Kadiga Ali Humed har med stöd av Svenska FN-förbundet utbildats av FN:s befolkningsfond.

Med stöd av FN-förbundets projekt Flicka har Kadiga Ali Humed under lång tid arbetat för att motverka skadliga traditioner i norra Etiopien. Nu informerar hon gravida kvinnor och andra om hur de ska undvika att smittas av covid-19.

Kadiga Ali Humed är en av de unga kvinnor som arbetar för att stoppa spridning av covid-19 i Afambo som ligger i Afar-regionen i norra Etiopien där Svenska FN-förbundets projekt Flicka verkar. Tillsammans med andra volontärer sprider hon kunskap om vikten av personlig hygien och social distansering för att minska risken för smittspridning. Ett annat syfte med insatsen är att motverka ryktesspridning om att gravida kvinnor bör undvika att söka sig till vårdinrättningar på grund av covid-19. Volontärerna informerar om att social distansering är viktig men att det fortfarande är säkert att söka vård under graviditeten.

Den som har följt projektet Flicka genom åren känner kanske igen Kadiga från tidigare berättelser från Afar-regionen. Kadiga har stor erfarenhet av socialt arbete. För några år sedan ledde hon samtalsgrupper som organiserades av FN:s befolkningsfond UNFPA för att stärka flickors egenmakt och motverka barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Projektet finansierades av insamlade medel från Svenska FN-förbundet och innefattade även dialogmöten där lokala ledare bidrog till att förändra normer kring barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Det ledde till att flera städer i distriktet offentligt tog avstånd från de skadliga traditionerna.

Risken för barnäktenskap och kvinnlig könsstympning ökar under pandemier, vilket hotar den positiva utvecklingen i områden som Afambo. Därför fortsätter Kadiga och hennes kollegor dialogen om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning samt bevakar misstänkta fall i distriktet vid sidan av arbetet med att motverka covid-19. Dessbättre har inga nya fall av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning rapporterats i distriktet i år.

Svenska FN-förbundet har stöttat FN:s befolkningsfond och dess arbete i Afar-regionen sedan 2011. I dag går insamlade medel främst till insatser i distriktet A’bala, som är granndistrikt till Afambo, med målsättningen att stärka flickors egenmakt och att lokalsamhällena även där ska ta avstånd från barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Vill du vara med och hjälpa flickor och kvinnor i Afar? Ge en gåva till FN-förbundets projekt Flicka!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer