befolkningsfond UNFPA för att stärka flickors egenmakt och motverka barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Projektet finansierades av insamlade medel från Svenska FN-förbundet och innefattade även dialogmöten där lokala ledare bidrog till att förändra normer kring barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Det ledde till att flera städer i distriktet offentligt tog avstånd från de skadliga traditionerna.

Risken för barnäktenskap och kvinnlig könsstympning ökar under pandemier, vilket hotar den positiva utvecklingen i områden som Afambo. Därför fortsätter Kadiga och hennes kollegor dialogen om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning samt bevakar misstänkta fall i distriktet vid sidan av arbetet med att motverka covid-19. Dessbättre har inga nya fall av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning rapporterats i distriktet i år.

Svenska FN-förbundet har stöttat FN:s befolkningsfond och dess arbete i Afar-regionen sedan 2011. I dag går insamlade medel främst till insatser i distriktet A’bala, som är granndistrikt till Afambo, med målsättningen att stärka flickors egenmakt och att lokalsamhällena även där ska ta avstånd från barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Vill du vara med och hjälpa flickor och kvinnor i Afar? Ge en gåva till FN-förbundets projekt Flicka!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer