fbpx
Kadiga Ali Humed har med stöd av Svenska FN-förbundet utbildats av FN:s befolkningsfond.
13 augusti, 2020 / Nyheter

Kadiga arbetar mot spridning av covid-19 i Afambo

Med stöd av FN-förbundets projekt Flicka har Kadiga Ali Humed under lång tid arbetat för att motverka skadliga traditioner i norra Etiopien. Nu informerar hon gravida kvinnor och andra om hur de ska undvika att smittas av covid-19.

Kadiga Ali Humed är en av de unga kvinnor som arbetar för att stoppa spridning av covid-19 i Afambo som ligger i Afar-regionen i norra Etiopien där Svenska FN-förbundets projekt Flicka verkar. Tillsammans med andra volontärer sprider hon kunskap om vikten av personlig hygien och social distansering för att minska risken för smittspridning. Ett annat syfte med insatsen är att motverka ryktesspridning om att gravida kvinnor bör undvika att söka sig till vårdinrättningar på grund av covid-19. Volontärerna informerar om att social distansering är viktig men att det fortfarande är säkert att söka vård under graviditeten.

Den som har följt projektet Flicka genom åren känner kanske igen Kadiga från tidigare berättelser från Afar-regionen. Kadiga har stor erfarenhet av socialt arbete. För några år sedan ledde hon samtalsgrupper som organiserades av FN:s befolkningsfond UNFPA för att stärka flickors egenmakt och motverka barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Projektet finansierades av insamlade medel från Svenska FN-förbundet och innefattade även dialogmöten där lokala ledare bidrog till att förändra normer kring barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Det ledde till att flera städer i distriktet offentligt tog avstånd från de skadliga traditionerna.

Risken för barnäktenskap och kvinnlig könsstympning ökar under pandemier, vilket hotar den positiva utvecklingen i områden som Afambo. Därför fortsätter Kadiga och hennes kollegor dialogen om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning samt bevakar misstänkta fall i distriktet vid sidan av arbetet med att motverka covid-19. Dessbättre har inga nya fall av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning rapporterats i distriktet i år.

Svenska FN-förbundet har stöttat FN:s befolkningsfond och dess arbete i Afar-regionen sedan 2011. I dag går insamlade medel främst till insatser i distriktet A’bala, som är granndistrikt till Afambo, med målsättningen att stärka flickors egenmakt och att lokalsamhällena även där ska ta avstånd från barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Vill du vara med och hjälpa flickor och kvinnor i Afar? Ge en gåva till FN-förbundets projekt Flicka!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer